Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751123-14898S1

Date of Document: 1997-02-12

لحظه هايي با كتاب، گشتي در بوستان احداث كتابخانه در بوستانها ( پارك ها )ي تهران رغبت مردم به مطالعه و كتابخواني را افزايش داده است بر اساس تحقيقات هر ايراني در روز فقطدقيقه 2 كتاب مي خواند بايد بسيار كار كنيم تا در اين زمينه به حداقل استاندارد جهاني برسيم فقط 2 دقيقه در روز! وجود؟ كتابخانه در بوستانها (پاركها )ي تهران رغبت مردم به مطالعه و كتابخواني را افزايش داده است. اين كتابخانه ها كه حاصل تلاش هاي ارزنده شهرداري تهران در عرصه هاي فرهنگي است، موجبات گسترش هر چه بيشتر فرهنگ مطالعه در محله هاي تهران را فراهم كرده است. در گزارش حاضر حرفها و پيشنهادهاي مردم و مسئولان اين كتابخانه ها را مي خوانيد و اين نكته را نيز يادآور مي شويم كه بر اساس تحقيقات انجام شده هر ايراني فقط 2 دقيقه در روز صرف كتابخواني مي كند. بايد بسيار كار كنيم تا در اين زمينه به حداقل استاندارد جهاني برسيم. مطالعه همگام با تفريح، در كتابخانه هاي بوستان امروزه كتاب و كتابخواني به عنوان يكي از نيازهاي ضروري و حياتي هر انسان به شمارمي آيد. مطالعه كتاب با افزايش آگاهي هر شخص در تمام زمينه ها، او را در رودررويي با مشكلات زندگي، دستيابي به اهداف مطلوب و تسلط بر بسياري از مشكلات ياري مي دهد. آمارهاي رسمي، نتايج نه چندان رضايت بخشي از وضعيت كتابخواني و تيراژكتاب و نسبت آن به جمعيت كل كشور ارائه مي دهنددقيقه 20 مطالعه در روز! متاسفانه فرهنگ كتابخواني در كشور ما در سطح پاييني قرار داشته و نيازمندتوجه بيشتري است و براي ترغيب جوانان و ديگر اقشار جامعه به مطالعه مي بايد برنامه ريزي و اقدامات اساسي انجام شود. و يا به گفته كارشناسان بايد به اصلاح فرهنگ عمومي مردم مبادرت ورزيد و از رهگذر اين كار مطالعه را به يك نيازمبدل كرد. از اقدامات تازه اي كه در اين زمينه صورت گرفته است، احداث كتابخانه بوستانها است كه به گفته مردم، كارشناسان و مراجعان به مراكز، اين كتابخانه ها تاثير قابل توجهي در برانگيختن شوق عمومي نسبت به كتاب و كتابخواني داشته است. همچنين توسعه فضاهاي سبز در سطح تهران و ايجاد كتابخانه در اين اماكن انگيزه مردم را براي استفاده از كتاب و كتابخانه بيشتر كرده است و مردمي كه براي تفريح ساعاتي را در اين نقاط سپري فرصتي مي كنند، نيز بدست مي آورند تا به انتخاب كتاب و استفاده از كتابخانه بپردازند. خانم آقايي دانشجوي فوق ليساس فلسفه كه از يكسال پيش مديريت كتابخانه بعثت واقع در خيابان خاني آباد پارك بعثت را برعهده دارد، در مورد اثرات مثبت ايجاد اين كتابخانه در افزايش مطالعه و كتابخواني مردم مي گويد: طبيعي است كه محيط مي تواند تاثير بسياري در پرورش فرهنگ كتابخواني داشته باشد اين نكته بوضوح در رفتار مراجعين به اين كتابخانه نيز ديده مي شود. زماني كه در محيط بسته كتابخانه كه گاهي اوقات ممكن است خيلي شلوغ هم باشد احساس كسالت مي كند و ادامه مطالعه براي وي چندان راحت به نظر نمي رسد با قدم گذاشتن در فضايي سبز و بدور از هياهو مي تواند تجديد روحيه كند و مطالعه كتاب موردنظر خود را در فضايي باز ادامه دهد. يادآوري اين نكته را نيز ضروري مي دانيم باتوجه به بافت فرهنگي اين منطقه آقايان بيش از خانمها رغبت به مطالعه درفضاي باز بوستانها دارند. واقع شدن كتابخانه در فضاهاي سبز انگيزه بيشتري براي مراجعه كنندگان ايجادمي كند به اين دليل كه افراد علاوه بر استفاده از كتابخانه مي توانند تفريحي نيزداشته باشند و با قدم زدن در اين فضا روحيه تازه اي به دست آورند و ضمن آن بامراجعه به نمايشگاههاي ثابت كتاب مورد علاقه خود را نيز انتخاب كنند. باتوجه به فضاي مطلوب بوستان، علاقه مندي كودكان و نوجوانان براي استفاده ازكتابخانه اين محل كاملا محسوس است. وجود فضاي سبز و وسايل بازي امكانات بيشتري براي تفريح و سرگرمي و به همراه آن مطالعه را براي اين قشر از جمعيت شهري در اين منطقه فراهم كرده است. به گفته وي احداث كتابخانه يا هر مكان آموزشي ديگر در محل فضاهاي سبز مناسبتر است. اصولا مطالعه نياز به فضايي آرام و سالم دارد و چه فضايي مي تواند بهتر ازفضاهاي سبز و بوستانها (پاركها )؟ باشد مراجعه كنندگان به اين كتابخانه به همراه خود فرهنگ مطالعه و كتابخواني را به محله خود و خانه ها مي برند و پيشنهاد مي كنم كه با توجه به فقر اماكن فرهنگي درمناطق مختلف تهران از جمله مناطق جنوبي مسئولين براي توسعه اين قبيل كتابخانه ها همت بيشتري بگمارند. الهام رنگيها، دانشجو و عضو كتابخانه وليعصر واقع در پارك ولي عصر در اين باره مي گويد: اگر قرار باشد بين دو كتابخانه كه يكي در بوستان ( پارك ) و ديگري درمحيط پررفت و آمد واقع شده باشد كتابخانه اي را كه در بوستان قراردارد انتخابخواهم كرد حتي اگر كتاب مورد نيازم نيز در اين كتابخانه نباشد ترجيح مي دهم كتاب را از جاي ديگر تهيه كنم ولي براي مطالعه، از كتابخانه پارك و فضاي سبز موجود استفاده به كنم اين دليل كه فكر مي كنم گوش كردن به صداي فواره ها حتي به مدت دقيقه 5 كسالت مطالعه يكنواخت را از تن بيرون مي كند و قدم زدن در اين فضا خستگي روحي و جسمي را از بين مي برد. ضمن آنكه فرصتي براي تفريحات سالم پديد مي آورد. ناصر س. عضو كتابخانه پارك اركيده خيابان شمس آباد در مورد انتخاب اين كتابخانه چنين مي گويد: اولين روزي كه براي عضويت به اين كتابخانه مراجعه كردم فقط بدنبال كتابهاي مورد نياز خود بودم و همچنين نزديك بودن اين كتابخانه به محل سكونتم عامل ديگري براي اين انتخاب بود. و به دليل اينكه در ساعات اوليه صبح وقت آزاد دارم مي توانم به اين كتابخانه مراجعه كنم و به تجربه دريافته ام كه استنشاق هواي تازه در محيطي باز، سبز و باطراوت انگيزه انسان را براي مطالعه بيشتر مي كند. اما پيشنهاد من اين است كه كتابهاي موجود در اين كتابخانه ها را افزايش دهند و همچنين كتابهاي جديد و متناسب با نيازهاي روزمردم بخصوص اقشار جوان در اين كتابخانه ها عرضه شود. وي مي افزايد: متاسفانه تعداد كتابها كم است جا دارد كه كتابهاي تازه به همراه كتابهاي خوب قديمي در اين كتابخانه عرضه گردد. خانم پرتوي سرپرست كتابخانه فرهنگسراي سرو كارشناس كتابداري و داراي سال 25 سابقه در اين رشته وي است در مورد وجود كتابخانه در فضاي سبز مي گويد: اصولابه دليل كمبود كتاب و كتابخانه در سطح شهر، احداث كتابخانه در هر شهر و محله اي مي تواند مفيد باشد. اما با توجه به اين مسئله كه قشرجوان ما با كمبود سرگرمي و اماكن تفريحي روبه روست، بخشي از اوقات خود را براي تفريح در بوستانها (پاركها ) به سر مي برند و با ديدن تابلوي كتابخانه انگيزه اي براي مطالعه پيدا مي كنند و مي توان گفت تفريح و مطالعه به نوعي با هم ادغام مي شود. و اين جاذبه شوق كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را براي مطالعه و كتابخواني بيشتر مي كند. وي مي افزايد: در طول 9 ماه 2000 نفر جذب كتابخانه اين فرهنگسرا شده اند كه بيشتر آنها دانشجو و دانش آموزان دبيرستاني هستند و اين برعهده ماست كه جوابگوي نياز آنها باشيم. تعداد كتابها در اين زمينه بسيارمحدود است بخصوص كتابهايي كه شامل تستهاي كنكور و در ارتباط با نيازهاي درسي دانشجويان است. به نظر بنده حال كه اين فرصت فراهم آمده است كه راهي براي جذب جوانان به سوي كتاب بيابيم، بهتر است كه براي تامين كتابهاي موردنياز آنها نيز جديت بيشتري به خرج دهيم. زهره موحدي دانشجوي سال آخر در مورد نقش كتابخانه ها در فضاي سبز مي گويد: نكته قابل يادآوري در مورد كتاب و كتابخانه ها اين است كه در درجه اول مردم ما به چه دليل به كتابخانه مراجعه من مي كنند فكر مي كنم بيشتر دانشجويان زماني به كتابخانه مراجعه مي كنند كه به دنبال كتابي پيرامون موضوعي خاص مي گردند به عنوان مثال قرار است در زمينه اي تحقيقي انجام دهند ويا به دنبال تكميل موضوعات درسي خود كتاب ويژه اي را جستجو مي كنند. بديهي است كه در آن صورت غني بودن آن كتابخانه از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرابايد به نحوي نيازعلمي مراجعه كنندگان را برآورده كند به عنوان نمونه كتابخانه مجلس در يكي ازشلوغترين نقاط شهر واقع شده است و از لحاظ فضا شايد خيلي مورد توجه نباشد واما مي توان گفت كه دانشجويان حاضرند هر گونه مشكلي را تحمل كنند تا بتواننداز امكانات اين كتابخانه استفاده كنند. به همين دليل اگر به همراه گسترش فضاهاي سبز و بوستانها و احداث كتابخانه به غني شدن اين كتابخانه ها از ابعاد مختلف نيز توجه شود، گام موثري در پرورش فرهنگ كتابخواني در جامعه برداشته شده است. ليلا خاكسار