Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751114-14507S1

Date of Document: 1997-02-03

ويرانه هاي هكمتانه مردم همدان را به ستوه آورده است ويرانه هاي 38 هكتاري كاخ تابستاني پادشاهان هخامنشي و به روايتي مادها در مركز شهر تاريخي و فرهنگي همدان، ساكنانش را به ستوه آورده است. اين ويرانه ها بعد از اجراي پروژه هاي شهري و خيابان كشي سال هاي 1325 تا 1345 بخش قابل توجهي از مناطق مسكوني و تجاري همدان را از بازسازي و توسعه محروم كرده است و در حال حاضر نيز مالكان بسياري از واحدهاي مسكوني و تجاري حاشيه تپه وخيابانهاي اطراف به علت بلاتكليفي در نقل و انتقال ونوسازي املاك خود، بنيان گزاران اين كاخ را نفرين مي كنند. ضلع جنوبي اين تپه به ميدان مركزي شهر و خيابان شهدا منتهي مي شود و دامنه هاي شمالي آن در حدفاصل بلوار نظربيك و انتهاي خيابانهاي اكباتان و عين القضات همداني بخش قابل توجهي از مركز شهر را به بيغوله هاي بدتركيب و ناهمگون تبديل نموده و به علت استقراردر مبدا ورودي تهران، همدان وخروجي همدان، كرمانشاه كردستان، و ايلام مناظرحزن انگيز و تاسف باري را درمنظر و ديد مسافران ورودي وعبوري استان قرار مي دهند. در اينكه به تصور برخي ازصاحبنظران ممكن است اين تپه گوشه هاي گمشده اي از تاريخ كهن ايران را در اعماق خود مدفون كرده باشد، بحثي نيست اما باتوجه به فعاليت هاي كند ولاك پشتي كاوش كه در طول نيم قرن گذشته تنها حدود يك هكتار از خطالراس مركزي تپه را به عمق 4 تا 5 متر شامل شده، خوشبين ترين شهروندان رادچار ياس مي كند تا آنجا كه حتي برخي از علاقه مندان ميراث فرهنگي عطاي اين اسرار نهفته را به لقايش بخشيده اند. مريم ياري - همدان