Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751113-14395S1

Date of Document: 1997-02-02

چون كه صد آمد، نود هم پيش ماست... صد نشانه معلم موفق از آينه ديد فراگيران اشاره; آنچه در پي مي آيد، صد ويژگي معلمان موفق، از آينه ديد فراگيران دوره ابتدايي است كه يكي از مديران مدارس ابتدايي منطقه تهران 16 با كنكاش در آثار مختلف علوم تربيتي و با مراجعه به نتايج پژوهشهاي تربيتي و آيات و احاديث گوناگون و نيز گفتگو با كودكان، آنها را براي چاپ در صفحه علمي فرهنگي آماده كرده است. به گفته وي، بسياري از اين صد نكته را، كودكان دبستاني در گفتگوهاي صميمي خود و صدالبته به زباني ساده و كودكانه بيان كرده اند. مطالعه اين صدنكته، بي شك معلمان، مربيان، مديران و حتي اولياء را مفيد تواند بود. دوست داريم معلم ما) 1 با همه وجودش ارزشهاي اسلامي را متبلور سازد. ) 2 بداند كه در نردبان تربيت بايد از پله هاي متوالي عبور كرد. ) 3 شوق عبادت را در دل فراگيران برافروزد. ) 4 بداند كه شيرين ترين ميوه ها محصول مهربانترين روزهاي تابش خورشيدند. ) 5 دانش آموزان را با آبمعرفت آفتاب محبت و هواي ناب صداقت شاداب نگه دارد. ) 6 بداند كه نخستين آيه كتاب هر معلم برخورد نخستين او با دانش آموزان است. ) 7 بداند كه احساسات فراگيران رقيق هستند و نسبت به نيازهاي علمي دانش آموزان حساس باشد. ) 8 همچون درخت تناور شاخ وبرگي بر قلبها و انديشه هابگستراند. ) 9 از تنبيه بدني فراگيران خودداري كرده و بداند كه همه چيز در نظام هستي، داراي علت است. ) 10 همچون يك باغبان كه بي شناخت زمين زمان و فصل - نوع بذر و مجموعه شرايط براي باروري به كشت و كار دست نمي يازد، بدون شناخت زمينه عاطفي و ذهني، زمان و شرايط فراگير - خانواده و حتي ميزان اطلاعات علمي و روحي خويش، گام در قلمرو تربيت نگذارد. ) 11 با نوباوگان و به مهرطلبان زبان صدق و صفا و مهر سخن بگويد. ) 12 در نگاه كلام انديشه ورفتارش عدالت را رعايت كند. ) 13 جلوه هاي ايمان و رفتارهاي حق جويانه را در فراگيران احيا و تقويت كند. ) 14 جانمايه كارش صبوري و محبت باشد و ديواري از محبت به دور مدرسه بكشد تا كسي ازآن نگريزد. ) 15 با احترام و كلامي اعتماد آرام به نفس را به فراگيران بياموزد. ) 16 سرمايه اي از محبت وعطوفت منطق و استواري وجديت را پشتوانه تدريس خود كند. ) 17 از ذكر كلمه نمي دانم در مقابل برخي پرسشها وحشت نداشته باشد. ) 18 بداند كه ما فراگيران فقط براي مدت كوتاهي كوچك هستيم و براي تشريح درباره اين دنياي زيبا، وقت صرف كند. ) 19 فراگيري را با ديگر فراگيران مقايسه نكند چرا كه انسانها با تواناييها و استعدادهاي متفاوت آفريده شده اند. ) 20 نظم و تربيت را با نظم وتربيت خود و با روش محبت آميز بياموزد، و خودش عامل به عمل باشد. ) 21 زيستني مسئولانه را به فراگيران بياموزد. ) 22 هميشه به تلاش فراگيران اهميت دهد نه به نمره آنان. ) 23 تكليف شب ما را با توجه به تفاوتهاي فردي تعيين تا كند مجبور نباشيم تا نصف شببيدار بمانيم. ) 24 بداند كه آموزش و پرورش يكسان در حكم اين است كه پزشكي عده اي از بيماران را به صف كرده و براي آنها به طور يكنواخت نسخه بنويسد. ) 25 موقع امتحان جريمه ندهدو اصلا نامي از جريمه را دركلاس به ميان نياورد. ) 26 كسي را از كلاس بيرون درس نكند. ) 27 وقتي كه فراگيري درس رابلد نيست و يا چيزي رافراموش كرده و به مدرسه نياورده، سر او داد نكشد و بامهرباني دليل آن را بپرسد. ) 28 با حوصله و خوش اخلاق باشد. ) 29 به هر بهانه اي زنگ تفريح فراگيران را اشغال نكند. ) 30 با فراگيران مهربان اما باشد نه آن چنان كه فراگيران سوءاستفاده كنند. ) 31 اول تحقيق كند بعد تذكربدهد. ) 32 فراگيران را مثل بچه هاي خودش دوست داشته باشد. ) 33 تا حرفي از دهان فراگيران بيرون آمد فوري توي ذوق آنها نزند و به جاي سركوفت زدن، عوامل مزاحم را از بين برده و عوامل مساعد را جايگزين سازد. ) 34 نگذارد مبصر زور بگويد ومغرور و خودخواه باشد. ) 35 در موقع خسته شدن فراگيران به آنها كمي وقت استراحت بدهد. ) 36 فراگيران را دعوا نكرده و آنها را نترساند. ) 37 آبروي فراگيري را كه تكليف نياورده است جلوي همه نبرد. ) 38 فقط به فراگيران زرنگ جايزه ندهد. ) 39 به همه فراگيران كار بدهد نه فقط به تعداد مشخصي. ) 40 براي تشريح مطالب به فراگيران وقت صرف كند. ) 41 بگذارد اگر فراگيري درس را نفهميد سوال كند. ) 42 خيلي سخت گير نباشد تافراگيران فقط براي نمره درس نخوانند. ) 43 بيشتر توضيح دهد و اگركسي سوال كرد زود نگويد: چراگوش ندادي. ) 44 اگر مشكلي در حاضر كردن دروس پيش آمد فوري نگويد پدر يا مادرت را بياور. ) 45 خطاي پدران يا مادران رابه حساب فراگيران نگذارد. ) 46 نقاط ضعف و عيوبفراگيران را در بين جمع مطرح نكند. ) 47 در كلاس درس گروههاي درسي تشكيل دهد. ) 48 به بهداشت فردي دانش آموزان اهميت دهد. ) 49 بداند كه هنر پذيرفتن مسئوليت نيست بلكه هنرانجام مسئوليتهايي است كه به دوش گرفته است. ) 50 سعي كند فراگيران را به طور دقيق و با اسم بشناسد. ) 51 به جاي پرداختن به صرف انتقال مجموعه اي از اطلاعات شناختي به رفتارها و ايجاد تغييرات مطلوب در رفتارها بپردازد. ) 52 در انتقال پيام با توجه به شرايط خاصي كه مخاطبين درآن قرار دارند، سخن بگويد. ) 53 از ثبات عاطفي و منطقي برخوردار باشد. ) 54 به دقت به سوالات دانش آموزان گوش دهد. ) 55 به فراگيران كمك كند تاخودشان به جواب درست دست يابند. ) 56 انديشمندانه و علمي به پرسشهاي دانش آموزان پاسخ دهد. ) 57 چگونه بودن و چگونه زيستن را به فراگيران بياموزد. ) 58 براي همه جلسات تدريس طرح و نقشه تدريس داشته باشد. ) 59 در هر جلسه درسي مطلبجديد حرفي نو و نكته قابل توجهي براي فراگيران داشته باشد. ) 60 در كشف استعدادها و شكوفا كردن خلاقيتهاي ذهني فراگيران مهارت داشته باشد. ) 61 فراگيران را براي زندگي درفرداهايي كه متعلق به آماده آنهاست كند. ) 62 قفل گنجينه هاي دانش رابگشايد. ) 63 همه وقت كلاس را به لطيفه و شوخي نگذراند. ) 64 بدون اينكه فراگيران درس را بلد باشند نمره خوبندهد. ) 65 روانشناس باشد. ) 66 وقت شناس و برنامه ريزباشد. ) 67 از وضع اقتصادي فراگيران خود مطلع باشد. ) 68 مشكلات خود را در كلاس مطرح نكند. ) 69 در امر تدريس از وسايل آموزشي استفاده كند. ) 70 وفاي به عهد داشته باشد. ) 71 رقابت مثبت را در بين فراگيران ايجاد كند. ) 72 درست ديدن و درست حس كردن را به فراگيران بياموزد. ) 73 در آموزش دين صرفاآموزش مطالب دين را نداشته باشد بلكه شرايط آن را به وجود آورد. ) 74 در زواياي روح فراگيران نفوذ كرده و ضمير و باطن آنها را به تسخير خويش درآورد. ) 75 قلبهاي فراگيران را براي فرود هديه هاي معنوي و آسماني هموار كند. ) 76 در موقعيتهاي مناسب وفقط به مقدار مناسب ولي به صورت مكرر و دائمي موعظه كند. ) 77 آغاز درس را با ياد و نام خدا شروع كرده و آن را با دعا و صلوات خاتمه دهد. ) 78 در اداره روند تدريس به فراگيران خود نقش بدهد. ) 79 براي رشد صفت انضباطاجتماعي به نظم و نظافت فراگيران اهميت دهد. ) 80 تدريس مطالب را باپيامهاي تربيتي توام كند. ) 81 ساعات درس ورزش و هنرما را فداي دروس ديگر نكند. ) 82 فرمايش مولاي متقيان حضرت علي ( ع ) را همواره به ياد داشته باشيد: در هنگام خشم، نه تصميم، نه تنبيه، نه دستور. ) 83 بزرگان دين را به عنوان الگوي رفتاري به ما معرفي كند. ) 84 مطالب آموزشي و پيامهاي تربيتي را به صورت كاملاعيني و كاربردي انتقال دهد. ) 85 خطاهاي كوچك ما را بزرگ جلوه ندهد. ) 86 در مواردي كه تغييري اصلاحي ولو به ميزان اندك دروضعيت تحصيلي فراگير ايجاد شده، آن را تاييد كند. ) 87 متذكر جهان آخرت به دانش آموزان باشد. ) 88 روي نكات مثبت فراگيران تاكيد كند. ) 89 بداند كه فراگيران چون زمين خشك تشنه اند و لذا چون ابر بر آنها ببارد. ) 90 در تدريس برخي از از دروس مكانهاي علمي استفاده كند. ) 91 عزت نفس فراگيران راافزايش دهد. ) 92 با فراگيران دوست زيرا باشد دوست بودن با فراگيران و ايجاد رابطه صميمي، هر چندگاهي از اوقات، دانش آموزان را جسور مي كند. ) 93 در قضاوت از عجله بپرهيزد. ) 94 قبل از شروع سال تحصيلي به مطالعه حالات و روحيات دانش آموزان كلاس خود بپردازد. ) 95 درس فارسي را طوري تدريس كند كه بعد از فراگيران تدريس بنويسند كه شهيد به معني شاهد و آزاده است. ) 96 درس دستور را طوري تدريس كند كه بعد از تدريس فراگيران بنويسند كه شهيد هم فعل است و هم فاعل. ) 97 درس علوم را طوري تدريس كند كه بعد از فراگيران تدريس بنويسند كه شهيدچگونه به وجود آمد و... ) 98 در مطالعه و تحقيق وافزايش توان علمي خود بكوشد. ) 99 بايد تدريس حرف ظ نظم و انضباط را آموخته و با تدريس كاف در كلام كتاب و كار ادامه دهد. ) 100 و بالاخره بعد از تدريس كلمه غ كه از مدرسه غايبشد طراوت روزهاي جواني وشادي لحظات خوب را در كنارنيمكتهاي چوبي و بر لوح تخته سياه به يادگار بگذارد. شهين خلخاليه - مدير دبستان