Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751123-14924S1

Date of Document: 1997-02-12

سوگواره اي براي تالاب مرده ء نازي عكس از حسن مقيمي: عكاس با استفاده از شيوه هاي آزمايشگاهي و تلاش و كوششي در خور تحسين، از يك تصوير قديمي و رنگ ورورفته عكس بالا را بازآفريني واحياء كرده است. به انگيزه روز جهاني تالابها تالاب نازي در دامنه غربي ارتفاعات زردكوه با بيش از سي هكتار وسعت واكوسيستمي كم مانند، از ديدني ترين تالابهاي كوهستاني كشور بود روز جهاني تالابها، بهانه اي شد كه يادي كنيم از تالاب زيباي نازي. تالابي كه در گذشته اي نه چندان دور (در حدود 10 سال پيش ) چون نگيني فيروزه فام بر سينه زاگرس مي درخشيد و اكنون جز يادي در خاطره كوه نشينان و عشاير منطقه و جزنامي در نقشه هاي بازفت و بختياري از آن اثري نيست. آري تالاب نازي آن آميزه با شكوه زيبايي و زندگي چه آسان و چه بيهوده مرد و دريغ كه چشمي بر آن نگريست و صدايي، مرثيه اي نخواند. ثبت لحظه اي از مرگ زودهنگام تالاب در سال جاري توسط حسن مقيمي است. تالاب نازي در دامنه غربي ارتفاعات زردكوه با بيش از سي هكتار وسعت و اكوسيستمي كم مانند، از ديدني ترين تالابهاي كوهستاني كشورمان بود. در بررسي كوتاهي كه در سال 1363 انجام گرفت چهارگونه از كپورماهيان و تعداد زيادي پرنده از انواع گوناگون مانند مرغابي سرسبز چنگر، اردك خاكستري، حواصيل، سرحنايي، خروس كولي، باكلان و... در تالاب مشاهده شدند كه تعدادي از اين پرندگان در نيزارهاي انبوه تالاب زاد و ولد داشته اند. از گياهان تالاب مي توان جگن، ني و عدسك آبي را نام برد، آب تالاب از چشمه بزرگ نازي تامين مي شدكه مقداري از آن به صورت سرريز از گوشه اي از تالاب بيرون مي رفت و مقداري ديگر هم از منافذ تحتاني تالاب وارد چند حوضچه وسيع و عميق در پائين دست آن مي شد. با تخريب مراتع بالا دست تالاب توسط چراي بي رويه و از بين رفتن پوشش گياهي آن، خاك بي دفاع توسط باران شسته و به تدريج وارد تالاب مي شده و منافذ كف تالاب را كه يكي از راه هاي خروج آب بوده پر مي كرده است و در نهايت بارندگي شديد ديگري باعث ورود سيلابهايي به تالاب شده كه در نتيجه آن سطح آبتالاب به صورت ناگهاني بالا آمده و از يك سمت تالاب سرريز كرده است و به علت آهكي بودن، اين قسمت شروع به تخريب كرده و شكاف و شياري به وجود آمده كه به تدريج وسيع تر شده است. بدبختانه در اين مرحله، با وجود بودن فرصت براي جلوگيري از توسعه تخريب ديواره هيچ اقدامي صورت نمي گيرد و تالاب آهسته آهسته از زندگي تهي مي شود و پس از مدتي غبار مرگ بر همه جا مي نشيند. مرغابي ها پر كشيدند، جگن ها و ني ها خشكيدند و ماهي ها هزارهزار مردند، غوغاي حيات و شور زندگي خاموشي گرفت. ديدارمان از تالاب در ارديبهشت سال 1363 واپسين ديدار بود و ندانستيم و حالا آنچه كه مي بينيم باور نداريم، رودخانه كوچك نازي كه در ابتداي برآمدن از دامنه زردكوه به زلالي شهره است حالا پس از گذر از جاي خالي تالاب و در عبور از ديواره تخريب شده آن، چنان تيره و گل آلود مي شود كه گويي خونابه اي است كه پس از 10 سال هنوز از پيكر تالاب بيرون مي تراود و به جاي آن زلال زمزمه گر و زندگي بخش، اكنون رودي قهوه اي و تيره در شياري عميق جاري است كه از محل تلاقي خود با رودخانه بازفت، آب رودخانه را گل آلود مي كند و خدا مي داند كه تاكنون چند ميليون تن از خاك گرانبهاي كوهپايه هاي زاگرس را به درياچه سدها فرستاده است و همچنان خواهد فرستاد. براي احياي تالاب و جلوگيري از فرسايش بيشتر زمين هاي سر راه، نياز به حركتي جهادي و همتي والا احساس شايد مي شود به مدد آن، زندگي به تالاب باز گردد و شايد روزي مرغابي ها بازگردند. ناديده نمي توان گرفت كه قطعا در مديريت محيطزيست استان چهارمحال و بختياري و ماموران دلسوز آن، اين همت و تعهد وجود دارد كه در صورت حمايت استانداري، بار ديگر با استفاده از روشهاي علمي و تلاش مجدانه، حيات زيبا و دلپذير گذشته به اين تالاب بازگردد تا آيندگان بيش از پيش دعاگوي نسل امروزجامعه ما باشند. آمار وارقام از مهرداد منصوري كارشناس اداره حفاظت محيطزيست چهارمحال و بختياري