Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751108-14091S1

Date of Document: 1997-01-28

سوخت هاي پاك به ياري شهرنشينان مي آيند نگاهي به تازه ترين تلاش ها براي حذف سوخت هاي آلاينده از شبكه حمل ونقل شهري در ايران گاز و بنزين بدون سرب درخودروها به مرور جايگزين بنزين معمولي مي شود اين آرمان انسان شهرنشين كه روزي خودروها به جاي بنزين، آب بسوزانند و چتر خفه كننده گازهاي آلاينده از فراز شهرها برچيده شود و بار ديگر آسمان آبي و همه زيبايي هايش جلوه گر شوند، چندان دور از دسترس نيست و درواقع انسان معاصر در مرحله اي از برزخ دو دوره تاريخي قرار گرفته است دوره اي كه عصر درشكه و دليجان و گاري بود و شهرها از هجوم ماشين و گازهاي آلوده كننده آن درامان بودند و عصري كه فردا از راه مي رسد، عصر سوخت هاي پاك و بدون آلودگي، عصر هواي پاكيزه و طراوت كوه و دشت... به شرطي كه زياده روي هاي ما، همه منابع طبيعي، درياها، جنگلها و گونه هاي زيستي را به كام آلودگي و انقراض نكشاند. بهره وري، استفاده خودروها از گاز به جاي بنزين، فصل نويني را در جهت بهره برداري از سوخت هاي پاك، به سود محيطزيست گشود، اما با توجه به آلودگي نسبي سوخت گاز، بشردر جستجوي سوخت هاي بهتري است. توليد خودروهاي برقي، استفاده از هيدروژن به عنوان سوخت برتر و حتي انجام آزمايش هايي براي استفاده از آب به عنوان سوخت از آرزوهاي بزرگ مردم جهان براي رهايي از آلودگي وبيماري ناشي از سوخت هاي فسيلي است. درگزارش اين شماره، موقعيت كنوني جايگزيني سوخت گاز به جاي بنزين در وسايل نقليه موردبررسي قرار گرفته است. در سال 1373 در تهران يك ميليون هزار 850و تن بنزين مصرف شده است. در همين سال توسط خودروهايي كه داراي تجهيزات سوخت گاز مايع شده اند، هزار 16تن گاز مصرف شده است. در ميان سوخت هاي فسيلي بنزين بيشترين نقش را در آلودگي هوا دارد. خودروها با سوزاندن بنزين مقدار زيادي انواع گازهاي آلاينده مثل دي اكسيد منواكسيدكربن، گوگرد و فلزات سمي، مثل سرب درهواي شهر پخش مي كنند. به گفته كارشناسان سرب ناشي از سوخت بنزين در بسياري ازموارد باعث بروز بيماري هاي گوناگون به ويژه عقبماندگي ذهني در كودكان مي شود و با توجه به زيان هاي سنگين و غيرقابل جبران سوخت هاي فسيلي، بخصوص بنزين، طرح جايگزيني سوخت هاي بهتر از جمله گاز به جاي در بنزين، كشور ما نيز به عنوان يكي از راه هاي كاهش آلودگي هوا مورد بررسي جدي قرارگرفته است. براساس مصوبه هيات وزيران ظرف يكسال آينده چهارهزار دستگاه اتوبوس شهري تهران گازسوز خواهند شد. همچنين تاكنون حدود يك صد دستگاه اتوبوس گازسوز از طريق شركت واحد به ناوگان سيستم حمل ونقل شهري افزوده شده است. اين در حالي است كه تعداد چهارهزار و پانصد دستگاه اتوبوس در شهر تهران كار جابجايي مسافر را انجام مي دهند كه روزانه نزديك هزار 300به ليتر گازوئيل مصرف مي كنند و اين رقم سهم بسزايي در آلوده كردن هواي شهر تهران دارد. به گفته كارشناسان گاز مايع ( LPG) بعنوان سوخت وسايل نقليه داراي مزاياي زيادي نسبت به بنزين مي باشد. اين سوخت داراي آلودگي كمتري است و وقتي با هواي كافي (نسبت هوا به سوخت رقيق ) مي سوزد، كربن منواكسيد بسيار كمي توليد مي كند. بعلاوه درمقايسه با موتورهاي بنزيني، حتي اگر از تكنولوژي يكساني در هر دو موتور استفاده شده باشد (نظير سيستم كنترل الكترونيكي و غيره ) داراي انتشار كمتري از آلاينده ها است. با مجهزشدن خودروها به سوخت گاز تركيبات زيانبار ديگري مثل سرب و گوگرد نيز از خروجي اگزوز خودروها حذف مي شود. براساس آماري كه از سوي مسئولين سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني اعلام شده است، تعداد تاكسي هاي موجود در سطح تهران حدود هزار 23و 500 دستگاه مي باشد هزار 20كه تقريبا از اين تعداد گازسوز شده وقرار است تا پايان اسفندماه سال جاري كليه تاكسي هاي موجود در سطح تهران گازسوز شوند و همچنين تاكسيهايي كه از اين به بعد وارد سيستم حمل ونقل شهري مي شود، گازسوز خواهند بود. با توجه به اينكه در حال حاضر نزديك به هزار 20تاكسي گازسوز مي باشد به راحتي مي توان محاسبه كرد كه زيان هاي ناشي از اين كمبودتا چه حد است و با توجه به اينكه هر تاكسي به طور متوسط در هر ساعت 50 مسافر را جابه جا مي كند، با محاسبه زمان توقف هرتاكسي در جايگاههاي سوخت، جابجايي حدودهزار 100 مسافر دچار اختلال مي شود. يك كارشناس تحقيقات صنعتي مي گويد: با توجه به مصرف بالاي بنزين توسط خودروها در ايران و تاثيرات زيانبار آن بر زندگي و سلامت شهروندان، جايگزين ساختن سوخت هاي كم آلاينده با بنزين يك ضرورت مبرم است. اما براي رسيدن به چنين هدفي بايد امكانات كافي فراهم كرد. وي مي گويد: در حال حاضر، امكانات محدودي براي توليد و عرضه بنزين بدون سرب دركشور ما فراهم شده و است در عين حال تنها شمار اندكي از خودروها مي توانند ازاين سوخت استفاده كنند. چون براي استفاده از بنزين بدون سرب بايد در سيستم سوخت موتور خودروها تغييرات كوچكي ايجاد شود. اگر ايجاد اين تغييرات در مورد خودروهايي كه در حال حاضر در شهر رفت و آمد دارند، شايد دشوار باشد، اما لازم است كه وزارت صنايع و بخش خودروسازي اين وزارت، پيش بيني و برنامه هاي لازم را براي تجهيز موتور خودروها به منظور استفاده از بنزين بدون سرب ايجاد كنند. در كشور ما با توجه به امكان استفاده ازگاز به عنوان سوخت جانشين تا دستيابي به سوخت هاي كم آلاينده ديگر، گازسوز كردن خودروها در شهرهاي بزرگ از جمله تهران به كاهش آلودگي هوا كمك شاياني مي كند. به گفته رانندگان تاكسي ها و مسئولان تاكسيراني در حال حاضر محدود بودن جايگاههاي سوخت گاز، اجراي كامل طرح گازسوزكردن خودروهاي مربوط به شبكه حمل و نقل عمومي كشور را قدري دشوار كرده است. اين محدوديت سبب شده است كه هر تاكسي براي سوختگيري دست كم يك ساعت در صف انتظار بماند. بنزين در ابعاد گسترده اي وجود دارد و باتوجه به منابع بزرگ گاز مي توان اين سوخت برتر و كم آلاينده را به مرور جانشين سوخت بنزين كرد. مردم مي گويند، استفاده از گاز به عنوان سوخت خودروها بسيار خوب است، اما بايدهمه جوانب ايمني آن رعايت شود. مصطفي سليمي مي گويد: چندي پيش يك تاكسي گازسوز در يكي از خيابان هاي شمال تهران براثر تصادف با خودرو ديگري آتش گرفت و به كلي سوخت، راننده آن به طرز معجزه آسايي از خطر مرگ رهايي يافت. با توجه به خطراتي كه استفاده از سوخت گاز در وسايل نقليه وجود دارد، بايد تجهيزات ايمني لازم براي نصب منبع و شبكه گاز در خودروها به كار گرفته شود. ادامه دارد