Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751106-13945S1

Date of Document: 1997-01-26

دانستنيهاي بيمه نرخ واقعي اموال . پرسش: نرخ واقعي اموال در بيمه، يعني؟ چه . پاسخ: نرخ واقعي بدان معناست كه صلاح بيمه گذار، هنگام بيمه كردن، هرشيئي يا مالي كه قصد دارد بيمه كند به ارزش واقعي آن باشد تا درزمان دريافت خسارت كم نشود وباعث ضرر بيمه گذار نشود. خوانندگان پرسشهاي خود رادرباره بيمه مي توانند به صندوق پستي /14155 6363 (روابط عمومي )بفرستند و پاسخ را در همين صفحه بخوانند. بيمه ايران