Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751101-13720S1

Date of Document: 1997-01-21

دانستنيهاي بيمه مسئوليت مالك در برابر مستاجر و بالعكس . پرسش: در كتابچه هايي كه شركتهاي بيمه منتشر كرده اند، از مسئوليتي با عنوان مالك در مقابل مستاجر و يا مستاجر در برابر مالك و همسايه درمقابل همسايه نام برده اند. منظور از اين؟ بيمه چيست . پاسخ: منظور اين است كه اگر از آتش سوزي ساختماني مسكوني به مالك يا مستاجر يا همسايگان خسارتي واردشود و مسئوليت حريق محرز شود، بيمه گر به جاي مالك يا مستاجر (بيمه گذار ) خسارت وارده را جبران كند. خوانندگان مي توانند پرسشهاي خود را درباره بيمه به صندوق پستي بفرستند 141556363 و پاسخ را در همين صفحه بخوانند. بيمه ايران