Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751102-13814S1

Date of Document: 1997-01-22

ناآرامي در استان كوزوو صربستان استان آلبانيايي نشين كوزوو در جنوب صربستان در چند روز گذشته شاهد بازگشت تنش هاي قومي و يك رشته حمله ها بوده است كه در آنها سه تن كشته شده اند. به گزارش فرانس پرس سه آلبانيايي تبار كه براي دولت بلگراد كار مي كردند در جريان درگيري ها با سلاح هاي خودكار كشته كوزوو شده اند دو ميليون سكنه دارد كه 90 درصد آنان خواستار استقلال هستند. ارتش آزاديبخش كوزوو كه سازمان زيرزميني است مسئوليت دو قتل را به عهده گرفته و اين دو را به همدستي با اشغالگران صرب متهم كرده است. رادي ويوپاپوويچ رئيس دانشگاه پريستينا نيز روز پنج شنبه گذشته در انفجار اتومبيل به شدت زخمي شد. صدها صرب روز شنبه در اين دانشگاه بر ضد اين حمله كه به افراطيون آلبانيايي تبار نسبت داده شد تظاهرات كردند. مقام هاي صرب معتقدند بين اعمال تروريستي ومخالفان صرب كه در بلگراد تظاهرات مي كنند ارتباطوجود دارد. شهردار پريستينا مركز كوزوو گفت تروريست هاي آلبانيايي تبار براي اين سوءقصدها ازكساني كه درصدد بي ثباتي صربستان هستند چراغ سبز گرفته اند.