Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751124-14960S1

Date of Document: 1997-02-13

براي توسعه تحقيقات در كشور: اطلاعات را رايگان كنيد o دكتر مجيد زاهدي - دانشگاه تبريز در دنيائي كه اطلاعات و آمار فراوان و متنوع همه جا رافراگرفته است ما براي اخذچند عدد و رقم جهت انجام مطالعه و تحقيق چنان در پيچ و خم بوروكراسي كهنه عاجزمي مانيم كه دست از پادرازتر، سرخورده و نااميد ازبه دست آوردن آمار ازادارات و سازمانها، از خيرهرچه تحقيق و پژوهش مي گذريم و پژمرده به كنجي مي نشينيم و شاهد گذر عمر خويش مي شويم، در صورتي كه ارائه آمار و مدارك به پژوهشگران، اولين و مهمترين محرك تحقيق است و انتظار مي رود كه مسئولين اطلاعات و آمار سازمانها با صميميت بيشتر با علاقه مندان به تحقيق و مطالعه، همكاري كنند. براي روشن شدن مطلب واستمداد از مسئولين محترم به دو مورد اخذ آمار اشاره مي كنم. معمولا دردانشگاه ها، كارهاي تحقيقاتي كه دانشجويان ملزم به انجام آنها مي شوند لازم است فرم خاصي را تكميل نموده و پس از امضاء استاد راهنما، مدير گروه و بالاخره بعد از تايپ و تكثير در چند نسخه به امضاء رئيس دانشكده، دانشجو براي اخذ اطلاعات راهي اداره مي شود. با اين همه زحمت اغلب در جواب چنين مي شنود: به اين اداره مربوط نداريم، نمي شود، نامه بايد با امضاءبالاترين مقام اداره اين باشد، مبلغ را به حساب اداره واريز كنيد بعد، اجازه نداريم اين اطلاعات را ارائه دهيم، محرمانه است و... باوجود اين كه معرفي دانشجويان به ادارات، مستلزم مصرف كاغذ، خدمات اداري و صرف وقت گرانبهاي مديران مي شود ولي نتيجه عمل، خيلي ناچيز است. اجازه بدهيد مطلب دوم را نيز مطرح كنم بعد پيشنهاد خود را عرض نمايم. اساس مطالعات و تحقيقات آب و هواشناسي و آب شناسي را داده ها و آمار هواشناسي تشكيل مي دهد در صورتي كه براي بدست آوردن تعدادي عددو رقم، ضمن انجام مراحل اداري، لازم است براي هركدام از داده ها مبلغ زيادي پرداخت شود و دليلي كه براي اخذ بهاء در مقابل ارائه آمار متصور مي شود اين است كه قسمتي از هزينه سازمان، از فروش آمار تامين گردد و چنين توجيه مي شود كه يك موسسه مهندسي، خدماتي وقتي مطالعه يك پروژه مهمي را به عهده مي گيرد، قسمتي از مطالعات پروژه را اطلاعات و آمار سازمان هواشناسي تشكيل مي دهد پس لازم است بخشي از دريافتي خود را در مقابل اخذ آمار به سازمان پرداخت البته نمايد اين روش منطقي به نظر مي رسد ولي متاسفانه اغلب ديده شده تعدادي از شركت هاي مطالعاتي و اجرائي براي شانه خالي كردن از مراجعه به سازمان و تحمل مراحل اداري و پرداخت هزينه آمار، بدون در دست داشتن آمار به روز، از اطلاعات موجود استفاده كرده و مطالب عمومي آب و هواشناسي را در مقدمه طرح خود آورده و حتي از داده هاي هواشناسي يكساله براي تعيين آب و هواي محل مورد مطالعه استفاده كرده است. به طور كلي به اين صورت طرح اخذ بهاء در مقابل ارائه آمار، ضمن اين كه از مراجعه خيلي از موسسات خصوصي به سازمان جلوگيري مي كند بلكه مانع تحقيقات وسيع هواشناسي، آب و هواشناسي، آلودگي هوا و... مي شود. سخن كوتاه كنم و پيشنهادهاي خود را مطرح نمايم و در صورتي كه معقول و مقدور باشد، تقاضا كنم موارد زير اعمال گردد: - 1 در مورد اطلاعات و آماري كه با معرفي دانشجويان به ادارات و سازمان هاي مختلف انجام مي گيرد بهتر است به تمام سازمان ها و ادارات، طي بخشنامه اي اعلام نمايند كه تمام اطلاعات و آمار مجاز را (البته اميد است هر داده اي غيرمجاز و محرمانه تلقي نگردد ) در مقابل كارت دانشجوئي ارائه نمايند حتي غير از دانشجويان در اختيار تمام علاقمندان به مطالعه و تحقيق قرار دهند. در اين صورت ضمن اينكه از مصرف بيهوده كاغذ پرارزش جلوگيري مي شود، وقت گرانبهاي ارباب رجوع و مديران هدر نمي رود، دانشجويان و محققان جوان به امر تحقيق تشويق و حريص مي شوند و حتي تعداد نادري از كارمندان، بعلت بي حوصلگي، نمي توانند به بهانه هاي گوناگون از ارائه آمار و اطلاعات شانه خالي كنند. - 2 اما در مورد داده هاي هواشناسي پيشنهاد مي نمايم كه سالنامه هاي هواشناسي را بطوركامل در اختيار موسسات تحقيقاتي، آموزشي و علاقمندان قرار دهند و چون كار با اعداد و ارقام متنوع و متعدد وقت گير است و محققين آب و هواشناسي جهت استخراج داده ها و محاسبه فاكتورهاي آماري متحمل صرف وقت بيشتر و تكراري مي شوند پيشنهاد مي كنم داده هاي پردازش شده را در ديسكت هاي كامپيوتري در اختيار پژوهشگران قرار دهند تا در كوتاه ترين زمان بتوانند به خواست هاي خود دست يابند. اما در صورتي كه اصرار است كه قسمتي از هزينه سازمان ازفروش داده ها تامين شود بهتراست مثل حق بيمه و ماليات تمام مجريان پروژه هائي كه لازم است از داده هاي هواشناسي استفاده نمايند ملزم شوند درصدي از دريافتي خود را به سازمان هواشناسي پرداخت نمايند. در اينصورت هم مبلغ مورد نظر به راحتي تامين مي شود و هم تمامي علاقمندان به تحقيق و صاحبان پروژه با آزادي تمام و سهولت بيشتر از داده ها استفاده مي نمايند كه اين امر در ترويج و توسعه تحقيق در كشور كمك مي كند.