Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751113-14412S1

Date of Document: 1997-02-02

دانستنيهاي بيمه بيمه يك عضو بدن . پرسش: مي توان تنها يكي از اعضاي بدن را در برابر خطرها بيمه؟ كرد .پاسخ: اين گونه بيمه در شركتهاي بيمه خارجي با شرايط خاص وجود دارد. بهتر است براي آگاهي بيشتربا مديريت بيمه اي اشخاص درشركت سهامي بيمه ايران تماس بگيريد. خوانندگان مي توانند پرسشهاي خود را در باره بيمه به صندوق پستي /14155 6363 (روابط عمومي )بفرستند و پاسخ را در همين صفحه بخوانند. بيمه ايران