Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751104-13872S1

Date of Document: 1997-01-24

گزارش قرن - 1900 2000 همه پرسي براي الحاق به بلژيك 1920 24 ژوئيه براساس ماده 34 پيمان صلح ورساي بخشي از نواحي مرزي آلمان بايد به بلژيك واگذار شود. در عين حال در پيمان، اين الحاق به اجراي يك همه پرسي از اهالي منطقه موكول شده بود. اكنون اين همه پرسي انجام گرفته و نتايج آن اعلام شده است. در يكي از نواحي الحاقي به نام اويان از مجموع 139 هزار و 75 راي دهنده فقط 208 نفر با الحاق به بلژيك مخالفت كرده اند. در ناحيه ديگري به نام مالمدي موافقان 36 هزار و 910 نفر و مخالفان 58 نفر بودند. در نواحي كوچكتر ديگر راي مخالفي به الحاق داده نشد. اكثر اهالي اين مناطق با بلژيكيها تبار مشترك دارند و به همين دليل از الحاق به بلژيك استقبال كرده اند. لهستانيها پيشروي ارتش سرخ را سد كردند 1920 14 اوت مارشال ژوزف پيلسودسكي در پيكارهاي سختي كه ميان روسيه و لهستان جريان دارد، مارشال ژوزف پيلسودسكي رهبر لهستان با يك ضد حمله سرنوشت ساز از پيشروي سريع ارتش سرخ كه ورشو را با خطر جدي سقوط روبه رو كرده بود جلوگيري كرد و به گونه اي نامنتظر جريان جنگ را به كلي دگرگون كرد. در پيمان صلح ورساي، مرزهاي روسيه و لهستان مشخص نشده بود و پس از آنكه با شكست آلمان پيلسودسكي استقلال طلب مبارز لهستاني در اين كشور به قدرت رسيد، از آشوب ناشي از حكومت بلشويكها و جنگهاي داخلي روسيه استفاده كرد و سرزمينهاي وسيعي را در اين كشور به تصرف درآورد. وي در سال 1919 ابتدا شهرمينسك و سپس كيف پايتخت اوكراين را اشغال كرد، اما در جنگهاي بعدي توسط ارتش سرخ از مناطق اشغالي به داخل لهستان عقب رانده شد. اين شكست پس از پيروزيهاي اوليه، نگراني دولتهاي غربي را برانگيخت، زيرا بيم آن مي رفت كه بلشويكها با تصرف لهستان به سوي اروپاي مركزي و آلمان پيشروي كنند. ژنرال توخاچفسكي فرمانده ارتش سرخ در جنگ با لهستان صريحا گفته بود: جاده آتش افروزي جهاني از روي جسد لهستان مي گذرد كه منظورش آغاز انقلاب كمونيستي جهاني پس از تسخير لهستان توسط ارتش سرخ بود. براي مقابله با تهديد بلشويكها، فرانسه و انگليس تصميم به كمك به لهستان گرفتند و يك هيات نظامي به رياست ژنرال ويگان افسر ارشد فرانسوي روانه ورشو كردند تا پيلسودسكي را در جنگ با ارتش سرخ ياري دهد. علاوه بر اين تمهيدات، رزمندگان لهستاني نيز براي نجات ورشو از سقوط واقعا دليرانه جنگيدند و با يك ضد حمله غافلگيرانه 50 هزار سرباز ارتش سرخ را كه به دروازه هاي ورشو رسيده بودند تارومار كردند. پيروزي درخشان لهستانيها در پيكار ورشو همچنين ناشي از بي تجربگي فرماندهان روسي بود كه نتوانستند با هماهنگي كافي همه قواي هزارنفري 350خود را به موقع وارد عرصه نبرد كنند و با حقير پنداشتن حريف فقط 50 هزار نفر را به ميدان فرستادند. شكست ارتش سرخ در پاريس و لندن باعث رفع نگراني شده است و اكنون در حالي كه مارشال پيلسودسكي عجله دارد تا سربازان شكست خورده ارتش سرخ را از سراسر خاك لهستان بيرون براند، فرانسه و انگليس مي كوشند از راههاي ديپلماتيك با برقراري آتش بس جنگ را ميان روسيه و لهستان پايان دهند و مرز معيني ميان دو كشور مشخص و تثبيت كنند. برپائي دومين كنگره پيشاهنگي اول اوت 1920 از زمان تاسيس نهضت پيشاهنگي در سال 1909 توسطبيدن پاول افسر انگليسي، دومين گردهمايي نمايندگان انجمنهاي پيشاهنگي در كشورهاي مختلف جهان در لندن برپا شده است كه موسس اين نهضت به اتفاق همسر و پسرش نيز در آن حضور دارند. انگليس نيروهاي سركوبگر به ايرلند فرستاد 3 اوت 1920 سربازان انگليسي در حال بازرسي يك درشكه در ايرلند جنبش استقلال طلب در ايرلند به اوج تازه اي رسيده است و افراد پليس محلي از فرمان لندن سرپيچي مي كنند و دسته دسته استعفا مي كنند يا از خدمت مي گريزند. به همين دليل دولت انگليس براي جايگزيني آنها و حفظ نظم، يك نيروي ويژه سركوبگر و ضد شورش به ايرلند گسيل داشته است. انتخابات سال 1918 در ايرلند با پيروزي كامل حزب جمهوري خواه كه طرفدار جدايي از انگليس و تشكيل جمهوري مستقل ايرلند است به پايان رسيد. نمايندگان منتخب ايرلندي از پيوستن به پارلمان انگليس امتناع ورزيد و پارلمان ملي ايرلند را تشكيل داد و وزيراني نيز برگزيد. سپس اقدام به تشكيل ارتش جمهوري ايرلند كرد كه عده زيادي داوطلب به آن پيوستند و بسيج شدند و به جنگ و گريز با قواي انگليسي مستقر در ايرلند پرداختند. بدين گونه بحران ايرلند روزبه روز وخامت بيشتري مي يابد و اكنون 21 منطقه از مجموع 32 منطقه ايرلند تحت تسلط چريكهاي استقلال طلب است. امپراتوري عثماني قطعه قطعه شد 1920 10 اوت Sevreشهرك سور در حومه جنوب غربي پاريس، امروز شاهد فروپاشي رسمي امپراتوري پهناور عثماني بود كه زماني پشت قدرتمندان اروپايي را به لرزه در مي آورد. براساس پيمان صلحي كه ميان متفقين و نماينده دولت عثماني به امضا رسيد و نام پيمان سور به خود گرفت، امپراتوري عثماني چهارپنجم خاك خود را از دست مي دهد و وسعت آن از 3 ميليون كيلومتر مربع به 600 هزار كيلومتر مربع كاهش مي يابد. تمامي سرزمينهاي اروپايي دولت عثماني جز اسلامبول و نواحي پيرامون آن و نيز جزاير درياي اژه و بندر ازمير در ساحل آناتولي به يونان واگذار شده است. سوريه و لبنان تحت قيمومت فرانسه در مي آيد و عراق و فلسطين در اختيار بريتانيا قرار مي گيرد و حكومت حجاز تحت الحمايه انگلستان خواهد بود. به ايتاليا نيز سهم كوچكتري ازاين امپراتوري تجزيه شده تعلق خواهد گرفت و بغاز داردانل كه درياي سياه را به مديترانه پيوند مي دهد تحت نظارت بين المللي قرار خواهد داشت. متفقين شرايط سخت ديگري را هم بر دولت عثماني تحميل كرده اند، از جمله اين كه نفرات ارتش آن نبايد از 50 هزار تن تجاوز كند و نظام مالي و اقتصادي كشور بايد تحت نظارت متفقين باشد. اما با اين كه نماينده دولت عثماني به اجبار قرارداد را امضا كرده است، اجراي آن بعيد به نظر مي رسد. ملي گرايان ترك زير بار اين شرايط سخت نمي روند و شهر اسلامبول در معرض خطر قيام عمومي است. هفتمين دوره مسابقات المپيك در آن ور 1920 14 اوت پس از يك توقف هشت ساله به علت جنگ بين المللي، بار ديگرمسابقات ورزشي المپيك از سر گرفته شده و شهر جنگزده آن ور در بلژيك با گشايش هفتمين دوره اين مسابقات، رنج و ماتم ايام جنگ را به فراموشي سپرده است هزار 20 و 606 ورزشكار از 29 كشور مختلف در اين شهر زيباي بازسازي شده گرد آمده اند تا در 154 مسابقه و 22 رشته ورزشي به رقابت بپردازند و مسابقات آنان نزديك به يك ماه ادامه خواهد داشت. رهبر مبارزان مكزيكي اسلحه را به زمين مي گذارد 1920 28 ژوئيه ژنرال پانچوويلا رهبر سرسخت مبارزان مكزيكي پس از ده سال جنگ و گريز باقواي دولتي سرانجام حاضر شد تحت شرايطي اسلحه را به زمين بگذارد. وي هنگامي آمادگي خود را براي تسليم اعلام كرد كه كارانزا رئيس جمهوري بركنار شده درراه تبعيد به قتل رسيد وهوئرتا كفالت رياست جمهوري را به عهده گرفت. وي با پانچو ويلا روابط دوستانه اي دارد. براساس توافق ميان گروه شورشي ودولت، ژنرال پانچو ويلا حق خواهد داشت نگهبان 50 مسلح براي حفظ امنيت خود به خدمت بگيرد و حقوق يك سال آنها قبلا توسط دولت پرداخت مي شود. همچنين املاك وسيعي به اين ژنرال شورشي و جنگجويانش كه در حدود 700 نفر هستند ازطرف دولت واگذار خواهد شد. ژنرال پانچوويلا همرزم زاپاتا جنگجوي انقلابي مكزيك بود كه ده سال پيش قيامي را عليه حكومت سازمان دادند و چند سالي بخش بزرگي از مكزيك را در تسلط داشتند، اما به تدريج قواي دولتي بر شورشها فايق آمد و اكنون با تسليم پانچو ويلا آرامش به مكزيك باز مي گردد. زاپاتا سال گذشته به دستوركارانزا رئيس جمهوري مكزيك توسط يك افسر دولتي به قتل رسيد و امسال هم نوبت كارانزا بود كه پس از بركناري و در حالي كه به تبعيد ترور مي رفت، شد. مبارزه با سقط جنين 31 ژوئيه 1920 مجمعي به نام افق آبي كه در حمايت محافل كليسايي است، مبارزه شديدي را عليه رواج سقط جنين در فرانسه و كشورهاي ديگر اروپايي آغاز كرده است. در مصوبه جديد اين مجمع تاكيد مي شود كه براي هر كس كه مرتكب سقط جنين شود ياتبليغاتي براي ترويج آن راه بيندازد، مجازاتي تعيين شود. اين گونه تبليغات در آمريكاعلني است، اما در اروپا سقط جنين فقط در ميان طبقات مرفه، آن هم مخفيانه معمول است.