Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751109-14158S1

Date of Document: 1997-01-29

دانشمندان پرده از يك راز علمي برداشتند: قورباغه هاي پنج دست و پا راز بزرگ زيست شناسي شده اند! واحد رسانه هاي خارجي: زيست شناسان در آمريكا از يك پديده ناراحت كننده در حيات وحش، به حيرت افتاده اند. به گزارش تلويزيون بي بي. سي، اين پديده، منظره صدها هزار قورباغه تغيير شكل يافته است. دانشمندان مي گويند اين قورباغه ها، پيشاهنگان و طلايه داران شومي براي نشان دادن وجود سموم خطرناكي درمحيطزيست هستند كه مي تواندبراي انسانها زيانبار باشد. بزرگترين تراكم تغيير شكل يافتگي قورباغه ها، در ايالت مينه سوتا ديده شده است. اين پديده، يك راز زيست شناسي خوانده شده است. صداي اين قورباغه ها، هشداري براي دانشمندان ايالت مينه سوتا است. شمار فزاينده اي از قورباغه هاي تغيير شكل يافته، از درياچه ها و بركه هاي اين ايالت نمونه برداري مي شوند. برخي ناهنجاريها عبارتند از: دست و پاي رشد نكرده يا اصلابه وجود نيامده. بعضي قورباغه ها دست و پاي اضافي دارند. به ويژه يك قورباغه ديده شده كه پنج دست و پا داشته است. برخي ديگر حتي خيلي عجيبتر بوده اند. يك كارشناس مي گويد: ما قورباغه اي داشتيم كه فكر مي كرديم فقط يك چشم دارد. بنابر اين تصميم گرفتيم آن را در آزمايشگاه نگه داريم. من به دستيارم گفتم خواهش مي كنم قدري غذا به آن بدهيد. دستيارم ناگهان فريادي كشيد و گفت: ببينيد، چشم اضافي در گلوي اين جانور است! آن را پيدا كردم. نخستين بار اين قورباغه ها سال پيش ديده شدند. اولين موج آنها وقتي ديده شدكه گروهي از دانش آموزان درمينه سوتا در يك گردش به علمي، طور اتفاقي، با آنهابرخورد كردند. از آن زمان هزارها قورباغه تغيير شكل يافته در بيش از 150 نقطه اين ايالت كشف شده اند. يكي از دانش آموزان مي گويد: وقتي اين قورباغه ها را ديدم، خيلي تعجب كردم، زيرا هيچوقت چيزي مانند آنها نديده بودم. اين بسيار ترسناك است. زيرا قورباغه ها شاخص خوبي براي چگونگي محيطزيست هستند. گونه آنها هم در آب و هم در خشكي زندگي بنابر مي كنند اين، احتمالا حساس تر از ساير جانوران هستند. هنگامي كه عيبي در محيط زيست باشد، آنها اولين نشان دهنده هاي آن هستند. بنابر اين، به خاطر نگراني و دلمشغولي اي كه اين دانش آموزان نسبت به قورباغه هاي تغيير شكل يافته داشتند، تصميم گرفتند موضوع را خودشان بررسي آنان كنند مي خواستند بفهمند چه چيزي باعث اين ناهنجاري ها شده است. آنها آب محل صيد قورباغه ها را براي آلودگي آزمايش كردند. سپس عكس قورباغه هاي تغييريافته را توسط شبكه كامپيوتري اينترنت به همه جا فرستادند، تا كشف خود را به جهانيان بازگو كنند. بركه اي كه ابتدا اين دانش آموزان قورباغه ها را درآن ديده بودن، اكنون يخ زده است. معلم اين دانش آموزان مي گويد: پرچم قرمز به نشانه خطربالا رفته است. ما بهتر آن است از خواب غفلت بيدار شويم و ببينيم چگونه مي توانيم زندگي را در كره زمين دوباره احياء كنيم. يك دانشمند مي گويد: تا آنجاكه من مي دانم، اين بي سابقه است. من جايي را سراغ ندارم كه مانند مينه سوتا در اين همه نقاط مختلف، اين همه قورباغه تغيير شكل يافته داشته باشد. رابرت مك كينا كارشناس سرطان 40 سال است كه جمعيت قورباغه هاي مينه سوتا را بررسي مي كند. وي مي گويد: ما تصور مي كنيم چيزي در اين آب هست كه قورباغه نمي تواند از عهده هضم آن به برآيد طوري كه سبب مي شود ناهنجاري در گونه اين جانور پديد آيد. اما به نظر مي رسد انسانهاآنزيمي در بدنشان دارند كه ازعهده اين ناهنجاري برمي آيد. به هر حال هر چه كه هست، به طور بالقوه براي انسان هم زيانبار است. دراداره كنترل آلودگي مينه سوتا، حالت اضطراري پديد آمده است. كارشناسان سعي دارند، دليل اين تغيير شكل يافتگي قورباغه ها را پيدا كنند كه تا اين حد همه گير شده است. يك دانشمند مي گويد: ما سعي مي كنيم ماده شيميايي آلاينده را پيدا كنيم. از فلزات سنگين گرفته تا مواد شيميايي آلي، تاآفت كش ها يا هرچيز ديگر كه قورباغه ها در معرض خطر آن ممكن است قرار گرفته آزمايش باشند، مي شود. در ضمن، در حال بررسي انگل ها هم هستيم كه شايد عفونت انگلي اين زنجيره واكنش ها را آغازكرده باشد. هيچكس نمي داند چه چيزي باعث اين ناهنجاريها شده است. مينه سوتا ايالتي است كه به پاك بودن و خوب بودن محيطزيست مشهور است. بسياري از ساكنان اين ايالت، به آب آشاميدني آن مشكوك شده اند و آن را علت ناهنجاريها مي دانند. يك زن مي گويد: من مي خواهم يك دستگاه تصفيه آب براي خانه ام بخرم. زيرا واقعانمي دانم چه؟ مي گذرد قورباغه هاي تغيير شكل يافته در ايالات ويسكانسين، ورمونت و كاليفرنيا هم ديده شده اند. دولت فدرال آمريكا واردتحقيقات در اين زمينه شده است. چيزي كه دانش آموزان يك مدرسه در مينه سوتا به طور اتفاقي با آن برخورد كردند، به يك راز زيست شناسي ملي تبديل شده است كه دانشمندان تصور مي كنندمدتها طول خواهد كشيد تا فاش شود.