Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751110-14246S1

Date of Document: 1997-01-30

گشتي در دنياي خبرها بيماري يلتسين و دو ديدار مهم مسكو: درپي لغو تشكيل اجلاس سران كشورهاي مشترك المنافع روسيه و نيز برنامه سفر يلتسين به هلند، گفته مي شود كه ادامه بيماري يلتسين مانع از ديدار او با كلينتون در ماه مارس (دوماه ديگر ) خواهد شد. مقامات آگاه، بيماري، يلتسين را از مهمتر، يك ذات الريه عادي مي پندارند، با وجود اين، برنامه ديدار او با شيراك رئيس جمهوري فرانسه هنوز لغو نشده است. توافق براي توليد كامپيوترهاي ارزان . توكيو: صاحبان صنايع الكترونيك ژاپن ديروز اشاره كردند كه با همترازان آمريكايي و اروپايي خود توافق كرده اند همه مساعي خود را به كار برند تا كامپيوترهاي شخصي ( PC) هر، دستگاه كمتر از هزاردلار در دسترس مردم قرار زيرا گيرد، كه اين ابزار اينك به صورت يك وسيله كار و زندگي درآمده است. ضمن اين توافق قرارشده است كه اين دستگاهها طوري تعبيه شود كه با پيشرفت اين علم و نرم افزارهاي آينده قابل تطبيق و اصلاح باشند. به اظهاراين عده كارخانه پاكاردبل ازهم اكنون كامپيوترهاي PC خود هر را دستگاه به 999 دلار به معرض فروش گذارده است كه مجهز به ويندوز 95 و مدوم سرخود هستند و چاپگرهاي رنگي مي تواند به آنهابسته قرار شود است اين كارخانه ها مشتركا و يا جداگانه برنامه اي را در بزرگراههاي اطلاع رساني قرار دهند تا مردم را از وضعيت كامپيوترهاي قديمي كه هنوز در بعضي انبارها باقي مانده اند و سرعت لازم را ندارند و تطبيق دادنشان با پيشرفتهاي تازه و آتي دشوار است آگاه سازند كه آنها را خريداري نكنند وكامپيوتر لازم (واجد شرايط ) را بخرند. فشار منفي. هاوانا: كوبا ديروز در انتظاراعلام برنامه تازه دولت آمريكابود كه قرار بود سه شنبه منتشرشود. طبق اين برنامه كه بعضي رسانه ها نسخه اي از آن را به دست آورده اند، دولت آمريكا پس از سال 38 كه از تحريم كوبا توسط آن دولت مي گذرد كه نوعي فشار منفي تلقي مي شود مي خواهد به فشار مثبت متوسل شود تا كوباپيرودمكراسي به روش آمريكا! شود و اقتصاد كاپيتاليستي را درپيش گيرد. بنابراين دولت آمريكا كمونيسم كوبا را به عنوان يك شكل حكومتي خواهد پذيرفت وظرف شش سال آينده 4 ميليارد 8تا دلار صرف خواهد كرد تاروش سياسي و اقتصادي كوبا به حالت انتقال از سوسياليستي به سرمايه داري آمريكايي درآيد! اين روشي است كه آمريكا در قبال كشورهاي اروپاي شرقي هم آن را به اجرا درآورده است. هنوز عكس العمل كوبا از برنامه تازه آمريكا كه عنوانش راحمايت از انتقال تدريجي روش جاري كوبا به اسلوب آمريكايي نهاده است دانسته نيست. دو بمب اتمي آمريكا در كانادا منفجر شد . اوتاوا: دكترجان كليرواترتاريخدان كانادايي از افتادن دوبمب اتمي آمريكا روي كانادا درسال 1950 پرده برداشت و گفت كه روز 13 فوريه سال 1950 يك بمبافكن 6 موتوره آمريكايي از نوع -B كه از آلاسكا عازم تكزاس بود در ساحل ايالت بريتيش كلمبيا (جنوب غربي كانادا ) دچار نقص فني شد بمب اتمي خود را كه چاشني نداشت رها كرد و سپس به تپه اي برخورد كرد و منفجر شد كه خدمه 17از آن 5 تن كشته شدند. اين بمباتمي براثر انفجار مواد منفجره غيراتمي آن باعث نشت موادراديواكتيو و انتشار آنها در فضاي غرب كانادا شد. دكتر كليرواترگفت كه با وجود اين هشت ماه بعد (دهم نوامبر سال ) 1950 يك بمبافكن ديگر آمريكايي حامل بمباتمي بدون چاشني هنگام بازگشت به پايگاهش در ايالت آريزونا مجبورشد بمب اتمي خود را برفراز كبك ( كوبك ) رها سازد كه اورانيوم آزاد شده فضاي اين ايالت راآلوده ساخت. اظهارات دكتركليرواتر تحت عنوان تاريخ محرمانه در آخرين شماره مجله مطالعات استراتژيك كاناداچاپ شده است. بمبافكن دوم از نوع - B بود. سال 3 انتظار براي ورود به آمريكا. واشنگتن: به گزارش رسمي دولت آمريكا، در اجراي قانون مصوب سال گذشته مربوط به محدود شدن مهاجرت به آمريكا، در حال حاضر بستگان درجه اول اتباع آمريكا كه مقيم كشور ديگر هستند بايد 3 سال و 11 ماه صبركنند تا شايد اجازه ورود به آنها داده شود. طبق اين گزارش، هم اكنون يك ميليون و يكصد هزار تن ازبستگان درجه اول آمريكائيان در فهرست انتظار جهت ورود به آمريكا و اقامت در اين كشور هستند. سال گذشته تنها به 90 هزار تن اجازه ورود داده شد. تلاش اخير براي اين كه همسران و فرزندان كوچك زودتر از ديگران به خانواده خود در آمريكابپيوندند با شكست روبرو شده است. ترافيك فضايي براي مخدوش شدن صداي آمريكا. رانگون: به نظر مي رسد كه دولت برمه ( ميانمار ) با ايجاد ترافيك فضايي و تداخل امواج راديويي، مانع پخش برنامه هاي راديوهاي دولتي تبليغاتي صداي آمريكا وبي. بي. سي در آن كشور ساير مي شود كشورها، اين دو راديو را عامل تبليغ سياست هاي دولتهاي آمريكا و انگليس مي دانند كه ملل ديگر را هدف قرار مي دهند. سخنگوي صداي آمريكا ضمن تاييد اين مطلب گفت كه نامه هاي وارده از شنوندگان برمه اي اين راديو به حداقل خود رسيده است كه حكايت از شنيده نشدن برنامه هاي راديو صداي آمريكا در برمه مي كند. راديو صداي آمريكا كه صرفا براي كشورهاي خارجي برنامه پخش مي كند متعلق به دستگاه روابط عمومي دولتي آمريكا و مامور تبليغ مقاصد سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين كشور است. دادستان 19 عليه سيگار. آلباني: دنيس دادستان Vaccoوكو ايالت نيويورك ديروزبه دادستانهاي 18 ايالت ديگرآمريكا پيوست و بر ضد كارخانه هاي سيگارسازي به دادگاه اعلام جرم كرد و از آنها ده ميليارد دلار اين غرامت خواست پولي است كه اين ايالت صرف درمان بيماران بي بضاعت (فقير ) ناشي از دودسيگار كرده است. دولت آمريكابااعلام سيگار به عنوان يك ماده مخدر و اولين كشنده انسان راه رابراي اين اعلام جرمها هموار كرده است. ظاهرا كارخانه هاي سيگارسازي و در صدر آنها كارخانه تهيه مارلبورو اشاره كرده اند كه اگر دادستان نيويورك كوتاه بيايدحاضرند 656 ميليون دلار بپردازند تااين شكايت دنبال نشود كه حزب دمكرات نيويورك دنيس وكو را از قبول اين پيشنهاد برحذر داشته است. تامين انرژي از زباله الزامي است. ژنو: طبق محاسبه كارشناسان بين المللي هر انسان هر روز 2 كيلوگرم و سالي كيلوگرم 700ضايعات دارد. نيمي از اين ضايعات پس از ريخته شدن در گودالها ومراكز مربوط به صورت زباله، تبديل به گاز مي شوند كه اگر از اين گازها -عمدتا متان، - براي تامين انرژي استفاده نشود، براي محيطزيست زيان آورخواهند بود.