Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751113-14405S1

Date of Document: 1997-02-02

گزارش قرن - 1900 2000 نمايش هيجان انگيز هوايي در پاريس 1920 11 اكتبر مسابقات هوانوردي بوك قهرمانان هوانوردي فرانسه، انگليس و در امريكا، يك نمايش هوايي پرهيجان درنزديكي پاريس، اوج تازه اي از شهامت و مهارت را ارائه دادند وعمليات حيرت آور و بي باكانه آنها اهالي پاريس را به تماشا واداشت. دهها هوانورد با انواع هواپيماها و بالنهاي هدايت شونده كوچك و بزرگ، آسمان را عرصه هنرنمايي كرده بالا بودند، و پائين مي رفتند، چرخ مي زدند، از كنار هم رد مي شدند، عمليات شيرجه و معلق در آسمان انجام مي دادند... ستاره اين نمايش هوايي سادي لوكوئنت خلبان 29 ساله فرانسوي بود كه در زمان جنگ يك بارهواپيمايش سقوط كرد و مجروح شد، اما زنده ماند و اكنون يكي از ماهرترين و سريعترين هوانوردان جهان است. وي در مسابقه سرعت و مسافت كه روز 25 سپتامبر گذشته انجام شد جايزه گوردن بنت را ربود و با پيمودن كيلومتردر 300 مدت يك ساعت و 6 دقيقه و 17 ثانيه ركورد تازه اي از خود برجاي گذارد. خلبان ديگري به نام شرودر در ارتفاع ده هزار و 93 متري موفق به پرواز شد كه اين نيز يك ركورد بي سابقه است. رئيس جمهوري جديد امريكا 1920 2 نوامبر هاردينگ رئيس جمهوري آمريكا در ضبط سخنراني در انتخابات عمومي ايالات متحده امريكاوارن هاردينگ نامزد برگزيده حزب جمهوريخواه اكثريت آراء را به دست آورده و به عنوان بيست و نهمين رئيس جمهوري امريكا انتخاب شد. شعار انتخاباتي او بر لزوم كناره جويي ايالات متحده از سياستهاي بين المللي تكيه داشت و انزواي جهاني و پرداختن به مسائل داخلي را تجويز مي كرد. هاردينگ كه از سال 1898 در مجلس سناي امريكا عضويت داشته است افكار عمومي امريكائيان را بخوبي درك مي كند و از زيروبم سياست اين كشور آگاهي كامل دارد. مشت زن فرانسوي قهرمان جهان شد 1920 12 اكتبر ژرژكارپانتيه مشت زن فرانسوي، براي اولين بار در تاريخ اين ورزش پرهيجان، با غلبه بربتلينگ لوينسكي قهرمان امريكايي مقام اول مشت زني جهان رادر رده نيمه سنگين به دست آورد واين پيروزي ورزشكاران و ورزشدوستان را در فرانسه غرق شادي و شعف كرد. مسابقه در نيويورك و در حضورهزاران تماشاگر انجام گرفت وبيش از 4 روند طول نكشيد. براساس مقررات مشت زني درامريكا يكي از دو حريف بايدديگري را ضربه فني كند تاپيروزي اش اعلام شود. در رونددوم با ضربه هاي كاري كارپانتيه، حريف امريكايي به زمين افتاد، اما پس از لحظاتي برخاست و مبارزه را از سرگرفت، منتها با نهايت احتياط خود را عقب مي كشيد و در موضع دفاعي عمل مي كرد. كارپانتيه فرياد زد: اگرمرد ميدان هستي چرا فرار مي كني! و با اين مبارزه طلبي بتلينگ جلو آمد، اما جلو آمدن همان ورگبار ضربات كوبنده را دريافت كردن همان! در روند چهارم قهرمان امريكايي با ضربه فني نقش بر زمين شد و اين بار توان برخاستن نيافت. كارپانتيه قهرمان جهان در رده نيم سنگين مشت زني اعلام شد. اعتصاب غذا در ايرلند 1920 25 اكتبر در مرگ ترنس ايرلند، مك سويني كه به خاطر طرفداري از استقلال طلبان ايرلندي زنداني شده بود، مردم را در اوج خشم و عصيان قرار داد. پليس انگليس او را بي محاكمه در زندان نگهداشته بود ومك سويني به عنوان اعتراض دست به اعتصاب غذا زد. اين اعتصاب غذا كه به مدت 73 روز و 12 ساعت و 40 دقيقه طول كشيد سرانجام به مرگ او منتهي شد و افكار عمومي را در سراسر ايرلند عليه حكومت لندن برانگيخت. مقامات انگليسي شرط آزادي اين زنداني را كه قبلا سمت شهرداررا داشت، شكستن اعتصاب غذا وگسستن از حزب هوادار استقلال ايرلند تعيين كرده امامك سويني بودند، مرگ را بر انكارعقايد خود ترجيح داد. يكشنبه خونين در پايتخت ايرلند 1920 21 نوامبر حوادث ايرلند ارتش جمهوريخواه ايرلند كه مايكل كالينز آنرا رهبري مي كند، در شهردوبلين پايتخت ايرلند مامور 14تعداد سازمانهاي سري انگليس را شناسايي و دستگير و اعدام كرد. به تلافي اين عمل، شبه نظاميان اعزامي از لندن امروز يك استاديوم را دردوبلين محاصره كردند وتماشاگران حاضر در آنرا به گلوله بستند كه در نفر 73نتيجه كشته و زخمي شدند. به همين دليل امروز به عنوان يكشنبه خونين شهرت يافت و به موج خشم و عصيان در ايرلند دامن زد. از ماه اوت گذشته دولت انگليس براي سركوباستقلال طلبان ايرلندي يك سپاه ويژه روانه اين سرزمين كرده است كه بي رحمانه دست به عمليات خشونت آميزمي زنند و موجي از ترور و وحشت بوجود آورده اند. گرينوود وزير امور ايرلند در كابينه انگليس صريحا اظهار نظر كرد كه براي خاتمه دادن به آشوبهاي ايرلند بايد به پليس و ارتش آزادي عمل داد تا با نهايت قدرت آتش فتنه را خاموش كنند، اما پاره اي از سياستمداران انگليسي عقيده دارند كه هرقدر فشار و شدت عمل نسبت به ايرلنديها بيشتر شود، آشوبها و ستيزه جوئيها گسترده تر خواهد شد. لردفرنچ نايب السطنه ايرلند كه بلند پايه ترين مقام انگليسي در اين كشور است، چندي پيش در يك اظهار نظر واقع بينانه گفت: تا آنجايي كه من شخصا بررسي كرده ام، بهترين مغزها در ايرلند عضويت سين فين را دارند. سين فين (Fein Sinn) در زبان گائلي يا ايرلندي كهن به معناي فقط ما و نامي است كه استقلال طلبان ايرلندي برخود نهاده اند. به سخن ديگر آنها مبارزه مي كنند تا فقط خودشان حاكم برسرنوشت خويش باشند: فقط ما، نه انگليسيها! برگزاري پنجاهمين سالگردجمهوري سوم فرانسه 1920 11 نوامبر جمهوري سوم در فرانسه هنگامي قدم به عرصه وجود گذاشت كه ارتش ناپلئون سوم، آخرين پادشاه فرانسه از آلمان شكست خورده بود و پاريس درحال محاصره و سقوط بود. بافرار ناپلئون سوم به لندن، در سال 1870 جمهوري سوم اعلام شد و آتش بس برقرار شد اما فرانسه تن به صلح خفت بار داد و الحاق آلزاس ولرن را به آلمان پذيرفت. اكنون پس از نيم جمهوري قرن، سوم پيروزي خود راجشن مي گيرد. ايالات جدا شده بازپس گرفته شده اند و پس از چهار سال جنگ، فرانسه با پيروزي برآلمان و متحدانش نقش سازنده سياسي خود را در اروپا و جهان بازيافته است. بمناسبت پنجاهمين سالگرد اعلام جمهوري مراسمي سوم، درپانتئون پاريس برگزار شد كه پوآنكاره رئيس جمهور زمان جنگ و سران دولت و فرماندهان نظامي از جمله فوش وپتن و سفيران و فرستادگان خارجي در آن شركت داشتند و دسته گلهائي برمزار سرباز گمنام نثار كردند. مردم پاريس نيز در خيابانهاو ميدانهاي شهر با شور و شادي اين سالگرد نيم قرني را گرامي داشتند. پوريسم بعد از كوبيسم 15 اكتبر 1920 نقاشان در بدعت گذاري و نوآوري رقابت سرسختانه اي با هم دارند و براي دستيابي به شهرت هر روزايسم تازه اي مي سازند. كوربوزيه و ازنفان دو نقاش طرفدار كوبيسم كه از اين سبك دلزده شده اند، به تازگي تابلوهايي عرضه كرده اند كه به قول خودشان عينيت محض است و نام مكتب جديد نقاشي خود راپوريسم گذاشته اند. آن دو نشريه اي هم براي توجيه و تشريح ديدگاههاي هنري خود منتشر كرده اند كه در آن مي نويسند: كوبيسم به آخر خط رسيده است و ديگر چشم اندازي براي پيشرفت و تكامل نشان نمي دهد. بعداز به خاكسپاري آن، اكنون ما به مكتب پوريسم درود مي فرستيم كه اوج عينيت است و عصر تازه اي را به هنر نقاشي هديه مي كند. امكان سلطنت پدر پس ازمرگ پسر در يونان! 1920 25 اكتبر الكساندر شاه يونان سال 27كه بيشتر نداشت در آتن وي درگذشت در سال 1917 پس از اين كه متفقين پدرش كنستانتين را مجبور به استعفا از سلطنت كردند به شاهي رسيد. ژرژ برادر بزرگترش كه عنوان وليعهدي داشت، از قبول تاج و تخت امتناع ورزيده بود. او و پدرش حاضرنشده بودند به فشار متفقين براي اعلان جنگ يونان به آلمان و اتريش تن دردهند. اكنون با درگذشت برادر الكساندر، ديگرش پل نامزد جانشيني اوست، اما وي نيز از قبول تاج وتخت شانه خالي مي كند و پيشنهادش اين است كه ابتدا با برگزاري يك همه پرسي بازگشت پدرش به سلطنت به راي گذاشته شود. دولت منتخب پارلمان يونان، طبق قانون مصوب مجلس، براي هر كس كه نام كنستانتين، شاه مستعفي را به زبان بياورد يا عكس او را داشته باشد دو سال زندان مقرر كرده بود، اما به تازگي اجراي اين قانون به حال تعليق درآمده و تصوير كنستانتين روي ديوارها نصب شده است. حتي گروههايي براي بازگشت او به سلطنت دست به تظاهرات خياباني مي زنند و تعدادي ازروزنامه ها علنا از آنها جانبداري مي كنند. اگر كنستانتين دوباره به سلطنت يونان برسد، براي اولين بار است كه در اين كشورپدري پس از مرگ پسرش جانشين او مي شود.