Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751109-14224S1

Date of Document: 1997-01-29

واليبال جام رمضان بانك كشاورزي و امير بي شكست پيش مي روند . سرويس ورزشي: مرحله دوم رقابت هاي واليبال جام رمضان شميران امشب در سالن اسدي به پايان مي رسد و جمع تيم هاي راه يافته به نيمه نهايي كامل مي شود. هم اكنون در يك روز مانده به خاتمه بازي هاي اين مرحله، صعود تيم هاي بدون شكست امير وبانك كشاورزي به نيمه نهايي قطعي شده است و چهره دو تيم ديگر صعودكننده از ميان چهار تيم قيطريه، صبحگاهان، بانك ملت و شهرداري منطقه 5 مشخص مي شود. در رقابت هاي پيش كسوتان نيز تيم هاي زامياد، پيكان الف و ب و اسدي شميران به نيمه نهايي رسيدند. در ادامه اين بازي ها امشب /19 30ساعت: شهرداري منطقه 5 با هما ساعت /20: دوتيم 30پيش كسوتان بانك صادرات با بهمن /21 30 وساعت: اتكا الف با كشاورزي ديدار مي كنند.