Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751111-14319S1

Date of Document: 1997-01-31

گشتي در دنياي خبرها زيان مالي و تعطيلي يك روزنامه ديگر موبيل (آلاباما ):يك روزنامه عصر ديگر هم فردا به ساله 68عمر خود پايان مي دهد. برونسون ناشر روزنامه موبيل پرس ديروز گفت كه تيراژ اين روزنامه نخست به 117 هزار شماره در روز رسيد و اينك به ميزاني بسيار كم كه ادامه دادنش زيان مالي دارد كاهش يافته است. وي گفت كه عادت مردم به تلويزيون و خستگي پس از كار سخت روزانه، باعث كاهش خوانندگان بعدازظهر و تعطيل شدن روزنامه هاي عصر آمريكا، يكي پس از ديگري مي شود. برونسون گفت كه به جاي موبيل پرس يك روزنامه صبح را با همان كادر راه اندازي كرده است كه مورنينگ موبيل نام دارد. سال 7 زندان براي سفر به كره شمالي . سئول: يك دادستان كره جنوبي براي كيم ها -كي نويسنده 38 ساله اين كشور كه بدون كسب اجازه قبلي از دولت متبوع خود ازكره شمالي ديدار كرده بود تقاضاي هفت سال زندان كرد. كيم نويسنده كتب جاسوساني مبارزان ازشمال، و... در جريان ديدار خود از چين از شهر يانجي وارد خاك كره شمالي شده بود. وي سالها پيش هم به علت حمايت از تظاهرات دانشگاهي كه كتابمبارزان را در باره آنها نوشته است خشم مقامات دولتي سئول را برانگيخته بود. نخستين مجله طلاق منتشر شد . نيويورك: ديروز نخستين مجله طلاق درآمريكا انتشار يافت. قبلا نشريه اي به اين نام وجود نداشت. دن كوورت ناشر اين مجله گفته است: از آنجا كه در آمريكا از هر /1 1دوازدواج مورد آن به طلاق ختم مي شود وجود چنين مجله اي كه اخبار دادگاههاي طلاق را بنويسد و مردم را به قوانين آن آشنا كند لازم آمده بود. مردم با خواندن سرگذشت ازدواجهاي نافرجام كه به طلاق پايان مي يابند پند و عبرت مي گيرند و سراغ طلاق نمي روند و همسر خود را از ميان كساني انتخاب مي كنند كه از هر جهت متناسب و هماهنگ با آنها باشد. دن كوورت قبلا براي روزنامه ها خبر حادثه تهيه مي كرد و در زمينه طلاق كتابهايي نوشته است. دشواري بزرگ . ژوهانسبورگ: اعتراف پنج پليس سابق رژيم سفيدپوستان جمهوري آفريقاي جنوبي به استيو بيكو Biko يكي از رهبران مبارزات ضد آپارتايد (تبعيض نژادي ) كه سروصداي بزرگي درجهان به پا كرد و در پي آن رژيم سفيدپوستان مورد تحريم بين المللي قرار گرفت كميسيون اعتراف كن، حقيقت را بگو و عضو شو را در برابر دشواري بزرگي قرار داده است كه چه بكند. از ماجراي قتل بيكو يك فيلم سينمايي معروف به نام فريادآزادي تهيه شده است ودرباره اش كتابهاي متعدد به چاپ رسيده است. قتل بيكو درسال 1977 ( سال 20 پيش ) صورت گرفت. اين پنج پليس ضمنا به قتل 9 سياهپوست ديگر در سال 1985 اعتراف كرده اند. كميسيون در برابر دو راهي قرار گرفته است كه اگر براساس اعلاميه اي كه صادر شده است به اين عده عفو دهد مردم اعتراض خواهند كرد و اگر دادن عفو به آنها را رد كند هدف از ايجاد كميسيون كه تامين آشتي ملي بوده است از ميان خواهد رفت. اعتراف . سانفرانسيسكو: شعبه 9 دادگاه استيناف آمريكا مستقر در شهر سانفرانسيسكو عمل مدير زندان ارگون را مبني بر ضبط مكالمه تلفني يك زنداني با كشيش محله اش غيرقانوني و خلاف اخلاق خواند و حكم داد كه از اين پس هرگز مكالمه يك روحاني و مقام مذهبي با يك فرد عادي را به عنوان تهيه مدرك جهت اثبات جرم و ياخلاف ضبط نكنند و اگر هم چنين مكالمه اي ضبط شود نمي تواند در دادگاه مورداستناد قرار گيرد. سه قاضي اين دادگاه در حكم خود نوشته اند كه اعتراف يك فرد نزد يك مقام روحاني عملي است كه ريشه در تاريخ دارد و به منظور زدودن عذاب وجدان از گناهان و تقاضاي بخشش از درگاه خداوند است و هيچ كس حق مداخله در اين رسم مذهبي كه به اعتماد مردم از مقامات روحاني صدمه مي زندندارد. مردم مقامات روحاني را واسطه مي كنند تا خداوند گناهانشان را ببخشد ومداخلات پليسي در اين امر روحاني جايز نيست. اين دادگاه ضمن رسيدگي به يك پرونده استينافي كه در آن رونوشت مكالمه تلفني متهم پرونده با كشيش كليساي محله اش ديده مي شد و به اين اعتراف استناد شده بود حكم خود را صادر كرده است. هدف آمريكا در اروپاي شرقي و جنوبي . پاريس: به گزارش مطبوعات اروپا، هنوز آمريكا نتوانسته است از تظاهرات جاري صربستان و بلغارستان براي اجراي مقصود خود استفاده مورد نظر را ببرد. پاره اي از اين روزنامه ها دامنه اين حوادث را زير سر عوامل آمريكا مي دانند كه مي خواهد مرحله دوم هدف خود را در اروپاي شرقي و جنوبي به اجرا درآورد و كمونيستهايي را كه پس از فروپاشي بلوك شرق تحت نام سوسياليست ودمكرات به قدرت بازگشته اند براندازد. يك حق و يك تكليف . واشنگتن: اسكات براور يك صاحبنظر آمريكايي هوادار بسط آزاديهاي اساسي به كنگره اين كشور پيشنهاد كرد كه اصلاحيه معروف به Rights of Bill را شامل اينترنت، تلويزيون و راديو هم بكند تا دولت آمريكا دست خود را از روي آنها بردارد. وي به كنگره آمريكا و ديوان عالي اين كشور نوشته است كه واژه Press كه در قانون اساسي به آن، اشاره شده است تنها مطبوعات چاپي - روزنامه و كتاب - نيست، راديو - تلويزيون و اينترنت هم پرس به حساب مي آيند و يك حق و تكليف دارند و دهها سال است كه در يك طبقه رديف بندي مي شوند و يك گروه آموزشي در دانشگاهها آنها را شامل مي شود. وي اضافه كرده است: در حالي كه آزادي روزنامه تضمين شده است ساير رسانه ها آزادي محدودي دارند زيرا تاسيس آنها نياز به پروانه دارد و صادركننده پروانه بايد بركارها نظارت داشته باشد كه هنگام تجديد پروانه روي ضعفها انگشت بگذارد. نويسندگان قانون اساسي (دويست وچند سال پيش ) كلمه مناسبي انتخاب كردند و Pressواژه به همه رسانه ها اطلاق مي شود، چرا حل مسئله را به درازا كشيده ايد. مگرمي شود كه رسانه هاي الكترونيك را از چارچوب قانون اساسي حذف كنيد.