Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751108-14096S1

Date of Document: 1997-01-28

دقت كنيد! عطر دست هاي بركت گذرگاهها از عطر دستهاي بركت سرشارند و نسيم گويي عطر ايمان روزه داران را بر شهرها مي پراكند. رمضان شكوهي ويژه دارد، آن سان كه دلها و ديده ها شكوهش را بر پهنه انديشه مي گسترانند و تن و جان را تازه مي كنند. اين روزها و شبها، دهها نقطه از شهر ما به بركت رمضان و به شوق رضاي خداي سبحان، نان، رايگان در است اين گستره بركت، گروهي ديگر از نيازمندان به كمك دستهاي گشوده به ميهماني افطار مي نشينند و سحرگاهان نيز ميهمان همان دستها و شور و شوق و محبتها هستند. به بركت رمضان مي توانيم پاسدار اين سنت نيكو باشيم و از اين گذرگاه اين كارخداپسندانه را در همه ماهها و روزهاي سال ادامه دهيم.