Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751116-14655S1

Date of Document: 1997-02-05

با پژوهش هاي به عمل آمده در فرانسه مشخص شد: مصرف داروهاي ضدحساسيت هنگام رانندگي خطرناك است . سرويس شهري: براساس تحقيقات چند كشور اروپايي مشخص شده است كه عامل بسياري از تصادف هاي رانندگي، مصرف داروهاي ضد حساسيت بوسيله رانندگان است. به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از راديو فرانسه، در پژوهش هاي به عمل آمده در فرانسه مشخص شدكه در خون 25 درصد راننده اي 168از كه دچار تصادف رانندگي شده بودند، آثارداروهاي ضدحساسيت وجود دارد. مصرف الكل نيز هنگام رانندگي ميزان تصادفها را افزايش مي دهد. بنابراين مي توان تصور كرد اگرراننده اي همزمان با الكل، داروي ضد حساسيت نيز مصرف كند چه فاجعه اي ممكن است به بار آيد. ماموران راهنمايي و رانندگي بسياري از كشورهاي اروپايي رانندگان مظنون به مصرف الكل را متوقف مي كنند و از آن ها مي خواهند در كيسه هاي ويژه اي ماموران بدمند با استفاده از اين شيوه، رانندگاني را كه الكل مصرف كرده باشند شناسايي و جريمه مي كنند اما در مورد آنتي هيستامين ها (داروهاي ضد حساسيت ) كه جنبه دارويي دارند و مصرف آن ها ممنوعيتي ندارد، كارشناسان توصيه مي كنند هنگام رانندگي به هيچ وجه اين داروها مصرف نشود زيرا مصرف آن باعث كندي واكنش هاي طبيعي عصبي، اختلال ديد وخوابآلودگي مي شود و به همين علت مصرف آن ها در زمان رانندگي بسيار خطرناك است.