Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751120-14858S1

Date of Document: 1997-02-09

يادداشت روزبه مناسبت يوم الله فرخنده بهمن 22زادروز سرافرازي و ايمان يوم الله 22 بهمن نه فقط سالروز واقعه اي مهم و كم نظير در عرصه تاريخ پر افتخار ايران زمين است، بلكه زادروز مجدد حيات ايران در پرتو آيين مقدس اسلام محسوب مي شود. در اين لحظات مبارك، آنچه پيش از هر امرديگري، ذهن و ضمير شهروندان ايران اسلامي را به خود مشغول مي كند، انتخاب تاريخي و عظيمي است كه در برهه اي حساس از تاريخ بشر، از سوي نسلي بزرگ از هموطنان ما انجام شد. انتخابي كه تداوم يافت و اين پيش بيني بزرگ را كه قرن بيست ويكم قرن خداپرستي و ايمان است، به تحقق نزديك نمود. بايد در نظر داشت كه آنچه ملت بزرگ ايران را به اين آوردگاه بزرگ و تاريخي سوق داد، مشاهده وضعيت اسفبار جامعه خود و دگرگونيهاي سنگيني بود كه در سراسر جهان رخ در مي داد واقع، شرايطي پديد آمده بود كه نه در ميدانهاي داخلي نه در عرصه هاي خارجي، اين جامعه بزرگ و پر افتخار حرفي براي گفتن نداشت. شايد تصور اين مسئله مشكل باشد كه ايران در روزگاري نزديك به ما، آلت فعلي بي اراده در كف سياستهاي استعماري، با هدف غارت منابع داخلي و ژاندارمي امنيت منطقه اي، بيش نبوده است. اما حس ديني و معتقدات كه مذهبي، بخش مهم و اصيل فرهنگ ايران محسوب مي شود، اين معادله شوم را بر هم زد و شرايطي بكلي متفاوت و ديگرگون را به همه سياستمداران منطقه و جهان عادلانه تحميل نمود. البته قصد ما اين نيست كه قدرت ايران اسلامي را بيش از آنچه بوده است تصويركنيم، اما براستي آيا مي توان تحولات عظيم ديپلماتيك در همه مناطق مسلمان نشين و دگرگونيهاي داخلي اين مناطق را ناديده گرفت. در اين زمينه حتي اگرتقدم زماني انقلاب اسلامي ايران را نيز لحاظ كنيم، تاثيري كه برجنبش ها و رخدادها و تحولات آتي داشته است، جدا حيرت انگيز و بي مانند مشاهده مي كنيم. روحيه ديني مردم ايران، در واقع با درك تجربه هايي كه در طي يك سده اخير رخ داده بود، نتايج نهايي خود را به اوضاع و احوال موجود ديكته كرد. انقلابات وتحركاتي كه از اواخر دوره قاجاريه در كشور ما با انقلاب بزرگ مشروطيت به اوج رسيد، نخستين فقره از تجربيات بزرگ ملي بود. پس از آن، دگرگونيهاي تاريخي پس از سقوط رضاشاه، دوران تازه اي از تجربيات مهم را در ايران به يادگار نهاد. اين دوره، با جنبش ملي شدن نفت و شكست دولت مصدق و تحكيم و استمرار دور تازه اي از ديكتاتوري به اوج خود رسيد. سپس فصل اول از انقلاب اسلامي ايران در سالهاي نخستين دهه چهل بر صحنه تاريخ ظاهر شد. انقلاب بهمن 1357 در واقع آخرين فصول خيزش بلندي بود كه در 15 خرداد 42 آغاز شد. در اين زمان پس از رحلت زعيم بزرگ عالم تشيع آيت الله العظمي بروجردي، دولت پهلوي تصور نمود كه تمركز و قدرت نهادهاي ديني كاهش يافته و ارتباط علما و مردم نيز سست و گسسته شده اين است تصور، پيش زمينه تحركات تازه را در دولتمردان رژيم پهلوي به وجود آنان آورد بلافاصله به طرح برنامه هاي مفصلي در جهت دگرگونسازي جامعه ايران پرداختند. دو موضوع كاپيتولاسيون و انجمن هاي ايالتي و ولايتي اوج اين تحرك ناميمون بود. اما برخلاف تصور رژيم و حتي بسياري از روحانيون و نيروهاي مبارز، به ناگاه وزنه جديدي درعرصه معادلات داخلي كشور ايران ظهور نمود. اين وزنه، رهبري مردي بي باك و پرهيزگار، به نام امام روح الله الموسوي الخميني ( ره ) بود كه مبارزات مذهبي را از حد جدالهاي محفلي ودرگيريهاي محدود مسلحانه، به خيزشي ملي و بنيادي بدل ساخت. خيزشي كه با يك و نيم دهه دست وپنجه نرم كردن با رژيم پهلوي و نيروهاي پليسي و اطلاعاتي سرانجام آن، آرزوهاي ديرينه مردمي را در كشور ما متحقق ساخت. اين آرزوها، استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي بود. امروز هيچكس، هر اندازه بي انصاف بوده باشد، نمي تواند اقتدار و دايره تاثير ايران اسلامي را با هيچ يك از دوره هاي اخير مقايسه نمايد. اين انقلاب، ولادت مجدد ملتي است كه ثابت كرد نمي توان به هر شرايط سياسي و اجتماعي اي كه رايج است تن در عصر داد نويني كه در جهان پديد آمده و استمرار خواهد يافت، عصر بزرگ و طلايي آزادي و استقلال، اخلاق و قانون، معنويت و دين، و بالاخره اراده پايان ناپذير ملتها براي زيستن در شرايط انساني و برابر است. عيد يوم الله 22 بهمن عيداحياي سرافرازي و ايمان دركشور مقدس ايران، و در تقارن آن عيد سعيد عيد فطر، احياي معنويت و معراج روحاني بر ملت شريف مسلمان مبارك باد....