Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751109-14164S1

Date of Document: 1997-01-29

اطلاعيه مشترك وزارتخانه هاي كشور و كار و اموراجتماعي در مورد كارگران خارجي . سرويس اقتصادي: براساس اطلاعيه مشترك وزارتخانه هاي كشور و كار و اموراجتماعي چگونگي امكان به كارگماري كارگران خارجي توسط كارفرمايان اعلام شد. به گزارش روابطعمومي وزارت كار واموراجتماعي بر طبق ماده 120 قانون كار، اتباع بيگانه مجاز به اشتغال نبوده مگر آن كه داراي رواديد با حق كارمشخص باشند و مطابق با قوانين مربوطه پروانه كار دريافت كنند. براساس اطلاعيه مشترك وزارت كشور و وزارت كار، كارفرمايان و مديران متقاضي به كارگماري كارگران خارجي فقط مجازند از آن دسته از اتباع خارجي استفاده كنند كه داراي مدارك اقامتي معتبر باشند، در اين صورت درخواست آنان قابل رسيدگي خواهد بود. در ضمن داشتن كارت معتبر وزارت صرفا كشور، مدرك اقامتي است.