Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751107-14018S1

Date of Document: 1997-01-27

گشتي در دنياي خبرها اتهام كميته جوايز نوبل پكن: روزنامه مردم چاپ پكن كميته جوايز نوبل را متهم به تبعيض و آلوده شدن به سياست و حرف شنوي از قدرتهاي غربي اين كرد روزنامه نوشته است نگاهي كوتاه به حاصل كار كميته نوبل در قرن جاري نشان مي دهد كه اين كميته كشورهايي از جمله شوروي سابق، چين و... را به ويژه در قسمت ادبيات، ناديده گرفته است. اين روزنامه تاكيد كرده است: مگر ما، نويسنده و كتاب نداشته ايم. چرا اين كميته به جاي قضاوت روي كارها، به ضابطه سهميه بندي متوسل شده؟ است! يلتسين خيلي بيمار است . مسكو: بالاخره، پس ازتكذيبهاي فراوان، ديروز يك سخنگوي كرملين گفت كه يلتسين خيلي بيمار است. وي هنگامي اين مطلب را اعلام كرد كه قصد داشت بگويد به علت ادامه بيماري يلتسين كه از 20 روز پيش در انظار ديده نشده است جلسه سران كشورهاي مشترك المنافع روسيه تشكيل نخواهد شد. وي گفت يلتسين بيمارتر از آن است كه بتواند در يك كنفرانس عمومي حضور يابد. يلتسين به ذات الريه مضاعف دچار شده است. غرامت يك اشتباه! واشنگتن: يك دادگاه آمريكا به مردي كه به اتهام كشتن ساله 9بچه همسايه چندماه در زندان بسربرده بود 925 هزار دلار غرامت داد و در حكمي از او عذرخواهي كرد. اين مرد - كاي بال مورين -به خانه همسايه رفته بود تاسئوال كند آيا تلفن و كابل تلويزيون آنها هم قطع شده است يا؟ نه كسي در را به روي او بازنكرد، اما كودكان محل كه ازاتوبوس مدرسه پياده مي شدند اورا ديده بودند و عصر آن روز كه اعلام شد دختر 9 ساله همسايه در خانه كشته شده است به پليس گفتند كه كال باي را پشت در آن خانه ديده اند و كال باي بي گناه به زندان افتاد و چند ماه طول كشيد تا نتيجه آزمايشها و ساير مدارك بي گناهي وي را ثابت كرد. وي برضد قاضي كه او را به زندان فرستاده بود به يك دادگاه فدرال (سراسري ) دادخواست داد و موفق شد كه 925 هزار دلار از دولت كه مسئول اشتباه قضات است غرامت بگيرد. شاهزاده ديگري مرد! فرفاكس: يك شاهزاده ديگر و مدعي سلطنت ديروز از اين دنيا رخت بربست و به دنياي ديگر شتافت. ديروزآمهاسلاسيه پسر 80 ساله هايله سلاسيه شاه اتيوپي كه پس از بركنار شدن پدرش، به دولت آمريكا پناهنده شده بود و در حومه شهر واشنگتن بسر مي برد مرد. وي تا آخرين لحظه زندگي، خود را وارث ملكه سبا مي دانست و مدعي تاج و تخت اتيوپي بود. هايله سلاسيه در سال 1974 در يك كودتا بركنار و نظام كشورش با يك كودتا ازسوي هايله ماريام به جمهوري تبديل شد. اوج فقر در شهر خوشگذرانها . آتلانتيك سيتي: پريشب در كناربرجهاي سربه فلك كشيده قمارخانه ها و هتلهاي الوان مركزخوشگذراني شهر آتلانتيك سيتي -مركز قمار در شرق آمريكا - دريك خانه متروكه بدون آب و برق ده كودك يك تا 16 ساله سرگردان به دست آمدند. اين كودكان كه والدينشان آنها را رها كرده بودند متعلق به چند خانواده اند و در جستجوي پناهگاه اين خانه را پيدا كرده بودند كه قبلا لانه معتادان به كوكائين بود. اين كودكان كه از راه گدايي و يا دزدي، غذا به دست مي آوردند، در سرماي زير صفر و باران و برف سرگرم سرقت آب خوردن از شير حياط يك خانه بودند كه شناسايي شدند و پليس آنها را در آن خانه پيدا كرد. كودك يك ساله از گرسنگي و سرما در حال مردن اين بود كودكان نشاني پدرها و مادرهاي خود را در دست ندارند، و گفته اند كه والدينشان از شدت فقر آنها را رها كرده بودند! كدام؟ منافع واشنگتن: مادلين آلبرايت وزيرخارجه تازه آمريكا ديروز درنخستين مصاحبه خود با روزنامه هاروي اصطلاح دفاع ازمنافع آمريكا در سراسر جهان تاكيد كرد كه مفسران اروپايي سئوال كرده اند: كدام؟ منافع، منافع كشورهاي ديگر چه؟ مي شود.آلبرايت در اين مصاحبه از زاويه منافع خاص آمريكا و مخالفت و موافقت كشورهاي ديگر با آنها، اين ممالك را به چهار دسته تقسيم كرد كه در رديف اول دوستان و نوكران و رديف آخر مخالفان سياست آمريكا قرار دارند. وي در قبال چين گفت كه آمريكا نبايد خود را درگير پاره اي اختلاف نظرهايش با چين كند كه كشوري نيرومند است، ولي ما نسبت به اوضاع هنگ كنگ حساس هستيم! ... آلبرايت از اين كه كريستوفر - وزير خارجه قبلي -بيش از حد وقت خود را صرف مسئله اعراب و اسرائيل كرده بودتلويحا از او انتقاد كرد و اشاره كرد كه مسائل اروپا و خاوردور براي آمريكا اولويت دارند. وي بار ديگر از كاسترو و سياست او انتقاد كرد و از قوه مقننه خواست كه پول بيشتري در اختيار وزارت خارجه بگذارد. جنگ زبان بين فرانسه و آمريكا . پاريس: ميان فرانسه و آمريكابر سرزبان جنگ آغاز شده است. شعبه يك دانشگاه آمريكايي ( آتلانتا ) در فرانسه در مكاتبات خود از طريق اينترنت از زبان انگليسي استفاده مي كند و دولت فرانسه مخالف است و مي گويد يك موسسه فرهنگي كه در فرانسه براي فعاليت در اين كشور ثبت شده است بايد از زبان فرانسه - زبان مولير - كه زباني غني تر از انگليسي است استفاده كند و اين دانشگاه پاسخ مي دهد كه در اصل به منظور ترويج انگليسي، در فرانسه شعبه داير كرده است و جنگ ادامه دارد و كار به تفسير و اظهارنظركارشناسان و صاحبنظران كشانده شده است. صاحبنظران فرانسوي عقيده دارند كه آمريكا مي خواهدبا بسط زبان انگليسي، نفوذفرهنگي خود را در جهان افزايش دهد و با همين سياست، كه آن را پس از جنگ دوم، ابرقدرت كرد به تضعيف ساير زبانها از جمله فرانسه كه قرنها زبان ادب و فرهنگ اروپايي بود، پرداخته حال است آن كه ريشه نزديك به نيمي از واژه هاي انگليسي از فرانسه گرفته شده است. تورم و گراني . نيويورك: شبكه تلويزيوني اي. بي. سي در اخبار /6 5ساعت بعدازظهر پنج شنبه خود گفت كه قيمت بنزين در جايگاه هاي فروش آن در سراسر آمريكا امروز نسبت به چنين روزي در سال 1996 (يك سال گذشته ) 26 درصد افزايش يافته است. اين شبكه، نموداري نشان داد كه سال گذشته هر گالن بنزين كمتر از يك دلار بود و اينك بيشتر از يك دلار و 26 سنت است و در بعضي نقاط بالاتر از يك دلار و 30 سنت. اين شبكه گفت كه قيمت اجناس نيز بيشتر از نرخ تورمي كه دولت اعلام مي كند بالارفته اند و ماه گذشته 336 هزار تن بر بيكاران آمريكا افزوده شده است. اي. بي. سي شبكه رديف اول آمريكا خوانده مي شود. بيكاري در استراليا . كانبرا: درصد بيكاران دردسامبر گذشته در استرالياافزايش يافت و /8 6به درصدنيروي كار رسيد. ماه نوامبراين درصد/8 5بود. رسانه هاي استراليا در اين زمينه نوشته اند كه روز نه اميدي براي حل مسئله بيكاري در افق ديده نمي شود.