Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751123-14901S1

Date of Document: 1997-02-12

گشتي در دنياي خبرها كاركنان اضافي، همه را تنبل مي كنند ماناگوئه: ارنولدو آلمان رئيس جمهوري فربه و هواداركاپيتاليست نيكاراگوئه از مردم اين كشور خواسته است كه اگرمي خواهند كشورشان رشد كند و از فقر خارج شود، بايد خواب بعد ازظهر را فراموش كنند، هر بامدادپيش از ساعت شش بيدار شوند ويك ساعت پيش از شروع كار درمحل كار خود حاضر باشند و رفتن به مهماني و ديدوبازديدهاي دوستانه و خانوادگي را به روزهاي تعطيل آخر هفته موكول كنند نه شبها كه باعث كمبود خواب آنهامي شود. آلمان كه دهم ژانويه (يك ماه پيش ) زمامداري خود را آغازكرده است چهار روز پيش سرزده از وزارت بهداشت نيكاراگوئه بازديد كرد و متوجه شد كه ازششصد كارمند اين وزارت تنها يكصد نفر به موقع سركار حاضر شده بودند و بقيه از 10 دقيقه تا يك ساعت تاخير داشتند. آلمان خطاب به آنها گفت كه طبق اصول مديريت، كثرت كارمند در يك موسسه باعث تاخير ورود و تنبلي آنها مي شود و او، كارمندان زائد را حذف خواهد كردتا ديگران با تمام ظرفيت كاركنند. كارآگاه خصوصي به دنبال يك مرغ هوشيار . برازيليا: بانوايرن آزودو زن 41 ساله برزيلي براي يافتن مرغ خود كه ناپديد شده است يك كارآگاه خصوصي استخدام كرده و در روزنامه ها ضمن چاپ عكس مرغ جايزه بزرگي را به يابنده آن وعده داده است. بانو ايرن مي گويد كه اين مرغ همانند فرزند او بود. هر بامداد در ساعت معين او را به آرامي از خواب بيدار مي كرد، با وي صبحانه صرف مي كرد و شير مي خورد. در غياب او كه به اداره اش مي رفت از خانه مراقبت مي كرد. شام را با او صرف با مي كرد او تلويزيون تماشا مي كرد. در جاي مشخصي فضله مي انداخت و در رختخواب ويژه اش مي خوابيد و اگر حشره اي وارد خانه مي شد تا او را نابود نمي كرد آرام اين نمي گرفت مرغ كار دستگاه اعلام خطر دود و بوي سوختگي را انجام مي داد و اگر او غفلت مي كرد واز ديگ غذاي روي اجاق بوي سوختگي بلند مي شد وي را متوجه اش مي كرد. در ايتاليا پرنده ها و ماهي هازنداني مي شوند! رم: قوه قضائي ايتاليا به عنوان يكي از سه ركن دولت اين كشور موافقت كرد كه زندانيان بتوانند از اين پس، در سلول خود گربه، ماهي و پرنده مانوس و مورد علاقه خود را نگهداري كنند. پرنده ها بايد در قفس نگهداري شوند. اين تصميم به پيشنهاد سناتور دولوكا اتخاذ شده است. سناتور دولوكا عقيده دارد كه وجودحيوانات و پرندگان دست آموز (Per) در سلولهاي زندان باعث رفع دلتنگي زنداني مي شود و او راموجودي عقده اي و كينه توز بارنمي آورد. به علاوه، يك انسان نيازبه داشتن ارتباط با طبيعت دارد ووجود اين حيوانات باعث مي شود كه از طبيعت دور نشود. زندان نبايدبه معناي نابودي يك فرد باشد. زندان وسيله تنبيه است نه نابودي جسماني و يا رواني. راز كوتوله هاي چيني . پكن: مردم شصت دهكده در چين از عهد باستان، مردمي بسيار كوتاه بودند. يك سوم آنها قدي حدود يك متر داشتند كه تا 1981 - شانزده سال پيش - تصور مي رفت نژاد آنهاكوتوله است. پانزده سال چند پيش، دانشمند مامور بررسي اين رازشدند و پس از جستجو متوجه شدندكه آب آن منطقه كه در ايالت سيچوان قرار دارد آغشته به جيوه است و مصرف بيش از حد جيوه باعث كوتاهي قد مي شود. از آن پس، آب بدون جيوه بالوله از مسافتي دور براي آنهاارسال مي شد. چند روز پيش كه نسل تازه اين دهكده ها مورد بازديد همان دانشمندان قرار گرفت، مشاهده شد كه تنها دو تن از اين كودكان كه بين يك تا 14 سال دارند داراي قدي نسبتا كوتاه هستند مابقي قدي عادي و حتي بلند دارند. ميوه فروش دوره گرد و 48 ميليون دلار ماليات! رم: به گزارش خبرگزاري ايتاليايي اي. جي. اداره AGIآي ماليات، بردرآمد ايتاليا براي جيوزيپ كپيروكو ميوه و سبزي فروش 39 ساله ساكن شهر كامپوباسو كه از دو سال پيش ماليات بردرآمد خود را پرداخت نكرده بود صورتحساب مالياتي به مبلغ 76 ميليارد لير ميليون 48برابر دلار صادر كرد و با پست براي او فرستاد. همسر جيوزيپ به محض مشاهده صورتحساب، ازفرط اندوه بر زمين غلتيد و ازحال رفت و وي را به بيمارستان منتقل كردند. جيوزيپ پدر سه كودك در اين زمينه گفت كه وي ميوه فروشي فقير است كه حتي رنگ اسكناس يكصد هزار ليري را هم نديده است چه رسد به درآمدي كه مالياتش 76 ميليارد لير شود. حتما ارزياب اداره ماليات بردرآمد او را به جاي صاحب كارخانه فيات اشتباه گرفته است - اشتباهي كه به بهاي از هوش رفتن همسرش، تمام شده است. سال گذشته كه درآمد خود را به اداره ماليات بردرآمد اعلام نكرد به اين دليل بود كه درآمدي بيش از هزينه اش به دست نياورده بود. مردم شهر قول داده اند كه به دادگاه حل اختلاف بروند و به نفع جيوزيپ شهادت دهند، ولي جيوزيپ قانع نمي شود و مي گويد كه اداره ماليات بردرآمد به خاطر ضربه رواني كه با اين اشتباه به خانواده او زده است بايدغرامت بپردازد. از لحظه دريافت اين صورتحساب، دستهاي او به لرزه دچار شده و بچه هايش قادر به خوردن غذا و انجام تكاليف مدرسه نيستند، زيرا ازآن بيم دارند كه تنها دارايي اوكه خانه اش است به حراج گذارده شود.