Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751115-14566S1

Date of Document: 1997-02-04

دانستنيهاي بيمه بيمه مقني و چاه . پرسش: صاحبخانه مي تواند مقني را كه در منزل قديمي چاه حفر مي كند يا در حال تخليه چاه در است، مقابل ريزش چاه بيمه؟ كند . پاسخ: بلي، در صورتي كه صاحبخانه مسئول واقع شود، مي تواند مسئوليت خود را بيمه كند. از سوي ديگر مقني و يا صاحبان ساير حرف هم مي توانند خود را در برابر حوادث ناشي از ريزش بدنه چاه بيمه كنند. خوانندگان مي توانند پرسشهاي خود را درباره بيمه به صندوق پستي /14155 6363روابط عمومي بفرستند و پاسخ را در همين صفحه بخوانند. بيمه ايران