Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751101-13749S1

Date of Document: 1997-01-21

به دليل وجودسرب هواي آلوده دندان ها را مي پوساند . سرويس شهري: سرب موجود در هواي آلوده شهرها، كه ناشي از كاربرد بنزين سربداراست و نيز سرب جدا شده از لوله هاي انتقال آب و رنگ ديوارها، موجب پوسيدگي وفساد دندان ها مي شود. به گزارش فرانسيسكو مجله نيوساينتيست، گيل و همكارانش در دانشگاه غرناطه در ايالت اندلس اسپانيا، دريافته اند كودكاني كه دندان هايشان حاوي مقدار زيادي سرب است، پوسيدگي، لكه و جرم دنداني در آنها بيشتر است. بنا به اين گزارش كودكاني كه بيش از 10 دندان پوسيده داشتند مقدار سرب موجود در خون آنها 3 برابر كودكاني بود كه هيچ يك از دندان هايشان پوسيده به نبود گمان اين محققان، سرب كه به طور مستقيم يا از طريق جريان خون به دندان ها به مي رود، پوشش ميناي دندان آسيب مي رساند.