Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751108-14122S1

Date of Document: 1997-01-28

در شمال غربي فرانسه برپا شد: برگهايي به شكل كبوترهاي سپيد در جشنواره باغبانها . سرويس شهري: شاتو دو شامون در شمال غربي فرانسه، محل برگزاري جشنواره بين المللي سالانه باغباني است. در پارك سه هكتاري اين محل، باغ 22 زيبا و با شكوه احداث شده است كه هر يك از آنها را هنرمنداني نامدار طراحي كرده اند. به طور نمونه، مفهوم پرواز و رويا در يكي از باغها بنام قفس سفيد به هم آميخته شده است. اين باغ كه به صورت يك قفس بزرگ سفيد طراحي شده، دربرگيرنده يك درخت سفيدپوش است كه برگهايش را كبوترهاي سفيد تشكيل مي دهند. در يك طرح ديگر باغ سازي، گياهان مانند نواري چند رنگ، به دور يكديگر پيچيده شده اند. هر يك از اين طرحها در نوع خود جذاب است و زيبايي هاي شگفت انگيز گل و گياه را به نمايش مي گذارد.