Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751124-14972S1

Date of Document: 1997-02-13

دانستنيهاي بيمه تعهد بيمه در آموزش و پرورش . پرسش: كارمند آموزش و پرورش و تحت پوشش بيمه حوادث بيمه ايران هستم. آيادربخش تعهدات درماني استثناهايي نيز درپرداخت خسارت وجود ؟ دارد پاسخ: بلي. در بخش تعهدات درماني، شركت بيمه ايران متعهد شده است كه همه هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه و عملهاي جراحي ناشي از بيماري كه مستلزم بستري شدن در بيمارستان است به استثناء عمل جراحي لوزه و عملهاي جراحي زنان و جراحي كه براي زيبايي است پرداخت خواهد كرد. بيمه ايران