Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751120-14830S1

Date of Document: 1997-02-09

با راه اندازي پالايشگاه بندرعباس يك ميليارد و 750 ميليون دلار فرآورده هاي نفتي سال آينده صادر مي شود مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعلام كرد: ارزش صادرات فرآورده هاي نفتي كشور در سال آينده با راه اندازي پالايشگاه بندرعباس به يك ميليارد و 750 ميليون دلار خواهد رسيد. سيدكاظم وزيري هامانه در گفت وگو با ستاد خبري ويژه دهه فجر خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: ارزش صادرات فرآورده هاي نفتي (نفتا و نفت كوره ) در سال جاري به يك ميليارد و 240 ميليون دلار مي رسد در حالي كه اين رقم در سال 67 (پايان جنگ تحميلي ) فقط 250 ميليون دلار (از صادرات نفت كوره ) بود. وي گفت: ميزان مصرف فرآورده هاي نفتي در كشور در حال حاضر 60 ميليارد ليتر در سال است در حالي كه اين رقم در سال 56 فقط 25 ميليارد ليتر بود كه از 230 درصد رشد برخوردار شده است. وي در خصوص علت افزايش ميزان مصرف فرآورده هاي نفتي دركشور گفت: رشد جمعيت، مصرف فرآورده هاي نفتي در اكثرروستاهاي كشور، اجراي طرح هاي توسعه اي مانند افزايش تعداد نيروگاه ها، رشد رفاه عمومي، پايين بودن قيمت فرآورده هاي نفتي و نبودن الگوي مناسب مصرف از دلايل افزايش بي رويه مصرف اين محصولات است. وي با اشاره به نبود الگوي مصرف در زمينه انرژي و اجرانشدن آيين نامه هاي تدابير پيش بيني شده در قانون برنامه دوم گفت: ميزان مصرف فرآورده هاي نفتي كشور تنها در سال به دليل 1374 تغييرات قيمت و آشنا كردن مردم با الگوي مصرف و صرفه جويي در استفاده از فرآورده هاي نفتي نسبت به سال قبل از /2 9آن درصد كاهش يافت. در حالي كه روند مصرف اين فرآورده ها در سال جاري بار ديگر صعودي شد و 6 درصد رشد نشان داد.