Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751120-14825S1

Date of Document: 1997-02-09

طرحهاي برتر علوم پايه طرحهاي برگزيده مرحله دوم جشنواره خوارزمي ( ) 3 اشاره: در دو شماره قبلي همشهري طرحهاي برگزيده مرحله دوم جشنواره بين المللي خوارزمي تا مقطع گروه علوم انساني درج شد. اين شماره اختصاص دارد به ادامه طرحهاي علوم انساني و نيز گروه شيمي و علوم پايه. عنوان طرح: تحقيق پيرامون وقفنامه هاي موجود در اداره اوقاف مشهد. در اين تحقيق 1119 وقفنامه موجود در اداره كل اوقاف مشهد مورد بررسي قرار گرفته ونتيجه آن در 8 مجلد و قريببه 5000 صفحه منتشر شده است. گذشته از جنبه علمي وتحقيقاتي طرح كه به كارپژوهشگران مي آيد، زمينه خوبي براي جلب فرهنگ وقف به سوي آموزشگاههاي علمي كشور خواهد بود، كه خود نتايج مادي و معنوي چشمگيري در برخواهد داشت. علاوه بر آن، مورد استفاده ادارات اوقاف كشور، اداره ثبت اسناد و املاك، اداره دادگستري و.. نيز قرار مي گيرد. عنوان طرح: الگوي سينوپتيكي بارشهاي شديد جنوب غرب ايران. هدف اين مطالعه شناخت وارايه الگوهاي سينوپتيكي منجربه توفان هاي سيل زا در جنوبغرب ايران است. براي اين منظور 51 توفان ( نمونه 47 درطي دوره آماري 19891974 مورد 4و مطالعاتي (Study Case) سالهاي ) 951994 انتخاب شده و نقشه هاي سينوپتيكي اين توفان ها از 48 ساعت قبل از بارش تا پايان توفان در چهار تراز (سطح 700 500 زمين و 300 هكتوپاسكال ) مورد بررسي قرار گرفت. بررسي الگوي سينوپتيكي توفان ها در ايران براي اولين بار در اين طرح مطالعه شده است. موارداستفاده اين طرح عبارتند از: - 1 پيش بيني وقوع توفان بااستفاده از الگوهاي سينوپتيكي ارائه شده - 2 برنامه ريزي جهت مهارسيلابها و استفاده بهينه از آبهاي حاصله - 30 با توجه به اين كه فركانس و شدت سيلابها در جنوب غرب ايران بيش از ساير نقاط كشور است نتايج حاصل ازا ين تحقيق در موارد زيادي قابل تعميم براي ساير نقاط كشور بوده يا الگويي براي ساير مطالعات مي باشد. با پيش بيني سيل و مهارسيلابها مي توان از خسارات غيرقابل جبراني كه سالانه به انسانها، تاسيسات، مزارع، جاده ها، محصولات، خاك و حيوانات و.. وارد مي شودجلوگيري كرده و با كنترل سطح آب، زير كشت و توليد محصول را بالا برد. عنوان طرح: تاثير عوامل اجتماعي در كاربرد صورتهاي خطاب. هدف از تحقيق حاضر بررسي نقشي است كه پارامترهاي مختلف اجتماعي و غيرزباني مانند سن، جنسيت، ميزان تحصيلات، شغل، موقعيت اجتماعي كلام و جز آن در كاربرد صورتهاي خطاب ايفاء مي كنند. براي اين منظور، پرسشنامه هايي بين 447 نفر از گروههاي مختلف سني و اجتماعي توزيع شد. تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان مي دهد كه بين عوامل اجتماعي ياد شده و كاربرد صورتهاي خطاب رابطه اي تنگاتنگ وجود به دارد ديگر سخن، ميان رفتار زباني وپايگاه اجتماعي افراد يك جامعه همبستگي هاي قابل ملاحظه اي وجود دارد و مي توان از رفتار زباني به عنوان شاخصي براي تعيين و تشخيص پايگاه اجتماعي افراد استفاده نتايج كرد اين تحقيق مي تواند مورد استفاده دانشجويان رشته هاي زبانشناسي، جامعه شناسي و گرايشهاي وابسته قرار گيرد. علوم پايه علي رغم اهميت و نقش زياد اين نوع طرحها وتحقيقات در توسعه علمي كشور، همه ساله تعداد بسيارمحدودي طرح در زمينه علوم پايه به جشنواره خوارزمي مي رسد كه اين خود نشاندهنده وضع نامطلوب اين نوع تحقيقات در كشور و عدم دادن بهاي لازم به علوم پايه است. در جشنواره امسال 30 طرح در زمينه علوم پايه ارائه شده كه متاسفانه از اين طرحها تنها دو طرح به مرحله دوم رسيد كه عبارتند از: شيمي در گروه شيمي از ميان 40 طرح ارائه شده به دهمين جشنواره خوارزمي طرح 8 به مرحله دوم راه يافت كه عبارتند از: طراحي و ساخت دستگاه ذوب ريسي الياف مصنوعي دراشل پايلوت، مهدي حياتي دولت آباد. احداث واحد توليد كلر و بنزن به ظرفيت 75 تن درسال علي رضا آقامحمدي. بازسازي واحد آروماتيك پتروشيمي بندر امام و تامين خوراك آن از پالايشگاه آبادان، محمدحسين مقدمي زاده شوشتري. بهينه سازي واحد بازيابي كاتاليست استات كيالت، رضا مقدم. نرم افزار رنگ همانندي كن كامپيوتري، سيامك مراديان. توليد نيمه صنعتي پاراتولوئن سولفونيك اسيد (A.S.T.P) فرشاد، معتضدي. طراحي ساخت و راه اندازي خط توليد نارنجك CSدستي و فشنگ 38 ميلي متري CSفرهاد، خمجاني فراهاني. ساخت دي اكتيل فتالات (روغن او دي. پي ) مرتضي، امروني حسيني. خلاصه 3 طرح از طرحهاي راه يافته به مرحله دوم گروه شيمي به شرح زير است: عنوان طرح: طراحي و ساخت دستگاه ذوبريسي الياف مصنوعي در اشل پايلوت. در اين تحقيق، دستگاه ذوبريسي جهت توليدالياف مصنوعي پلي استر، پلي پروپيلن و نايلون طراحي و ساخته شده است. اين دستگاه ساخته شده شامل سيستمهاي اكسترودر، پمپاژ دقيق، رطوبت زن، خنك كننده، غلتكهاي كشش، بوبين پيچ و سيستمهاي كنترل فشار و حرارت و سرعت و حفاظتي است. اين طرح براي اولين بار در ايران ساخته شده ولي نمونه هاي خارجي آن در اشل صنعتي در كشور موجود است. اين طرح در اشل پايلوت نيمه صنعتي براي اولين باردر ايران ساخته شده است. از اين طرح مي توان براي توليد الياف و نخهاي نساجي استفاده نمود و همچنين واحدهاي بزرگي از جمله پلي اكريل - پارسيلون و... مي توانند از اين طرح به عنوان يك پايلوت در كنار خط توليدي خود استفاده نمايند. از نظر فني دستگاه ساخته شده داراي قابليتهاي بالايي است، زيرا مي توان با اين سيستم هم الياف پلي استر، نايلون و پلي پروپلين را توليد نمود. از نظر اقتصادي در مقايسه با نمونه خارجي بسيار ارزانتر مي باشد و فقط %حدود 5 ارزبري اين سيستم دارد. عنوان طرح: بازسازي واحد آروماتيك پتروشيمي بندر امام و تامين خوراك آن از پالايشگاه آبادان. واحد آروماتيك پتروشيمي بندر امام كه در اثر جنگ تحميلي صدمات زيادي را متحمل شده بودو اكثردستگاهها و لوله هاي زيرزميني آن بمباران شده بود، به مناقصه جهاني گذارده شده بود و يكي از شركتهاي خارجي پيشنهاد نموده بود با دريافت 365 ميليون مارك و حدود 3 ميليارد تومان آن را در مدت 25 ماه بازسازي و تحويل نمايد كه در اين راستا خريد بعضي از مصالح و دستگاهها نيز به عهده پتروشيمي بندر امام واگذار شده بود. شركت ساختمان و نصب پتروشيمي اين پروژه را در مدت 14 ماه و با صرف هزينه ارزي حدود 43 ميليون مارك و با استفاده از امكانات داخلي مملكت و سازندگان ايراني بدون استفاده حتي يك نفر متخصص خارجي به اتمام رساند كه در حال حاضر در حال بهره برداري است. عنوان طرح: بهينه سازي واحد بازيابي كاتاليست استات كيالت. اين طرح به منظور كاهش مشكلات خط توليد دي ام تي ورسانيدن مقدار مصرف كاتاليست استات كبالت ازمتوسط 1550 كيلوگرم به 150 كيلوگرم در ماه و كاهش آلودگي محيط، اجرا شده و از نظر اقتصادي علاوه بر كاهش هزينه هاي تعميراتي حدود 500000 دلار در سال هزينه ارزي و 24000000 ريال در سال هزينه ريالي كارخانه (علاوه بر هزينه استهلاك و نيروي انساني ) كاهش يافته و از نظر اجتماعي باعث حذف آلودگي هاي شديد قبلي گرديده است. مكانيزم واكنش DMTتوليد در DMTكارخانه اصفهان به روش ديناميت نوبل و برپايه اكسيداسيون پارازايلين به كمك كاتاليست استات كبالت به همراه كمي استات منگنز مي باشد. اين كاتاليست در انتهاي خط توليد از پس ماند آلي (حدود 50 تركيب ) به روش استخراج مايع - مايع با استفاده از پساب حاوي اسيداستيك در واحد بازيابي كاتاليست بازيابي و پس از تغليظ مجددا مورد استفاده قرار مي گيرد. ازابتداي راه اندازي كارخانه در زمستان سال 71 برخلاف پيش بيني طراح مقدار مصرف حدود 10 برابر مقدارتئوري بوده و مشكلات عديده اي همچون گرفتگي هاي متعدددر واحد بازيابي كاتاليست وجود داشته است كه گاهي باعث توقف خط توليد مي شد و اين مشكلات باعث آلودگي شديد محيط و مصرف ماهيانه متوسط 1550 كيلوگرم كاتاليست مي گرديد. تحقيقات انجام شده نشاندهنده آن بود كه يكي از مواد آلي موجود در پس ماند آلي باعث اتلاف كاتاليست و تبديل آن از گونه يوني به گونه فلزي (كبالت فلزي ) شده كه در نهايت قابل بازيابي نبوده و در اثر سوخته شدن در كوره ضايعات سوز كارخانه علاوه بر مصرف بالاي كاتاليست جديد باعث آلودگي محيط مي شد. با انجام پروژه فوق و اعمال حدود 25 تغيير عمده در واحد مصرف به حدود 150 كيلوگرم در ماه رسيده و كليه مشكلات گرفتگي و آلودگي برطرف شده است. بيوتكنولوژي از ميان 6 طرح رسيده در گروه بيوتكنولوژي 4 طرح به شرح زيربه مرحله دوم راه يافت: توليد نيمه صنعتي و فرموله كردن يك قارچ كش و يك حشره كش ميكروبي جهت مبارزه با بيماريها و آفات گياهي، حميد روحاني، كلون و DNAابرازژن PolymeraseTay در اشربيا كلي، سعيد بوذري. توليد آنزيم بتالاكتوزيد از ( توليد، تخليص، تثبيت، كاربرد )، سيدسعيد ميردامادي. استخراج كيتين و كيتوسان ازضايعات پوسته ميگو به منظوركاربردهاي پزشكي و صنعتي، سهيلاسلحشور كردستاني. خلاصه طرحهاي برگزيده بيوتكنولوژي: عنوان طرح: توليد نيمه صنعتي وفرموله كردن يك قارچ كش و يك حشره كش ميكروبي. محصولات توليدشده براي مبارزه با بيماريها و آفات گياهي وجايگزين كردن آنها با سموم شيميايي خطرناك، كه هم اكنون به ميزان زيادي مصرف مي شود وباعث آلودگي محصولات كشاورزي ومحيطزيست مي گردد، مورد استفاده قرار مي گيرد. اين طرح از نظر فني ارائه يك روش ساده و ارزان قيمت براي توليد بسياري از سموم ميكروبي به شمار مي رود. و از نظر اقتصادي نه تنها هزينه مبارزه با بيماريهاو آفات گياهي را كاهش مي دهد، بلكه باعث كاهش هزينه هاي ارز مي شود كه صرف خريد سموم شيميايي مي شود. عنوان طرح: كلون و Polymeraseابرازژن DNA Tay در اشربياكلي. هدف از انجام اين طرح Polymeraseتوليدآنزيم DNA Tay از سويه وحشي توسط تكنيكهاي مهندسي ژنتيك بوده است. بدين منظور ژن اين آنزيم از سويه aquaticus Thermus جدا گشته و در ناقل مناسب كلون گرديد. درنتيجه توليد و دست يابي آنزيم هم به علت آنكه شرايط كشت و نگهداري coli.E كه به عنوان سويه ميزبان انتخاب گرديده است به مراتب آسانتر از سويه اصلي بوده و هم اينكه ژن مربوطه تحت كنترل پروموتر قويتري قرار داده شده است افزايش مي يابد. اين آنزيم نقش اساسي در انجام روش (PCR) ChainReaction دارد Polymerase كه كمك بسيار بزرگي درزمينه پزشكي و علوم پايه است و بااستفاده از اين روش تشخيص بيماريهاي ژنتيكي و عفوني نه تنهاتسريع گشته بلكه دقيقتر نيز شده است. اين روش در زمينه علوم پايه نيز از اهميت بسزايي برخوردار است. عنوان طرح: توليد آنزيم بتالاكتوزيد از ( توليد، تثبيت، تخليص، كاربرد ) پژوهش فوق درارتباط با توليد، تخليص، تثبيت و كاربرد آنزيم بتاگالاكتوزيداز در صنايع مختلف طراحي و اجرا گرديده است. دستاوردهاي اين پژوهش عبارت است از: توليد آنزيم فوق به كمك قارچ كه آنزيم آن نه تنهاشرايط اسيدي بلكه شرايط قليائي را نيز به خوبي تحمل مي كند و در شرايط شير و آب پنير عمل مي در كند اين پژوهش براي اولين مرتبه در دنيا مساله، توليد غوطه ور آنزيم در فرمانتورها به وسيله قارچ و به صورت اقتصادي به دست آمده است. زيرا در دنيا آنزيم قارچي بر بستر جامد توليد مي گردد و در موارد بسياري ناگزير از آنزيم مخمر كه شرايط مناسب استفاده آن تنها در وسعت دما و PH كمي است استفاده مي شود و نكته جديد ديگر در اين پژوهش تثبيت اين آنزيم بر روي رزينهاي دوليتي خاص اين پژوهش است، كه براي اولين مرتبه در دنيا گزارش مي شود و باعث افزايش وسعت عمل آنزيم بر روي انواع مواد حاوي لاكتوز و در دماهاي بالا بعداز پاستوريزاسيون شير است. صنايع در دهمين جشنواره بين المللي خوارزمي جمعا 2 طرح در زمينه صنايع به دبيرخانه رسيد كه يك طرح به مرحله دوم راه يافت.