Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751114-14485S1

Date of Document: 1997-02-03

دقت كنيد! هموفيلي ها در روزهاي پرشكوه رمضان و در ماهي عزيز و گرامي كه همه ما تلاش مي كنيم از بركات آن بهره بگيريم، يادآوري بيماراني كه درمان آنان دشوار و گاه ناممكن است مي تواندبخشي از ذهنيت ما را به خود اختصاص دهد و از خدابخواهيم همه بيماران شفا يابند و به جامعه پرتلاش ما بازگردند. در اين ميان، عزيزاني هم هستند كه ناشناخته مانده اند، از جمله آنان كه كانون بيماران هموفيلي را باهمتي بلند شكل داده اند و شانزده دفتر كمك به آنان را دركشور گسترانده اند تا همه ما بتوانيم به نجات و زنده ماندن هموفيلي ها كمك كنيم. كانون هموفيلي ايران سه شماره حساب را براي كمك مشخص كرده است: بانك ملت شعبه فياض بخش ( ) 12 بانك ملي شعبه نمازي ( ) 1840 وبانك تجارت شعبه مركز ( ). 45049191