Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751107-14040S1

Date of Document: 1997-01-27

با هواي آلوده تهران چه بايد؟ كرد اكنون چند سالي است كه مسئله آلودگي هواي تهران به خصوص درزمستانها موضوع بحث روزنامه هاو راديو و تلويزيون شده وهشدارهاي لازم به مردم داده مي شود. اما از آنجايي كه ماملتي هستيم در درجه اول اهل حرف و نصيحت تا عمل، هميشه تصور بر اين بوده است كه تنهابا عنوان كردن مشكل و تشكيل چند سمينار و مصاحبه مسئله خودبه خود حل خواهد شد و لذا تابه حال غير از هشدار دادن به مردم براي خارج نشدن از كار خانه، عمده اي در جهت رفع خطرانجام نگرفته و هر بار بابهبود نسبي هوا، فكر پيدا كردن يك راه حل اساسي به فراموشي سپرده شده است. در اينجا نيازي به صحبت درباره علل آلودگي موقعيت هوا، جغرافيايي استقرار تهران نامناسب صنايع در و آن اين /1 5كه ميليون اتومبيل با سوخت ناقص عامل اصلي آلودگي هوا هستند، يا خطرات ناشي از اين كه چگونه گازهاي سمي و هواي مسموم كننده موجبافزايش بيماريهاي پوستي، كم اشتهايي ريه، و سكته هاي قلبي مي شود و بدتر از همه خطري جدي براي كودكان و اميدهاي آينده كشور مي باشد، نيست. آنچه مردم انتظار دارند اقدام جدي و عملي براي مبارزه با اين فاجعه بزرگ است. به نظر بنده ابتدا بايد مشخص شود مسئوليت مبارزه با اين مصيبت بزرگ به عهده كي يا كدام سازمان است و چرا تا به حال پيش گيري هاي لازم و جنبه هاي عملي راه حل به كار برده؟ نشده است تصور مي شود علاوه برنهادهاي قانوني، افراد وسازمانهاي خصوصي هم مسئوليت داشته باشند و شايد مسئوليت اخلاقي آن بيش از همه بر دوش پزشكان و سازمان نظام پزشكي كشور باشد كه بهتر از بقيه مردم به عمق و عظمت فاجعه آگاهي دارند. و حق اين است كه واقعيت آلودگي هوا و نياز به مبارزه با آن را پيوسته باجديت دنبال كنند. نمايندگان محترم مجلس نيزبايد با تصويب قوانين و مقررات لازم نقشي اساسي ايفا نموده و همانند ممالك ديگر (ژاپن و مكزيك ) لااقل آلودگي هوا را به حد مطلوب برسانند. يك پيشنهاد قابل اجراانتخاب راه حل هاي عملي ومناسب نياز به مطالعات وبررسي توسط كارشناسان مربوطه دارد. اما بنده پيشنهادي دارم كه بعد از جرح و تعديل هاي لازم ممكن است قابل اجرا باشد. - 1 فقط تاكسي هاي گازسوز وتاكسي هاي سالم با ارايه برگ معاينه فني اجازه رفت و آمددر شهر دريافت كنند. - 2 اتومبيل هاي شخصي و دولتي هر كدام يك روز در ميان به ترتيب زوج يا فرد بودن رقم آخر نمره آنها اجازه بيرون آمدن از پاركينگ داشته باشند و روزهاي ديگر از ساعت 6 صبح تا ده شب بايد متوقف باشند. اين قانون بايد شامل همه مردم كشور صرف نظر از مقام و موقعيت افراد از جمله روساي ادارات، معاونين وزارت خانه هاو تمام پزشكان، روساي دانشگاهها و غيره بشود. افرادي كه طبق مقررات جديد سه روز در هفته از آوردن اتومبيل هاي خود به بيرون محروم مي شوند، مي توانند براي رفتن به محل كار، همانندبسياري از ممالك غربي به جاي اينكه هر اتومبيلي فقط با يك سرنشين حركت كند ازاتومبيل هاي همكاران خود كه روز بعد اجازه ورود به خيابانها دارند استفاده لازم كنند به يادآوري است كه باكاهش شلوغي ترافيك، حركت اتوبوس هاي فعلي شركت واحد هم سريع تر انجام مي گيرد. - 3 با توجه به بهتر شدن هواي شهر و كاهش ترافيك بسياري از مردم علاقه مند به پياده روي در داخل شهر مي شوند ومسافت هاي كوتاه را پياده طي مي كنند و يا همانند اروپاييان ممكن است بتوانند از دوچرخه استفاده كنند، در حالي كه در شرايط فعلي استفاده از دوچرخه بسيار خطرناك و شايد غيرممكن باشد. اميرباقر مدني