Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751120-14877S1

Date of Document: 1997-02-09

رئيس جمهوري: پيروزي انقلاب اسلامي، ايران را به جبهه اي برضد صهيونيستها آمريكا و استكبارتبديل كرد رئيس جمهوري در خطبه هاي نماز جمعه تهران: در آينده ايراني خواهيم داشت كه در آن فقير وجود نخواهد داشت. سرويس سياسي: روز گذشته همزمان با آخرين جمعه ماه مبارك و روز جهاني ايران قدس، اسلامي شاهد حضور گسترده مردم روزه دار شهرهاي مختلف كشور بود. امت مسلمان ايران با شركت وسيع و همه جانبه در مراسم روز قدس و نماز جمعه ضمن تاكيد بر حقانيت ملت مظلوم فلسطين خواستار توجه جامعه جهاني به حل مسئله فلسطينيان و بازگشت آنان به زادگاه خود شدند. راهپيمايان تهراني همچنين با حضور در نماز جمعه كه به امامت حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري برگزار شد به نداي وحدت روز قدس و پيروزي انقلاب اسلامي در دهه فجر لبيك گفتند. امام جمعه موقت تهران در خطبه اول نمازبا توصيه مردم به تقواي الهي و پرهيز از گناهان گفت: امروزمامسلمانان دنيا ازبنيانگذارجمهوري اسلامي ايران حضرت امام ( ره ) كه روزجمعه آخرماه مبارك رمضان رابه عنوان روز جهاني قدس تعيين كرد تا مسلمانان احساسات و اميال قلبي خود را نسبت به فلسطين ابرازكنند تقدير وتشكر مي كنيم. خطيب نمازجمعه تهران افزود: خوشبختانه رمضان امسال ماه پربركت وخوبي بود ومردم مومن ايران نيزباحضور قوي خود درمساجدومكانهاي مذهبي نشان دادند كه دين اسلام درايران حضوري قوي دارد. وي بااشاره به سرگذشت اشغال فلسطين و قبله اول مسلمانان جهان به دست صهيونيستها اظهار داشت: تبديل بيت المقدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي موجب نگراني مردم مسلمان دنيا و فلسطين و مسئله مهم جهان اسلام آقاي است هاشمي رفسنجاني گفت: اين كار كه بيت المقدس به پايتخت رژيم صهيونيستي تبديل شود يك كار خيلي خطرناكي است ومسلمانان جهان و اعراب بايد با دقت با آن برخورد كنند. وي افزود: نزديك به 80 سال ازاشغال فلسطين به دست رژيم غاصب صهيونيستي ازسال 1917 مي گذرد ومشخص نيست كه اين اشغال تاچه زماني ادامه خواهديافت. وي بااشاره به مبارزه حق طلبانه مردم فلسطين براي بازستاندن حقوق حقه خود از چنگال رژيم صهيونيستي ابراز اميدواري كردكه اين نگراني و مبارزه مردم مسلمان فلسطين به نفع فلسطيني هاپايان يابد ودست استعمارگران ازاين سرزمين مقدس قطع شود. امام جمعه موقت تهران افزود: خوش باوري هاي اعراب سال 80در پيش باعث شد كه صهيونها روزبه روز دراشغال سرزمين فلسطين وايجاد يك پايگاه قوي براي انگليسي ها و آمريكايي ها در كنار كانال سوئز و در دل جهان اسلام يك قدم جلوتر و اعراب يك قدم عقبتر بروند. وي گفت: آمريكا و انگليس در جهت كمك به حفظ رژيم نامشروع صهيونيستي در فلسطين ونيزفشاربرمسلمانان وحفظ منافع ايران غربيها، رابه پايگاهي مهم تبديل كرده بودند. خطيب نمازجمعه افزود: باپيروزي انقلاب اسلامي اين پايگاه ازصهيونهاگرفته شد و به جبهه اي ضدصهيونيستها و آمريكا و استكبار تبديل شد. وي گفت: متاسفانه استكباربه محض از دست دادن ايران به عنوان پايگاه خود براي حفظ رژيم صهيونيستي مصر، را براي اين منظور انتخاب كرد و مصرنيز تابع سياستهاي شوم استكبار شد. آقاي هاشمي رفسنجاني اظهارداشت: قراربود در اسلو درباره فلسطين مذاكره كنند كه اين مسئله به كلي فراموش شد. وي دربخشي از سخنان خود درخطبه اول گفت: آنچه كه دردوسه سال اخيراتفاق افتاد نشان داد كه امريكا وايادي آن بااين كه خودشان رادوست اعراب اعلام مي كنند كاملا، دروغ مي گويند وهيچ اعتنايي به خواسته هاي اعراب ندارند ودرمقابل درخواستهاي صهيونيستها خاضع هستند. امام جمعه موقت تهران افزود: آنان باصراحت پيمان سازشي را كه خودشان تنظيم كرده بودند نقض، كردند. وي به بحث ترور و تروريزم اشاره كرد وگفت: باني ترور ازدهها سال پيش صهيونها بودندكه براي پيروزي برفلسطين به ترور شخصيتهاي طراز اول وسربازان اين سرزمين پرداختند. آقاي هاشمي رفسنجاني اظهارداشت: اگركسي قرار است درمسئله تروريسم محكوم شود كسي جز صهيونيستها و رژيم غاصب صهيونيستي نمي تواند باشد. وي گفت: امروزه آواره هاي فلسطيني نمي توانند از موجوديت به حق خوددفاع كنند ولي رژيم صهيونيستي و آمريكا با تبليغات سوء و غلط به منظورجلوگيري از هرگونه مبارزه حق طلبانه مردم اين سرزمين آنان را تروريست معرفي مي كنند. خطيب نمازجمعه افزود: رسانه هاي جمعي آمريكا و غربي ها با تبليغات گسترده خود دست رژيم صهيونيستي را باز گذاشته و دست فلسطيني ها را بسته اند وراه رابراي رسيدن اين رژيم غاصب به اميال خود هموار مي كنند. امام جمعه موقت تهران گفت: امروز اميد به پيروزي مردم مسلمان فلسطين بيشتر است و ديگركشورهاي منطقه نيز باديدن پيروزي ايران درمقابل توطئه ها وتحريمهاي استكبار جهاني ياد مي گيرند كه مي توان بدون وابستگي به آمريكا و استكبار روي پاي خود ايستاد و در مقابل زورگويان پيروز شد. آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري در خطبه دوم نماز جمعه پيروزي ملت ايران بر طاغوت غلبه بر دشمن سال 8در دفاع مقدس و به ثمر رسيدن زودهنگام نتايج سازندگي كشور را سه معجزه الهي توصيف كرد. رئيس جمهوري با اشاره به وعده خداوند به پيروزي مستضعفان، موفقيت مردم ايران اسلامي را بهترين نمونه اين وعده دانست و افزود: ملت ما باوجود حمايت هاي همه جانبه استكبار از رژيم شاه با، تكيه برالطاف الهي وبا حضوري صبورانه، يك حماسه بي نظير آفريدند و نگهبانان قلعه استكبار رااز ايران بيرون ريختند. آقاي هاشمي رفسنجاني با مروري به روزهاي اول پيروزي انقلاب اسلامي، افزود: ملتي كه تازه انقلاب كرده بود و با وجود مشكلاتي نظير عدم آمادگي نا دفاعي، بساماني امور داخلي و پادگانهاي خالي از اسلحه، با هجوم دشمني مواجه شدكه با حمايت همه جانبه تسليحاتي، تبليغاتي و اطلاعاتي آمريكا و ساير ايادي استكبار و با تكيه بر قارون هاي گنج هاي نفتي در، بيش از هزار كيلومتر، بسياري از شهرها و روستاها را تصرف كرد. رئيس جمهوري گفت: شكست اين تهاجم و از دست ندادن يك وجب از خاك ايران اسلامي يك، كار بزرگ بود كه اثبات كرد، يك ملت مي تواند در مقابل قدرت هاي شيطاني مقاومت كند و معجزه ديگر سازندگي خداوند، ايران اسلامي را در آقاي پي داشت هاشمي رفسنجاني افزود: پس از جنگ همه دنيا منتظر بودند بافروكش كردن هيجانات دوران جنگ و بروز مشكلات بيشتر، تعطيلي كارخانه ازبين رفتن ها بخشي از نيروي كار و به جاي ماندن 200 هزار شهيد و هزار 200جانباز و يك ميليون آواره مردم ايران پشيمان شوند و به سوي آمريكابرگردند، اما اكنون ملت ايران با شركت گسترده درسازندگي كشورپس سال 8از بسياري از طرح ها را به ثمر رساندند. رئيس جمهوري اجراي طرح هاي سازندگي در ايران، با وجود تحريم ها را يك اتفاق بزرگ توصيف كرد و گفت: پس از آن ايران اسلامي به يك كشورقدرتمند تبديل شد. وي افزود: هم اكنون اكثر شاخص هاي فرهنگ و آموزش سالم و سياست خارجي سالم در كشور ما فراهم شده و استقلال كشور در همان اوج گذشته محفوظ مانده ومستحكم شده، درهمه جاي كشور مراكز تحقيقاتي و آموزشي راه اندازي شده وهمه كشور را تبديل به يك كارگاه بزرگ كرده است. وي افزود: در سال 67 بودجه كشور بادرصد 50 كسري حدود چهار هزارميليارد ريال بود اما امروز بودجه كشور 47 برابر شده و به حدود هزار 188ميليارد ريال رسيده و يك ريال هم كسري بودجه نداريم. آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: ما آن روز براي اداره كشور به 30 ميليارددلار بودجه ارزي نياز داشتيم اما امروز با راه اندازي كارخانه ها وافزايش توليدات داخلي با وجود افزايش مصرف با 12 ميليارد دلار بودجه ارزي مي توانيم كشور را اداره كنيم و تورم مهار شده است. آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: امروز در حال نوشتن برنامه 25 ساله براي سال 1400 هستيم آن، روز اميدواريم ايران را به عنوان يك پايگاه اسلام دربرابر قدرتهاي مغرور به طور جدي مطرح كنيم. رئيس جمهوري با اشاره به طرح فقرزدايي گفت: ما در صدديم كه در آينده ايراني داشته باشيم كه در آن فقير نباشد و در آينده بتوانيم ادعا كنيم كه در ايران فقير وجود ندارد و بدون كمك هاي خارجي بتوانيم يك نمونه عدالت را ارايه كنيم و با گسترش تامين اجتماعي مردم ايران اسلامي غصه بيماري پيري، و بيكاري را نداشته باشند. وي طرح توسعه زاگرس را كه در دستور كار دولت قرار دارد يك حماسه درتاريخ كشور توصيف كرد كه تنها در بخش انرژي برق مي تواند 20 هزارمگاوات برق يعني رقمي بيش از مصرف كنوني كشور توليد كند. آقاي هاشمي رفسنجاني موفقيت تمام طرح هاي سازندگي كشور را در گرو حضورگسترده مردم ايران اسلامي دانست و از مردم خواست بيش از پيش در صحنه حضور داشته همچنين باشند آقاي ناطق نوري رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان سخنران پيش از خطبه هاي نماز اين هفته تهران در سخناني به شكست شعار دروغين صلح خاورميانه اشاره كرد و با تاكيد براين كه ايران در دل مسلمانها جايگاه ويژه اي دارد، گفت: تنها راه حل مسئله فلسطين، بيرون راندن صهيونيستها و بازگشت فلسطيني ها به خانه و كاشانه شان است. در پايان مراسم راهپيمايي روز جهاني قدس قطعنامه شش ماده اي اين مراسم قرائت و با تكبير راهپيمايان مورد تاكيد قرار گرفت و عزم راسخ امت اسلامي ايران براي آزادي قدس شريف از سلطه صهيونيستها در اين قطعنامه تجلي يافت. به گزارش خبرنگاران همشهري در سراسر ميهن اسلامي مردم متعهد كشورمان در راهپيمايي هاي روز قدس شركت كرده و بار ديگر بر همبستگي ملت مسلمان ايران با مردم مظلوم فلسطين تاكيد كردند. در كشورهاي ديگر جهان نيز راهپيمايي هاي مشابهي برپا بود و در اين راهپيمايي ها مسلمانان همگام با ايرانيان مقيم خارج روز قدس را گرامي داشتند.