Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751118-14766S1

Date of Document: 1997-02-07

گزارش قرن - 1900 2000 گشايش بناي يادبود به افتخار قهرمانان مقاومت در جنگ وردن 1920 8 دسامبر رئيس جمهوري فرانسه و گروهي ازشخصيتهاي سياسي و نظامي داخلي و خارجي به وردن رفتند تا بناي يادبودي را كه به افتخار قهرمانان مقاومت در برابر حمله عظيم ارتش رايش در اين ناحيه ساخته شده است، افتتاح كنند. در جريان جنگ بين المللي سپاهيان آلماني به فرماندهي ژنرال لودندرف چندين تعرض شديد براي درهم شكستن اين خط دفاعي مستحكم فرانسه انجام دادند، اما بر اثر مقاومت دليرانه سربازان فرانسوي نتيجه نگرفت و حفظوردن نقش مهمي در جلوگيري از پيشروي سريع ارتش رايش به سوي پاريس و سرنوشت نهايي جنگ داشت. بناي يادبود قهرمانان دفاع ازوردن ساختمان عظيمي است از بتون كه به جنبه هنري و زيبايي معماري در آن توجه نشده و فقط استحكام وعظمت آن را مورد نظر قرار داده اند. اين بناي يادبود به همت و هزينه شخصي يك آمريكايي به نام جرج راند ساخته شده است و در آن هفت گور سربازان گمنام قرار دارد كه رئيس جمهوري فرانسه و همراهانش دسته هاي گل بر آنها نثار كردند. خاكسپاري سرباز گمنام در زير طاق نصرت اتوآل در پاريس 1921 28 ژانويه ساعت 8 بامداد ميدان باشكوه اتوآل در پاريس مملو ازافسران و سربازان است. مارشهاي نظامي نواخته مي شود و آمدورفت وهيجان فراواني به چشم مي خورد. عده اي تابوتي را بر دوش حمل مي كنند و پس از رسيدن به گوري كه قبلا حفر شده است، تابوت را با احترام و به آرامي در گور قرار عده اي مي دهند ديگر گور را با خاك پر مي كنند و سنگ يادبود راروي آن قرار مي دهند. بارتو وزير جنگ فرانسه جلو مي آيد و نطق اختتاميه مراسم را ايراد مي كند: در اينجا براي هميشه سربازي خواهد آرميد كه جان خود را در راه وطن نثار كرد. للويدجرج، نخست وزير انگليس نيزدر مراسم حضور دارد و به احترام سرباز گمنام فرانسه كلاهش را ازسر برمي دارد. غرق يك زيردريائي انگليسي دراقيانوس اطلس 1921 22 ژانويه يك زيردريايي انگليسي هنگام مانور در نزديكي سواحل ويگو در شمال اسپانيا به اعماق اقيانوس اطلس فرو رفت و تاكنون تجسسها براي يافتن آن بي ثمر مانده است. اين زيردريايي ماموريت داشت آسيبپذيري كشتيها را در آبهاي پرتلاطم اقيانوس بررسي كند هنگام تمرين در عمليات زير آب براثر برخورد با يك كشتي ديگر آسيب ديد و ظاهرا پس از مدتي غرق شد. يك گروه ضداژدر كه در محل وقوع حادثه به جستجو پرداختند، از زيردريايي غرق شده اثري به دست نياوردند. چهار زيردريايي ديگر كه در اطراف منطقه بودند، براي ادامه جستجوها به سوي سواحل ويگو روانه شده اند. در زيردريايي مفقودالاثر شش افسر و 50 ملوان خدمت مي كردند كه هيچ يك از آنال از حادثه جان به در نبرده اند. تشكيل دولت جديد در فرانسه 1921 16 ژانويه كابينه فرانسه به رياست ليگ سقوط كرد و پس از يك بحران سياسي كوتاه بريان مدت، مامورتشكيل هيات دولت شد. وي كه قبلا نيز بارها نخست وزير كابينه بوده، جديدي از ميانه روها تشكيل داده و وزارت خارجه را شخصا عهده دار شده دولت است جديد بايد با مساله كسر بودجه و بازسازي كشور كه بزرگترين مشكل كنوني فرانسه است دست و پنجه نرم كند. مساله غرامتهاي جنگي آلمان هنوزحل نشده است 1921 24 ژانويه نمايندگان متفقين در پاريس گرد هم آمده اند تا باز هم در باره غرامتهاي جنگي كه آلمان بايد بپردازد، به مذاكره و تبادل نظر ادامه دهند. توافقي كه تاكنون به دست آمده است مجموع مبلغ غرامت را 226 ميليارد مارك تعيين مي كند كه در 42 قسط سالانه قابل پرداخت خواهد بود. اما در گردهم آيي متفقين نمايندگان آلمان حضور ندارند تا در باره اين مبلغ كه به نظر آنان رقمي نجومي و غيرقابل تصور است ابراز عقيده كنند. با وجود اين متفقين در صورت استنكاف آلمان از پرداخت غرامات جنگي، كاربرد اهرمهايي براي فشار را درنظر دارند، ازجمله از تخليه ناحيه روهر تامدت نامعلوم خودداري خواهندكرد، به مصادره درآمد گمركي دولت آلمان خواهند پرداخت وناحيه رناني را نيز همچنان درتصرف خود خواهند داشت. تصميمهاي متفقين در گردهم آيي پاريس براي غرامتها، موجي ازاعتراض آميخته به تمسخربرانگيخته و در ميان مردم و محافل سياسي گفته مي شود كه ميلياردهايي را كه متفقين مطالبه مي كنند بايداز آسمان برايشان برسد، زيرا در زمين آلمانها آه در بساط ندارند و براثر بحران اقتصادي پس از جنگ بين المللي ارزش مارك چنان سقوط كرده است كه براي خريد يك قرص نان بايد يك كيسه اسكناس پرداخت! روزنامه هاي آلمان در تفسيرهاي خود مي نويسند: دولتهاي انگليس و فرانسه كه در باره غرامتهاپي درپي كنفرانس تشكيل خودشان مي دهند، هم مي دانند كه از اين جروبحثها پولي عايدشان نخواهدشد، اما آنها هدف ديگري دارند وآن تعويق باز پرداخت بدهيهايشان به آمريكا و به سخن واقع بينانه ترنپرداختن اين قروض سنگين است، زيرا با عنوان كردن غرامات جنگي آلمان، به آمريكاييها خواهند گفت: صبر كنيد تا ما غرامات جنگي را بگيريم و بدهيهايمان را بپردازيم! روزنامه بشريت ارگان حزبكمونيست فرانسه شد 1921 4 ژانويه پس از تقسيم چپگرايان فرانسه به دو حزب سوسياليست و كمونيست، اكنون رهبران جناح كمونيست دست به كار سازماندهي و برپايي تشكيلات اداري حزب جديد خودهستند و در اولين اقدام به انتخاب مديريت جديد روزنامه بشريت ( Humanite) كه ارگان رسمي حزب كمونيست فرانسه خواهد بود پرداخته اند. آنها همچنين در اولين بيانيه خود از هم حزبيهاي خود دعوت به ياري و همكاري كرده اند. حزب كمونيست نوبنياد فرانسه عضويت بين الملل كمونيستها را پذيرفته است، اما چپگرايان مخالف اين عضويت، با ادامه فعاليت در حزب سوسياليست، استقلال عمل خود را حفظ كرده اند. نظريه پرداز آنارشيستها درگذشت 1921 8 فوريه كروپوتكين مردي كه بخش اعظم عمر خود را در زندان و تبعيد گذرانيد و دركشورهاي مختلف آشوبگري و كشتار به راه انداخت در 79 سالگي در حالي كه از گذشته هاي پر ماجراي خود سر خورده و پشيمان بود، چشم از جهان فرو بست. وي يك شاهزاده قزاق بود كه ابتدا به خدمت ارتش تزاري روسيه درآمد و در سيبري به درجه افسري رسيد، اما ناگهان استعفا كرد و به سياحت و پژوهشهاي علمي در رشته هاي جانورشناسي و گياهشناسي روي برد و مدتها در سيبري و منچوري به گشت وگذار و بررسي حيات وحش منطقه پرداخت، تا اين كه براي بار دوم تحولي در خود احساس كرد و به سياست علاقه مند شد. وي با همه چيز و همه كس مخالف بود و نظمي جديد را به جهانيان عرضه مي كرد كه مي بايست از بطن آشوب و بحران و هرج و مرج زاده شود و اين خط فكري خود راآنارشيسم مي ناميد. در روسيه دو سال به زندان افتاد، اما موفق به فرار شد و راه كشورهاي غربي اروپا را در پيش گرفت. مدتي در انگلستان، چندي بعد در سويس و سپس در فرانسه اقامت گزيد و با انتشار نشريه اي به عنوان انقلابي به تبليغ عقايد خود پرداخت و سازمانهاي زيرزميني از طرفدارانش تشكيل داد كه دست به ترور شخصيتها زدند. در نتيجه باز به زندان افتاد. كروپوتكين پس از گذراندن دوران محكوميتش در فرانسه در سال 1917 به روسيه باز گشت كه در آن زمان دستخوش انقلاب بلشويكي بود، اما با حكومت جديد همكاري نكرد و گوشه عزلت گزيد و خاطرات زندگي خود را به رشته تحرير كشيد. وي در سال 1896 كتابي در شرح عقايد خود منتشر كرده بود با عنوان آنارشيسم، فلسفه اش و آرمانهايش.