Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751118-14774S1

Date of Document: 1997-02-07

آينه طبيعت تيغ ماهي .نام علمي: taeniourus Novaculichthysنام، انگليسي: FISH RAZORخانواده: LABRIDAE، راسته: PERCIFORMES(سوف ماهي شكلان )، اندازه: حداكثرطول بدن 27 سانتي متر در انتهاي بدن چندين خار دارد .زادوولد: تخم گذار. تغذيه: همه، چيز خوار; در حالي كه در پي غذا مي رود، صخره ها را با آرواره هايش جابه جا مي كند،. زيستگاه: آبهاي معتدل درياها و اقيانوس ها; ميان صخره ها و مرجان ها پنهان مي شود، پراكندگي: در اقيانوس كبير، اقيانوس آرام، درياي مرجان، اقيانوس هند و درياي سرخ پراكنده اند. موزه آثار طبيعي و حيات وحش ايران - دارآباد