Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751117-14699S1

Date of Document: 1997-02-06

دانستنيهاي بيمه بيمه حيوانات پرسش: براي تهيه يك فيلم سينمايي در ايران قرار است يك خرس تربيت شده از يكي از كشورهاي اروپايي به بياوريم درخواست آن كشور، خرس بايد بيمه شود. آيا بيمه خاصي در اين مورد؟ هست .پاسخ: براي حيوانات اهلي ياغيراهلي تربيت شده بيمه هاي حمل و نقل و يا حوادث وجوددارد. براي دريافت اطلاعات كاملتر با مديريت بيمه هاي باربري و مسئوليت تماس بگيريد. خوانندگان مي توانند پرسشهاي خود را درباره بيمه به صندوق پستي /14155 6363ارسال كنند. بيمه ايران