Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751102-13824S1

Date of Document: 1997-01-22

وزير كشور در جمع كارگران شهرداري تهران . سرويس شهري: در دومين شب از برنامه هاي ضيافت افطاري شهرداري تهران براي كارگران زحمتكش اين سازمان، بشارتي وزير كشور و تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جمع كارگران حضوريافتند و افطار را با آنان صرف كردند. پذيرايي از كارگران شهرداري تهران به مدت چهار شب درهتل هاي استقلال، آزادي، هما وهتل شهر به عمل مي آيد و هر شبحدود چهار هزار نفر در اين ضيافت الهي شركت مي كنند.