Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751117-14734S1

Date of Document: 1997-02-06

در آنكارا عنوان شد: واكنش سفير ايران در تركيه به اعتراض وزارت خارجه آن كشور . سرويس سياسي: محمدرضا باقري سفير جمهوري اسلامي ايران در آنكارا به وزارت امورخارجه تركيه فراخوانده و نسبت به سخنراني اش در رابطه با روز قدس به وي اعتراض شد. باقري در پايان اين ديدار به خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: به دنبال جوسازي برخي از روزنامه هاي تركيه از طرف جناحهاي شناخته شده تغذيه وزارت مي شوند، خارجه تركيه با احضار من به اين وزارت خانه نسبت به سخنانم در روز قدس به طور شفاهي اعتراض كرد. باقري افزود: در اين ديدار با رد اعتراض وزارت خارجه تركيه گفته شد، در مراسم روز قدس هيچ گونه سخني كه دال بر دخالت در امور داخلي تركيه باشد، گفته نشده است. وي گفت: اين هشتيمن سال است كه در مراسم روز قدس در تركيه شركت مي كند و هر بار نيز موضع روشن جمهوري اسلامي ايران عليه رژيم صهيونيستي تشريح شده است. باقري گفت: در اين ديدار معاون وزارت خارجه تركيه به وي گفت شما در كشورتركيه به اسرائيل حمله مي كنيد و اين مخالف مقررات بين المللي است. وي افزود: به معاون وزارت خارجه تركيه گفته شد، چطور سفير رژيم صهيونيستي درآنكارا صراحتا عليه جمهوري اسلامي ايران مطلب مي گويد و شما نسبت به آن اعتراض نمي كنيد ولي سخنان من در محكوميت جنايت رژيم صهيونيستي اين گونه در مطبوعات جنجال به پا مي كند.