Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751104-13878S1

Date of Document: 1997-01-24

گشتي در دنياي خبرها روزنامه نگار صد ساله بازنشسته نمي شود ريو: ديروز روزنامه نگار هنوز فعال 100 ساله الكساندر برزيلي خوزه بارلوساليما وارد يكصدمين سال عمر خود شدو براي اين منظور مراسمي با حضور روزنامه نگاران معروف برگزار شده وي بود كه از دوران دبيرستان وارد حرفه روزنامه نگاري شده است از 75 سال پيش به اين طرف به طور لاينقطع در روزنامه ژورنال دوبرزيل قلم زده است و هنوز هم هفته اي يك مقاله براي اين روزنامه مي نويسد كه مقاله او خوانندگان وفادار بسيار دارد. ليما كه زماني رئيس اتحاديه روزنامه نگاران كشور خود بود مولف 30 كتاب است كه عمدتا از خاطرات او سرچشمه گرفته اند. وي در مراسم سالروز تولد خود گفت كه تصميم به بازنشسته شدن ندارد، زيرا اگر يك روز در اتاق خبر روزنامه و پشت ميز خود ننشيند روز بعد خواهد مرد. تقسيم قدرت يلتسين .مسكو - به گزارش نيويورك تايمز - شماره چهارشنبه - بالاخره كرملين نشينان در صدد تقسيم قدرت يلتسين ميان خود برآمده اند و براي اين منظور نياز به اصلاح قانون اساسي دارند. آنها مي خواهند كه قانون اساسي به صورتي اصلاح شود كه در صورت مردن يلتسين، حكومت روسيه تا پايان دوره رياست جمهوري او به چرنوميردين نخست وزير روسيه واگذار شود نه مطابق قانون فعلي فقط 3 ماه. به علاوه وي قادر باشدكه بسياري از كارها را بدون تصويبپارلمان تنها از طريق صدور فرمان انجام دهد. براي اصلاح قانون اساسي، بايد اين اصلاحات قبلا به تصويب پارلمان و تاييد دادگاه قانون اساسي برسد و سپس به رفراندم گذارده شود. بنابراين كاري آسان نيست. اما اين تلاش نشانه سخت بودن وضع بيماري يلتسين است. رئيس مجلس نمايندگان آمريكا توبيخ و جريمه شد. واشنگتن: سه شنبه - پريروز -مجلس نمايندگان آمريكا با 395 راي موافق در مقابل 28 راي مخالف پيشنهاد توبيخ گينگريچ رئيس اين مجلس را تصويب كرد. ضمن اين توبيخ وي به پرداخت 300 هزار دلارجريمه نقدي نيز محكوم شده است كه هنوز معلوم نيست چگونه آن را تامين خواهد كرد. وي به تخلفات متعدد از جمله دروغ گفتن به مجلس متهم شده بود. گينگريچ تنها رئيس مجلس آمريكا است كه توبيخ مي شود. وي گفته است كه علي رغم اين توبيخ به كار خود ادامه خواهد داد! عذرخواهي پس از 51 سال پراگ: بالاخره پس از 51 سال آلمان به خاطر تصرف منطقه آلماني نشين چك اسلواكي در سال 1939 و جمهوري چك هم به خاطر اخراج 3 ميليون آلماني از خانه و سرزمين خود در سودتنلند و تبعيد آنها به خاك آلمان پريروز طي مراسمي از يكديگرعذرخواهي كردند، و گناه را به گردن افشاكنندگان مغرض قرارداد صلح ورساي (سال )گذاردند 1919 كه به منظور تنبيه وتحقير آلمان، سرزمين آلماني نشين سودتنلند را به جمهوري چك اسلواكي ضميمه كرده بودند. هيتلر آنرا پس گرفت و در سال چكها 1945 در سايه حمايت ارتش سرخ ( شوروي ) آلمانيهاي سودتنلند را اخراج كردند كه صدها سال بود در آنجا زندگي مي كردند تا يك رهبر ديگر آلمان روزي بهانه براي لشكركشي به چك اسلواكي (جمهوري چك امروز ) در دست نداشته باشد. يك كشور تازه پا مي گيرد مسكو: امان تولي اف وزير امور كشورهاي مشترك المنافع روسيه ديروز گفت كه علي رغم مخالفت وكارشكني هاي آمريكا روسيه وبلاروس ظرف 23 سال آينده به صورت يك كشور در خواهند وي آمد گفت كه مخالفت آمريكا با سروسامان گرفتن اوضاع روسيه و روابط اين كشور با ساير كشورهاي مشترك المنافع ثابت مي كند كه آمريكا اصول سياست خارجي خود را كه دهها سال پيش تنظيم شده است تغيير نمي دهد و از روسيه آسيبديده دست بر نمي دارد و سياست خارجي آمريكا بر اين پايه قرار دارد كه در سراسر جهان هيچ قدرتي در برابر مطامعش قد علم نكند تا يكه تاز جهان باقي بماند. خاطرات رنج فراموش نمي شود . توكيو - نيكلاس كريستوف از Omiyaشهراميا ژاپن به نيويورك تايمز گزارش داده است كه بسياري از سالخوردگان ژاپني هنوز خاطرات دوران جنگ را فراموش نكرده اند و به ندرت حاضر مي شوند پرده از خشونت هاي اين جنگ كريستوف بردارند در گزارش خود كه در شماره ديروز - چهارشنبه - نيويورك تايمز چاپ شده نوشته است: شيزابوروهوري كشاورز سالخورده ژاپني مي گويد كه در 19 سالگي به عنوان سرباز ارتش امپراتوري ژاپن در تصرف نواحي غرب و شمال غربي چين شركت دو كرد خاطره از آن دوران (سال ) 1937 مرا رنج مي دهد و آرام نمي گذارد يكي كشتن يك نوزاد تقريبا شش ماهه بود كه مادرش او را ميان دسته بزرگي از ساقه هاي ني خوابانده بود و من ندانسته، هنگامي كه در جستجوي اسلحه و چريكهاي چيني وارد اين خانه شدم سرنيزه ام را در ني ها فرو بردم كه در شكم كودك فرو رفت و او را كشت و از آن پس هرگاه كه چشمم به كودكي به آن سن و سال مي افتد غمي بزرگ وجودم را فرا مي گيرد. ديگري خوردن گوشت آدم بود. چيني ها هنگام عقبنشيني همه چيز را با خود برده بودند و ما گرسنه مانده بوديم. يك روز در يك مغازه چيني مقداري گوشت به دست آورديم آن را پختيم و خورديم. چند ساعت بعد فرمانده ما گفت كه گوشتي را كه خورده بوديم گوشت آدم بود و چند نظامي ژاپني يك پسر 16 ساله چيني را كشته و گوشتش را به قصاب فروخته بودند و او هم آن را توزيع كرده بود از آن تاريخ تا اين لحظه كه شصت سال مي گذرد، من هنوز لب به گوشت نزده ام و از ديدن گوشت بيمار شيز مي شوم ابورو گفت كه اين خاطرات را براي زن و بچه هايش هم تعريف نكرده است زيرا از آن بيم دارد كه از او متنفر شوند. مخالفت خاص! ورشو: رئيس ستاد ارتش لهستان هم به مخالفان عضويت احتمالي اين كشور در پيمان ناتو پيوست ولي مخالفت او دليل ديگري دارد. او نمي خواهد كه زيردست يك غير نظامي قرار گيرد. يكي از شرايط عضويت در ناتو (پيمان دفاعي حوزه اقيانوس اطلس شمالي ) اين است كه وزير دفاع كشور متقاضي بايد غير نظامي باشد و غيرنظامي باقي بماند. رئيس ستاد ارتش لهستان مي گويد كه اين عمل مورد قبول ژنرالهاي اين كشور نيست. ناتو كه مطابق عنوانش بايد فقط شامل كشورهاي حوزه شمالي اقيانوس اطلس باشد كشورهاي دوردست تري را هم در عضويت خود دارد و تازه مي خواهد جمهوري هاي چك و مجارستان را هم كه راهي به اقيانوس اطلس ندارند وارد اين اتحاديه كند كه به منظور مقابله با شوروي و پيمان ورشو ايجاد شده است. ولي با وجود از ميان رفتن اين دو عامل هم به بقاء و فعاليت ادامه مي دهد و مي خواهد در حوزه سابق پيمان ورشو هم رخنه كند!