Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751120-14842S1

Date of Document: 1997-02-09

گزارش قرن - 1900 2000 آشوب و جنگ داخلي در ايرلند 1921 18 فوريه محله هاي تخريب شده در دوبلين رهبر جنبش استقلال ايرلند(ايمون، دو والرا ) در مجلس عوام انگليس در لندن، نطق تندي كردو در آن عملكرد سپاهيان اعزامي دولت بريتانيا را براي سركوبي ايرلنديها به باد انتقاد و اعتراض گرفت. وي فاش كرد كه اين ماموران بي رحم زندانيان را شكنجه مي دهند، به زنان تجاوز مي كنند و كودكان را به قتل مي رسانند. دوبلين مركز ايرلند جنوبي درحال حاضر تحت اشغال نظامي قواي اعزامي از لندن و دستخوش شديدترين آشوبها و كشتارهاست، اما گزارشهاي مربوط به اين وقايع مكتوم مانده شده است و كشورهاي اروپائي از فجايع ايرلند بي خبر هستند. ديكتاتوري رضاخان در ايران 1921 21 فوريه در ايران افسري به نام رضاخان كودتايي ترتيب داده است كه او را مرد قدرتمند جديد اين كشور خواهد پس كرد از جنگ بين المللي، ايران به حدي ضعيف و غوطه ور در آشوب و هرج و مرج شده بود كه طعمه وسوسه انگيزي براي اشتهاي سيري ناپذير بريتانيا به شمار مي رفت، بويژه كه توليد نفت آن از 43 هزار تن در سال 1912 اكنون به حدود 2 ميليون تن رسيده است. در سال 1919 حكومت لندن قرارداد نوعي تحت الحمايگي را به دولت ايران تحميل كرد كه به موجب آن سازمانهاي حكومتي و ارتش اين كشور را در كنترل خواهد گرفت. بزودي آشوبي در تبريز به راه افتاد و يك جمهوري شورايي اعلام شد. در برابر اين وضع و در حالي كه دولت امضاء كننده قرارداد كاپيتولاسيون با انگليس نيز استعفا كرده بود، تهران سياست نزديكي به مسكو را در پيش گرفت تا پشتوانه اي براي مقاومت در برابر انگليسيها داشته در باشد اين شرايط بود كه لندن موقع را براي ورود يك نظامي به صحنه مناسب تشخيص داد. رضاخان مرد چنين صحنه اي است به فرماندهي دو هزار و 500 نظامي از قزوين حركت كرد و تهران را تقريبا بدون برخورد با مقاومتي به تصرف درآورد. احمدشاه كه موافقت خود را با استقرار يك ديكتاتوري نظامي در كشور اعلام كرده است، به حفظ تخت و تاج خشنود است، اما وسوسه هاي قدرت در آينده برايش قابل پيش بيني نيست. موفقيت بي سابقه چارلي چاپلين در آمريكا 1921 5 فوريه اولين فيلم بلند چارلي چاپلين در سينماهاي آمريكا روي پرده آمده و بااستقبال بي سابقه اي روبه رو شده است. اين فيلم بزغاله نام دارد و شخصيت استثنايي چارلي در آن اوج سينماي كمدي را به نمايش مي گذارد. چارلي چاپلين كه نام اصلي اوچارلز اسپنسر چاپلين است در سال 1889 درلندن زاده شده و چون پدر و مادرش بازيگر سيرك بودند از 6 سالگي او را روي صحنه برده اند. در سال 1910 همراه يك گروه هنري بازيگري در آمريكا را آغاز كرد و دو سال بعد به فعاليتهاي سينمايي پرداخت. وي در عين حال فيلمنامه نويس، كارگردان و هنرپيشه است و پس از سالها كه فقط فيلمهاي كوتاه كمدي مي ساخت، اكنون در تهيه فيلمهاي بلند هم طبع آزمايي مي كند. سبك كار او خاص خودش و خنده آفرين، اما آميخته به نيش طنز و غالبا مسايل انساني و اجتماعي را به انتقاد مي گيرد. انقلاب ملوانان در روسيه سركوب شد 1921 18 مارس سربازان بلشويك بندركرونشتاد را در محاصره گرفتند و ملواناني را كه دست به انقلاب زده بودند به شدت سركوب كردند. اين ملوانان به تمركز قدرت در دست رهبران بلشويك و طرفداران لنين اعتراض داشتند و شعارشان اين بود كه حكومت روسيه بايد شورايي باشد و نه در اختيار يك حزب يا يك فرد. نظير اين اعتراض، همراه با تظاهرات و درگيريهاي متعدد، در ماههاي اخير در شهرهاي مختلف روسيه گزارش شده است، اما حكومت كه در دست بلشويكهاست، همه اين فريادهاي مخالف را ضدانقلابي اعلام مي دارد و در گلو خفه مي كند. تروتسكي فرمانده ارتش سرخ شخصا عمليات سركوب انقلابملوانان را رهبري كرد درحالي كه همين ملوانان در سال با 1917 شورش عليه حكومت تزاري، از طرف رهبران بلشويك قهرمانان انقلابي ناميده شده بودند. پيمان صلح روسيه و لهستان 1921 18 مارس در شهر ريگا پس ازمدتي مذاكره، نمايندگان دولت شوروي و لهستان پيمان صلحي امضا كردند كه اگرچه مرزهاي لهستان را به زمان اقتدار اين كشور در سال 1772 نمي رساند اما در حدود 300 كيلومتر فراتر از خط مرزي است كه كرزن وزير خارجه انگليس پيشنهاد كرده بود، به مناطق تصرف شده روسيه گسترش مي يابد. ژنرال پيلودسكي رهبر لهستان بيش از اين توقع داشت اما به هر حال با پيمان جديد 4 ميليون نفر بر اتباع لهستان افزوده خواهدشد. آلمان از خواست متقفين سرپيچي كرد 1921 8 مارس ژرژناتانيل كورزون وزير امور خارجه انگليس پس از كنفرانس پاريس كه فرانسه و انگليس درباره مبلغ و چگونگي پرداخت غرامت جنگي توسط آلمان با هم به توافق رسيدند، اما كنفرانس ديگري در همين زمينه در لندن و اين بار با شركت هيات نمايندگي آلمان تشكيل شده است. جروبحثها بسيار شديد است و آلمانها به هيچ روي زيربار قبول غرامت سنگين نمي روند و در حالي كه متفقين مجموع غرامتها را 226 ميليارد مارك طلا تعيين كرده اند هيات نمايندگي آلمان فقط تا ميليارد 50 مارك رضايت داده است و در اعتراض به پافشاري متفقين روي مبلغ تعيين شده خودشان، جلسات كنفرانس را ترك كرد. مارشال فوش فرمانده كل نيروهاي فرانسه بي نتيجه ماندن كنفرانس لندن، واكنش سريع متفقين را در پي آورده است. قواي فرانسه و بلژيك در يك تحرك تازه بخشي از غرب آلمان را اشغال كرده اند و در شهردوسلدورف پس از تصرف نقاط حساس، دست به خلع سلاح پليس محلي زده اند. لنين نرمش نشان مي دهد 12 مارس 1921 وضع اقتصادي شوروي تا مرز فاجعه بحراني شده است. به علت مصادره توليدات كشاورزي توسط دولت كه فقط بخش اندكي از محصول را براي بذرافشاني و حداقل تغذيه در اختيار كشاورزان باقي آنها مي گذارد، هم در يك عمل متقابل سطح كشت را كاهش داده اند. در توليدات صنعتي روسيه نيز به علت مقررات جديد بين 10 تادرصد 15 نسبت به زمان صلح افت مشاهده در مي شود دهمين كنگره حزب بلشويك، لنين سياست جديد اقتصادي خود را اعلام كرد كه رگه هايي از بازگشت به اقتصاد سرمايه داري در آن وجود دارد و مغاير با تعليمات ماركس به نظر مي رسد، اما ظاهرا لنين در شرايط اضطراري از كاربرد نرمش در شيوه هاي چون و چرا ناپذير ابايي ندارد. سال 1921 هلي كوپتر 18 فوريه 1921 اولين چرخبال ( هلي كوپتر ) باموفقيت در نزديكي پاريس به پرواز درآمد. مخترع اتين آن - اوميشن Oehmichen. E يك تكنيسين 37 ساله فرانسوي است كه در زمان جنگ نيز در تكنيك توپخانه و ارابه هاي جنگي نوآوريهايي داشته است و قدرت آتش و توانايي تحرك آنها را افزون كرده است. اما پس از جنگ تلاش و خلاقيت خود را براي تحقق روياي ديرينه اش كه پرواز عمودي نوعي ماشين جديد پرنده بود به كار گرفت. وي سرانجام چنين ماشيني را با دست خود و با وسايل ابتدايي كه در اختيار داشت ساخت و شخصا پشت فرمان آن نشست و اولين پرواز موفقيت آميز را انجام داد. ماشين پرنده جديد كه هلي كوپتر ناميده شده است، بال گردان دارد و عمودي از زمين بر مي خيزد و مي تواند در آسمان ثابت يك بماند موتور قديمي دو سيلندر به قدرت 25 اسب كه با ابزارآلاتش در حدود يكصد كيلو وزن دارد، چرخش سريع بال هلي كوپتر را تامين مي كند. اوميشن دستگاه اختراعي خود را با پول خود و وسايلي ساده ساخته و يك كار دستي ابتدايي محسوب مي شود، اما با وجود اين به خوبي موفق به پرواز با آن شده است، در حالي كه قبلا مخترعان ديگري هم با بودجه كلان و استفاده از موتورهاي قوي و جديد، ماشينهايي براي پرواز عمودي ساخته بودند، اما موفق نشده بودند به هدف برسند. اكنون اوميشن با شوق فراوان از اولين تجربه موفق خود، درصدد تكميل اين ماشين پرنده جديد است و كارشناسان هواپيمايي براي اين موفقيت سال 1921 را سال هلي كوپتر نام نهاده اند. گشايش آكادمي سلطنتي بلژيك 15 فوريه 1921 بامداد امروز در حضور پادشاه بلژيك و همسرش، در كاخ آكادميهاي آكادمي بروكسل، نوبنياد سلطنتي بلژيك براي زبان و ادبيات فرانسه گشايش يافت. در اين آكادمي كه رياستش به عهده ژول دستره خواهد بود نويسنده و 4 زبان شناس نامي، از جمله موريس مترلينگ عضويت دارند.