Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751101-13737S1

Date of Document: 1997-01-21

بازيافت پاك و ارزان پسمانده هاي پلاستيكي در چين بازديد از كارخانه بازيافت زباله هاي پلاستيكي جين خه در چين - ( بخش آخر ) در حالي كه مصرف فراورده هاي پلاستيكي روندي فزاينده را مي پيمايد اما جهان همچنان با مشكل نابودسازي يابازتوليد پسمانده هاي پلاستيكي روبرو است. هم اينك براي بازيافت اين پسمانده ها از دو روش ناهمگون بهره گرفته مي شود: الف - روش مكانيكي خرد كردن وقالبگيري و تبديل به فراورده هاي جديد پلاستيكي، ب - بهره گيري از مواد شيميايي كاتاليست براي تبديل اين زباله ها به مواد آلي ديگر. اما هزينه و كاربري اين هر دو روش بسيار براي بالاست نمونه تبديل 15 هزار تن پسمانده پلاستيكي در هر سال ميليون ها دلار هزينه برمي دارد و اين در حالي است كه ارزش هر تن پلاستيك فراوري شده تنها چند هزار دلار است. با چنين نقيصه اي چه بايد؟ كرد پروفسور يانگ لي دانشمند چيني با روش نوآورانه به خود، اين پرسش پاسخ گفته است. در روش ابداعي زباله هاي او، پلاستيكي به بنزين و گازوئيل تبديل مي شوند: تنها با دو ميليون دلار سرمايه گذاري در اين روش مي توان سالانه 6000 تن زباله پلاستيكي را بازيابي كرد. نخستين كارخانه با بهره گيري از اين روش در در 1994سال پكن پي ريخته شد و توجه جهانيان را به خود جلب كرد. چندي پيش، رايزنان اقتصادي سفارت ايران در پكن ازاين كارخانه - جين خه - ديداري داشتند كه نتيجه مشاهدات اين هيات در گزارش زير آمده است. نخستين بخش اين گزارش در شماره 1169 همشهري از نگاه گذشت و اينك واپسين بخش آن را مي خوانيم. ابتكار چيني هاكارخانه بازيافت زباله هاي پلاستيكي جين خه در حقيقت نخستين كارخانه از اين نوع در چين است. در حال حاضر دو كارخانه ديگر باظرفيت سه تا شش هزار تن در پكن به فعاليت مشغولند. نماينده مركز تحقيقات و توسعه شركت ديوار بزرگ چين كه اعضاي هيات سفارت ايران را همراهي مي كرد در طول بازديد اظهار داشت كه كار طراحي و نيز مقدمات ساخت يك كارخانه بازيافت زباله هاي پلاستيكي به ظرفيت 60 هزار تن توسط پژوهشگران مركز تحقيقات به پايان رسيده و آماده ساخت است. آنچه در وهله اول و دربازديد از كارخانه جين خه نظر هر بيننده اي را به خودجلب مي كرد سادگي و معمولي بودن تجهيزات به كار رفته دركارخانه بود. برخلاف روش هاي معمول در بازيافت شيميايي زباله هاي پلاستيكي در كشورهاي آلمان، امريكا و ژاپن كه فرايند بازيافت در فشار بالا صورت مي گيرد در تكنولوژي چين، تجزيه زباله هاي پلاستيكي در فشار معمولي و با استفاده از كاتاليزور انجام مي شود كه هزينه توليد را به شدت كاهش مي دهد. - مشخص است كه مهم ترين بخش از فرايند بازيافت زباله درتكنيك چيني ها بهره گيري ازكاتاليزور شيميايي است كه كشف و توليد آن نتيجه تحقيقات پژوهشگران شركت ديوار بزرگ بوده است. قيمت هر تن كاتاليزور مصرفي در كارخانه در حدود 2000 دلار است. طرف چيني آمادگي خود را براي فروش و انتقال تكنولوژي مربوطه براي احداث يك واحدبازيافت زباله هاي پلاستيكي باظرفيت 3000 تا 6000 تن در سال اعلام و هزينه آن را در حدود/1 5تا 2 ميليون دلار برآورد كرد. اين هزينه شامل حمل و نقل تجهيزات و نصب آن است و كارهاي ساختاري و زيربنايي احداث واحد را شامل نمي شود. طرف چيني علاوه بر اين، متعهد به تامين كاتاليزور براي فروشنده است ولي تكنولوژي ساخت آن را در نزد خود محفوظ نگاه مي دارد. كارخانه فروخته شده به طرف هاي خارجي علاوه بر دارا بودن سيستم اعلام خطر داراي تجهيزات كنترل كامپيوتري پيشرفته است و مي تواند با هر نوع سوخت فسيلي كار كند. - به اظهار مدير كارخانه، درماه اكتبر سال جاري، رئيس آژانس حفظ محيط زيست ايالت ايلي نويز امريكا از اين كارخانه بازديد كرده و اظهار داشته كه آن ها در امريكا با صرف 45 ميليون دلار سرمايه كارخانه اي براي بازيافت شيميايي زباله هاي پلاستيكي با ظرفيت كارخانه جين خه احداث كرده اند كه با استقبال روبرو نشده است. وي ضمن خريداري يك /1 5واحد ميليون دلاري اظهار تمايل كرد مشابه كارخانه جين خه در مناطق مختلف امريكا مورد بهره برداري قرار گيرد. - در محوطه كارخانه تعدادزيادي جعبه كه به نظر مي رسيد حاوي كاتاليزورباشند به شكل بسته بندي آماده حمل مشاهده مي شد كه نشاني گيرنده آن در شهر شيكاگو امريكا بود. پيشنهادموضوع انباشت زباله هاي پلاستيكي به ويژه در شهرهاي بزرگ ايران و از جمله در تهران مشكلات فراوان زيست محيطي به وجود آورده است. گرچه بنزين و گازوئيل توليدي در كارخانه هاي مشابه جين خه به دليل تفاوت قيمت فراوان اين دو محصول در چين و كشورمان (قيمت هر ليتر بنزين و گازوئيل در /2 4چين /2يوآن 7و يا 29 و 32 سنت امريكاست ) اقتصادي بودن اجراي اين طرح را در ايران به زيرسوال مي برد، اما اهميت حفظمحيط زيست و جلوگيري ازآلودگي هاي فزاينده به ويژه درشهرهاي بزرگ ميهن اسلامي مان نيز به نوبه خود واجد توجه فراوان مسئولان ذيربط بايد قرار گيرد كه به شكل غيرمستقيم اقتصادي بودن اجراي اين طرح را نيز توجيه مي كند. هادي سبحاني