Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751107-14029S1

Date of Document: 1997-01-27

خطر نشت مواد كشنده از سلاحهاي شيميايي در آمريكا . واحد رسانه هاي خارجي همشهري: خطر سلاحهاي شيميايي ايالت يوتادر آمريكا را تهديد مي كند. گفته مي شود كارخانه اي كه قرار بودگازهاي اعصاب و ديگر عوامل شيميايي دوران جنگ سرد در آن از بين برده شود، ناامن شناخته شده و مدير آن از كار بركنارشده است. وي علت بركناري خودرا توجه به ايمني مي داند. به گزارش تلويزيون بي. بي. شش سي، ماه است كه بارها كوره تويلا در ايالت يوتا مورد بازرسي ايمني قرار مي گيرد. پيرامون اين كوره انبوهي از گازهاي اعصاب قرار بود كه به كندي در كوره نابود اين شوند طرح كه به يك پيمانكار نظامي سپرده شده، در چنبره مشكلات گرفتار است. اخيرا مدير كل كارخانه كه گزارشي سري در مورد وضع كوره تهيه كرده بود، از كار بركنار شد. وي معتقد است علت بركناري وي تاكيد زياد بر مراتب ايمني بود. در اين كارخانه به اندازه اي گاز سارين و وي ايكس نگه داري مي شود كه براي نابودي كل بشر كافي است. موشكهاي حاوي گازها را روباتها قطعه قطعه مي كنند. هرگونه اختلال در كاراين كارخانه طرح پنتاگون رابراي ساخت شش كوره ديگر براي امحاء زرادخانه هاي مواد شيميايي مختل مي كند. پنتاگون يك شبكه هشدار اوليه در مناطق پيرامون آن برقرار كرده است. با اين حال، چنين تدابيري از نگراني گروههاي مخالف نكاسته است. آنان به اهالي شهر دو ميليون نفري سالت ليك سيتي هشدار داده اند كه چه بسا به نشانگان جنگ خليج فارس مبتلا شوند و علت آن را سوزاندن گازهاي اعصاب مي دانند.