Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751123-14926S1

Date of Document: 1997-02-12

مشخصات 2 طرح برگزيده مخابراتي ايران در ميان صدها طرح داخلي و خارجي سرويس شهري: امكان توليد انبوه شبكه مخابرات پيشرفته مگابيت 34نوري و فيبر نوري با پاشندگي انتقال يافته در كشور ايجاد شد. اين طرح ها در راستاي برنامه توسعه شبكه مخابرات كشور در وزارت پست و تلگراف و تلفن از سال 76 در برنامه توليدي اين وزارت قرار گرفته و توليد انبوه آن به زودي آغاز مي شود. به گزارش روابط عمومي وزارت پست و تلگراف و تلفن، اين تكنولوژي در اختيار برخي از كشورهاي صنعتي اروپايي و آمريكايي بود و امروز با موفقيت در ايران به مرحله توليد رسيده است اين دو طرح در جشنواره خوارزمي در ميان 440 طرح داخلي و 102 طرح خارجي برگزيده شد. سيستم مخابرات نوري 34 مگابيت پايانه نوري است كه امكان ارتباط 480 خط تلفن را با سرعت 412416 كيلوبيت در ثانيه از طريق تار نوري و با ارائه خدمات ارتباطي هوشمند و خدمات ويژه ممكن مي كند. اين تكنولوژي كيفيت ارتباطات را بهبود مي بخشد و حجم مدارهاي مخابراتي را كاهش مي دهد و با در نظر گرفتن توصيه هاي اتحاديه جهاني مخابرات، فضاي مورد نياز براي مراكز مخابراتي كوچك تر مي شود. سيستم مخابرات نوري 34 مگابيت علاوه بر شبكه هاي مخابراتي شهري و روستايي، در بخش هاي خدماتي ديگرمثل راه آهن، مترو، شبكه هاي ارتباطي كاربرد دارد.