Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751123-14936S1

Date of Document: 1997-02-12

رهبر معظم انقلاب در آيين عيد سعيد فطر: كشور نيرومند ايران را هيچ كس نمي تواند تحت فشار قرار دهد وهركس تعرض كند، تودهني مي خورد . سرويس سياسي: در مراسم باشكوه نماز عيد فطر تهران، انبوه نمازگزاران مسلمان با حضور در مصلاي بزرگ امام خميني (ره ) نماز عيد را به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه كردند. حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه اول نماز عيد سعيد فطر از اين روز به عنوان روز طهارت و تزكيه نفس ازآلودگي هاي گوناگون ياد كردند وضرورت اجتناب از آلودگي هاي ناشي از شهوت، غضب، حرص، بخل و اخلاق پليد و ضدانساني را مورد تاكيدقرار دادند. مقام معظم رهبري عيد سعيد فطررا به مسلمانان جهان و بويژه ملت مومن و مجاهد ايران تبريك و تهنيت گفتند و فرمودند: كسي كه بتواند جان و روح خود را تزكيه و پاكسازي كند به فلاح و رستگاري دست خواهد يافت و اداي زكات فطر نيزموجب طهارت انسان از لئامت، دنائت، حرص و بخل مي شود. حضرت آيت الله خامنه اي آلودگي هاي اخلاقي را موجب گرفتار شدن انسان در دنياي تيره و تار دانستند وفرمودند: در نظام جمهوري اسلامي ايران كه نظام الهي و حكومت قرآني است انسانها بهتر مي توانند طهارت خود را تامين كنند. رهبر معظم انقلاب اسلامي برنيازمندي جهان بشريت به پيام تطهير ملت ايران تاكيد كردند و فرمودند: امروز مردم دنيا در معرض ظلم، زورگويي و تبعيض قرار دارند و در بسياري از كشورها آلودگي هاي شهواني، سياسي ومالي گريبان ملتها را گرفته است كه اين همه از عدم تزكيه و تطهيرانسانها ناشي مي شود. مقام معظم رهبري زكات، روزه گرفتن و عيد سعيد فطر را عامل تطهير و تزكيه مسلمانان خواندند و فرمودند: به بركت همين طهارت ايران اسلامي آباد و آزاد خواهد شد، توسعه پيدا خواهد كرد و به فضل پروردگار، فقر، تبعيض، بدبختي و ناملايمات گوناگون زندگي از بين خواهد رفت. حضرت آيت الله خامنه اي درپايان خطبه اول نماز عيد فطربه دست اندركاران امور سياسي مالي، و اجتماعي هشدار دادندكه مراقب خطرات ناشي ازآلودگي هايي كه در معرض آن قرار دارند باشند و به اين ترتيب تقواي خدا را پيشه كنند. حضرت آيت الله خامنه اي درخطبه دوم نماز عيد فطر ازعميق تر شدن بيداري اسلامي درسطح جهان به عنوان يكي ازمعجزات اسلام و انقلاب نام بردند و نقش اول در اين گرايش و توجه عمومي به سوي اسلام و انقلاب اسلامي را متوجه ملت بزرگ ايران دانستند. رهبر معظم انقلاب اسلامي حضورصريح، كوبنده و قاطعانه مردم ايران را در صحنه انقلاب پاسخي روشن به تلاشهاي خيانت آميزدشمنان اسلام توصيف كردند وفرمودند: اجتماع عظيم ملت مسلمان ايران در عرصه هاي عبادت در روز عيد فطر در هيچ جاي دنياي اسلام تشكيل نمي شود و مي توان گفت كه در هيچ نقطه اي ازجهان اين همه جوان در يك مراسم مذهبي و اسلامي با اين همه تراكم وشور و شوق شركت نمي كنند. مقام معظم رهبري اخبار دروغ برخي از خبرگزاري هاي وابسته به قدرتهاي استكباري را عكس العمل خشم و كينه آنها از ملت ايران خواندند و فرمودند: به فضل پروردگار و با كمك دست قدرتمند خداوند در روز 22 بهمن يك بار ديگر چشمهاي پربغض دشمنان اسلام متحير خواهد شد و دلهاي پركينه آنان خواهد لرزيد. حضرت آيت الله خامنه اي بربي ثمر بودن توطئه هاي دشمنان اسلام عليه انقلاب اسلامي و ملت ايران تاكيد كردند و فرمودند: به موازات بيداري و عشق عمومي ملتها به اسلام و ملت انقلابي ايران، توطئه دشمنان اسلام نيز روزبه روز بيشتر شده است. ايجاد اختلاف بين كشورها وملت هاي مسلمان، سرگرم كردن دولتهاي اسلامي به امور حقير وكوچك و غافل كردن آنان ازپرداختن به امور مهم يكي ازتوطئه هاي حسابشده دشمنان اسلام است. آنان سعي دارند با ايجادبهانه هايي براي اختلاف و تفرقه ميان كشورهاي اسلامي، توجه جهان اسلام را از دشمن حقيقي خوديعني صهيونيستها منحرف كنند واين مسئله در منطقه ما شدت بيشتري دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامي ايجاد ترس و هراس در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس نسبت به جمهوري اسلامي ايران را يكي از تلاشهاي تبليغاتي و ترفندهاي سياست بازانه استكبار برشمردند و فرمودند: هدف از اين تلاش استكبار، فروش هرچه بيشتر سلاح و تامين حضور نظامي خود در منطقه است و اين سئوال باقي است كه اين كشورها چه وقت به خود مي آيند و مي فهمند كه آمريكاخير آنها را نمي خواهد و تنهادرصدد تامين منافع نامشروع خوداست. مقام معظم رهبري با تاكيد براجتناب جمهوري اسلامي ايران ازهرگونه تعرضي به كشورهاي همسايه طي 18 سال پس از پيروزي انقلابفرمودند: دولت ملت و مسئولان جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام كرده اند كه نسبت به كشورهاي همسايه خود، هيچ گونه نظرتعرض آميزي ندارد و تاكنون هيچ تيري را به طرف مرزهاي همسايه پرتاب نكرده است و ما تنها دربرابر تيرهايي كه به طرف ماپرتاب شد هيچ كاري جز دفاع ازخود انجام نداديم. حضرت آيت الله خامنه اي فرمودند: كشور ايران، كشور نيرومندي است و اين را همه مي دانند و اين كشور نيرومند را هيچ كس نمي تواند تحت فشار قرار دهد و هركس تعرض كند خودش تودهني مي خورد. ايشان تاكيد كردند نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هيچگاه موضع توسعه طلبانه نداشته و ندارند و در آينده نيز نخواهند داشت و اين جزو برنامه ها و اعتقادات ماهم نيست. رهبر معظم انقلاب اسلامي حفظامنيت منطقه خليج فارس را براي ملت ايران حائز اهميت بسيار دانستند و فرمودند: خليج فارس، منطقه حساسي است و دشمناني كه از بيرون منطقه به عنوان دوستي با كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به اين منطقه مي آيند بايد مراقبرفتار خود براي حفظ امنيت آن باشند زيرا بيشترين ضربه ازهرگونه ناامني را كساني خواهندخورد كه زمينه آن را فراهم كرده اند و بيشترين خسارت بركشورهايي وارد خواهد آمد كه ثروتشان، كشورشان و سرزمين خود رادر اختيار متجاوزين بيگانه قرارداده اند. مقام معظم رهبري در بخش ديگري ازسخنانشان به جديت ملت ايران درعرصه سازندگي اشاره كردند وفرمودند: دولت و ملت قواي ايران، مقننه، مجريه و قضائيه بابرنامه ريزيهاي ميان مدت وبلندمدت خود در تلاش هستند كه امور خود را هرچه بهتر و بيشترسامان بخشند و به فضل پروردگار دراين راه موفق خواهند شد. حضرت آيت الله خامنه اي در پايان خطبه دوم نماز عيد سعيد فطر ضرورت حفظ وحدت كلمه ملت ايران را مورد تاكيد قرار دادند و آن راموجب عزت، اقتدار، آبرو، حيثيت و تاثيرگذاري ملت ايران برملتهاي ديگر جهان دانستند.