Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751117-14718S1

Date of Document: 1997-02-06

واحد 1664 اقتصادي صنعتي مزاحم در تهران ساماندهي شد .سرويس شهري واحد 1664 اقتصادي و صنعتي تهران كه انتشار باايجادسروصدا، دود و گردوغبارو ريختن فاضلاب در معابر عمومي براي ديگرساكنان محل مزاحمت ايجاد مي كردندساماندهي شد. به گزارش روابط عمومي شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر، ازمجموع راي هاي صادر شده در مورداين واحدها 617 راي درصد 37معادل كل آرا در مورد فعاليت هاي عمده فروشي و خرده فروشي كالا، رستوران داري و هتلداري بوده است. از اين تعداد 591 راي نيزبراي صنايع و مشاغل صنعتي صادرشده ومشاغل خدماتي اجتماعي راي 371وشخصي را به خود اختصاص داده است. از مجموع آراي صادر شده در بخش صنعت، بيشترين راي صادره در موردصنايع نساجي بوده است.