Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751117-14694S1

Date of Document: 1997-02-06

گزارش قرن - 1900 2000 اولين نشست همگاني جامعه ملل 1920 15 نوامبر جامعه ملل اولين گردهمايي بزرگ خود را از كشورهاي عضودر شهرژنو سويس كه براي مقر دائمي آن انتخاب شده است تشكيل داد. در اين نشست نمايندگان 42 كشور حضور دارند و برنامه مذاكرات آنان در پيرامون همكاري و تفاهم ميان ملتها دور مي زند. اما در اين نخستين نشست همگاني غيبت نمايندگان سه كشور روسيه، امريكا و آلمان كاملا چشمگير و نگران كننده است. بويژه عدم شركت امريكا در جامعه ملل در حالي كه ويلسون رئيس جمهوري زمان جنگ اين كشور براي اولين بار پيشنهاد برپايي آنرا ارائه داد، حيرت آور به نظر مي رسد. در واقع ويلسون در مدت زمامداري خود تلاش فراوان براي عضويت امريكا در جامعه ملل بعمل آورد، اما كنگره بارد پيشنهاد عضويت مساعي او را بي ثمر گذاشت. حتي پيمان صلح ورساي نيز هنوز به تصويب مجالس قانونگذاري امريكا نرسيده است و افكار عمومي در اين كشور فعلا سياست انزواجويي و حل مسائل داخلي را ترجيح مي دهد. در اولين مجمع عمومي جامعه ملل، تعدادي از نمايندگان كشورها خواستار تغييراتي درساختار آن شدند كه مورد قبول قرار نگرفت و در نتيجه آرژانتين از عضويت كناره گرفت. بعضي از نمايندگان كشورها نيز مدعي بودند كه جو حاكم بر جامعه ملل تحت تاثير تصميمات پنهان و آشكار دولتهاي فاتح در جنگ بين المللي است و اين نوعي تبعيض و بي عدالتي بوجود مي آورد كه با برقراري صلح واقعي و پردوام مغايرت دارد. پس از جروبحثهاي طولاني كميسيونهايي براي بررسي مسائل تشكيل شدند. همچنين اساس برپايي يك ديوان داوري بين المللي مورد تصويب قرار گرفت. برندگان جوايز نوبل سال 1920 1920 10 دسامبر هيات گزينش برندگان جوايزنوبل، امسال يك نويسنده و شاعر نروژي به نام كنوت هانسن را به عنوان برنده جايزه ادبيات اعلام كردند. وي كه در كشورش بزرگترين داستانسراست و آثار متعددي انتشار داده كه اغلب مورد استقبال قرار گرفته است و از ميان آنها مي توان به دو رمان گرسنگي در سال 1890 وثمرات زمين در سال 1907 اشاره كرد. هانسن شخصيت هاي داستاني خودرا از ميان افراد ساده و عادي جامعه برمي گزيند و در شيوه تفكر و نگارش تحت تاثيرنيچه وداستايوسكي است. برندگان جوايز ديگر نوبل امسال به شرح زير معرفي شده اند: در رشته فيزيك: شارل گيوم فرانسوي، مدير سازمان جهاني وزنها و اندازه ها بخاطر تلاشهايش در سنجشها و اندازه گيريهاي دقيق و تعيين معيارهاي جهاني وهمچنين كشفياتش در چگونگي آلياژهاي فولاد و نيكل. در رشته پزشكي: اوگوست كروگ دانماركي، به خاطرتحقيقات ارزنده اش درباره تبادلات تنفسي و فيزيولوژي موها. در رشته شيمي: والترنرنست دانشمند آلماني و استاد دانشگاههاي گوتينگن و برلن، به خاطر پژوهشها و كشفيات متعدد در فيزيك و شيمي، از جمله اختراع نوعي لامپ پر نور. جايزه صلح: لئون بورژوآسياستمدار فرانسوي كه اولين رئيس جامعه ملل است. سوسياليستهاي فرانسه به دوجناح تقسيم شدند 1920 30 دسامبر در هيجدمين كنگره حزبسوسياليست فرانسه كه در شهرتور برگزار شد، پس از بحثهاي داغ، اين حزب به دو جناح سوسياليست و كمونيست تقسيم شد. در مجمع نماينده 250چپگرايان از سوي صد و 78 هزاراعضاي حزب سوسياليست كه در 96 فدراسيون متشكل شده اند حضور داشتند. بعضي از رهبران آنها از جمله كاشن وفروسار كه قبلا در سفري به روسيه در سومين بين الملل كمونيستها شركت كرده بودند، شرايط پذيرش حزب سوسياليست فرانسه را به كمينترن كه تغيير نام حزب سوسياليست به كمونيست از جمله آنهاست شرح دادند. اين شرايط با نظريه عده ديگري از رهبران سوسياليست مخالف بود، زيرا ديكتاتوري پرولتاريا را كه بلشويكهاي روسيه بر آن تاكيد داشتند، مخالف اصول دمكراسي مي دانستند. پس از راي گيري نهايي در مجمع سوسياليستها، عده اي به مخالفت و گروهي به موافقت الحاق به بين الملل كمونيستها راي دادند ودر نتيجه جناحي از حزبسوسياليست فرانسه به نام حزبكمونيست تغيير نام داد و به عضويت سازمان جهاني كمونيستها درآمد و جناح ديگر نام و استقلال عمل خود را در گروه سوسياليست هاحفظ كرد. نگاهي به رويدادهاي علمي وادبي و هنري در سال 1920 علوم انساني هانري دومونترلان ماكس وبر جامعه شناس واقتصاددان بلندآوازه سال آلماني، گذشته در سالگي 51 چهره در نقاب خاك كشيد اما آثار و افكارش در آلمان و كشورهاي ديگر اروپا همچنان بحث انگيز است. او ابتدا مدتي در دانشگاههاي فرايبورگ و هايدلبرگ تدريس مي كرد، اما به علت بيماري دست از كار كشيد و سپس به انتشار مجله و كتاب روي برد. در سال 1901 انتشار رساله اي با عنوان اخلاق مذهبي و روحيه سرمايه داري باعث شهرتش شد. به عقيده وبر تحولات اقتصادي و تاريخي را نبايد فقط ناشي از منافع مادي پنداشت، بلكه در پيدايش اين تحولات بويژه عوامل مذهبي و رواني موثراست و در موارد متعدد مسيرتاريخ را نيز تغيير داده است. به همين دليل اين متفكر آلماني چگونگي تحولات اقتصادي و اجتماعي و پيدايش سرمايه داري را در ارتباط با اخلاقيات ومذاهب بررسي كرده است. او در جنگ بين المللي از سياست قيصر آلمان انتقاد مي كرد و پس از سقوط امپراتوري رايش، در تدوين قانون اساسي جمهوري آلمان نقش موثر داشت. ادبيات هانري دو مونترلان نويسنده جوان فرانسوي، سال گذشته باانتشار كتابي به عنوان خيزش بامداد از موفقترين چهره هاي ادبي سال بود. كتاب او نه يك رمان است و نه يك مجموعه شعر، بلكه تلفيقي است از خاطرات كودكي او، رويدادهاي زمان جنگ، دوستيها و نفرتها، اما با نثري شاعرانه همه چيز را چنان توصيف مي كند كه برداشتي به طراوت سپيده دم به وقايع عادي زندگي روزانه مي دهد. كولت بانوي نويسنده پراحساس نيز با انتشار رمان تازه اش به عنوان شري گام بلند ديگري در راه شهرت وموفقيت برداشت. منتقدان شري را برجسته ترين اثر او دانسته اند، اگر چه از قلم موشكاف اين بانوي هنرمند، ممكن است در آينده باز هم آثار جالبتري تراوش كند. در ادبيات انگليسي زبان لاورانس انگليسي وسينكلرلويس آمريكايي، از نويسندگان موفق سال گذشته بودند و كتابي به عنوان عمليات آهنين، يك نويسنده جوان آلماني را دركشورش به اوج شهرت رساند. وي كه ارنست يونگر نام تجربه دارد، شخصي خود را از جنگ به رشته تحرير كشيده و نتيجه گرفته است كه جنگ عامل تحرك بشريت و باعث پيشرفت و تكامل اوست. سينما جالبترين و پرفروشترين فيلم سينمايي سال گذشته، محصول آمريكا بود كه در اروپا نيز پرده هاي سينما را براي مدت طولاني تسخيركرد. اين فيلم دكتر جكيل ومستر هايد نام داشت و از روي رمان معروف استيونسن به همين عنوان به تصوير كشيده شده بود. فيلم ماجراهاي مردي دو شخصيتي را نمايش مي دهد. كارگردان فيلم رابرتسن و هنرپيشه اول آن جون باريمور بودند. بار 30 زمين لرزه و 6 هزار قرباني 1920 28 سامبر در مناطق مختلف سلسله جبال آند در آمريكاي جنوبي زمين لرزه هاي مداوم باعث وحشت و نگراني اهالي شده است. تعداداين زمين لرزه ها كه كوتاه مدت ومتناوب است در آرژانتين تاكنون 30 بار به ثبت رسيده و در حدود 5 تا 6 هزار نفر تلفات به بار آورده است. از عده تلفات در ساير مناطق سلسله جبال آند اطلاعي در دست نيست. تقسيم ايرلند به دو بخش شمالي و جنوبي 1920 23 دسامبر مجلس لردها در لندن نظام جديد اداره ايرلند را تصويب كرد و اين قانون به امضاي جرج پنجم پادشاه انگليس هم رسيد. براساس آن ايرلند به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم مي شود و هر يك از اين دو بخش پارلمان و سازمان اداري جداگانه اي خواهند داشت. در ايرلند شمالي كه اكثريت مردم پروتستان هستند، تمايلات جدايي از انگليس كمتر اما است، در بخش جنوبي كه مركزش دوبلين خواهد بود و كاتوليكها در اكثريت قراردارند، جنبش استقلال طلبانه براي گسستن از لندن و برپايي يك حكومت جمهوري به اوج رسيده است. در نظام جديد اداره وابستگي ايرلند، هر دو بخش شمالي وجنوبي آن به انگليس همچنان برقرار خواهد بود و اگرچه هر دوبخش از نوعي خودمختاري داخلي برخوردار خواهند شد، اما درامور مشترك و روابط خارجي مثل يك كنسول عالي عمل خواهند كرد و در پارلمان لندن نيز مانند گذشته نمايندگان منتخب مردم ايرلند حضور خواهند از داشت آغاز طرح نظام جديد، استقلال طلبان ايرلندي مخالفت خود را با آن اعلام داشتند و با اينكه پس از تصويب مجلس لردها و تاييد آن توسط جرج پنجم اكنون اين طرح بصورت قانون درآمده و به اجرا گذاشته شده است، اما آشوبها در ايرلند جنوبي ادامه دارد. بزرگترين مركز مخابراتي جهان افتتاح شد 1920 18 دسامبر در 25 كيلومتري جنوب بندربوردو در غرب فرانسه در محوطه مسطحي كه قبلا مدتي براي پرواز و فرود هواپيما مورد استفاده بود اكنون 8 ستون عظيم فولادي به ارتفاع 250 متر قد برافراشته است. اينها پايه هاي آنتن عظيم مركز مخابراتي لافايت است كه در حال حاضر بزرگترين و مجهزترين ايستگاه تلگراف بي سيم جهان است و در عين برقراري ارتباط ميان پاريس و بوردو، پيامهاي تلگرافي را به فواصل بسيار دور در داخل و خارج فرانسه مي رساند. سرعت مخابره پيامها 50 كلمه در دقيقه و 72 هزار كلمه در روز پيش بيني شده است. در مراسم گشايش مركز مخابراتي، وزير پست و تلگراف و تلفن فرانسه، اجراي اين پروژه عظيم را ثمره اعجابآور تكنولوژي مدرن ناميد و از همكاري آمريكائيان كه در سرمايه گذاري آن مشاركت داشته اند سپاسگزاري كرد.