Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751101-13697S1

Date of Document: 1997-01-21

چگونه با شكست هاي خود برخورد كنيم چنانچه ندانسته راه زندگي تان را اشتباه برگزيده ايد و يا آنچه را كه به صلاح تان نبوده انجام داده ايد، علائم زير در رفتارتان ظاهر مي شود: - وابستگي شديد، پرخوري، پرخوابي و پرحرفي - ترس از ارتفاع، آب يامكانهاي خلوت - احساس شكست - اضطراب كم حوصلگي و لذت بردن ازتنهايي - آسيب پذيري - سردرد عصبي - تنهايي همه ما گاهي افسرده مي شويم. اما اگر افسردگي مدتها ادامه پيدا كند، بايد با كمك متخصص آن را درمان كرد. اغلب يك مسئله كوچك نظير گفت وگوي تلفني با دوستان، دعوت به مهماني، روحيه مان را بهتر مي كند. روشي را پيشنهاد مي كنم كه به بهبود حال شما كمك مي كند. اگر افسرده، نگران و... هستيد، چند شيريني بخوريد يابياشاميد تا انرژي لازم رابدست آوريد. سپس بي حوصلگي شما بيش از چند دقيقه طول نمي كشد و مي توانيد كاري انجام دهيد. لغتي از فرهنگ پيدا كنيد. كتاب يا مجله مورد علاقه تان را بخوانيد. موسيقي گوش كنيد. به دوست صميمي تان تلفن كنيد و با او شوخي كنيد. با اعضاي خانواده در مورد مسئله دلخواهتان صحبت كنيد. پياده روي كنيد. اگر به اين توصيه ها عمل كنيد، قبل از آن كه خودتان متوجه شويد افسردگي تان برطرف مي شود. هرچه بيشتر فعاليت كنيد، حالتان بهتر مي شود. پيشنهادهاي بالا براي افرادي كه دچار وسواس فكري هستند (كساني كه ساعتها به اشتباهاتي كه باعث احساس گناه مي شود و يا كارهاي مورد علاقه شان فكر مي كنند ) نيز موثر است. حتي اگر شما اين توصيه ها را بپذيريد، تا زماني كه آن را به مرحله اجرا در نياوريد هيچ ارزشي ندارد. همه ما گاهي دچار بي خوابي مي شويم يا در نيمه شب ازخواب مي پريم. روش هاي زيرمي تواند به شما كمك زماني كند كه بي خواب مي شويد از بستر خارج هرگز شويد خود را مجبور به خوابيدن نكنيد. يك ليوان شير بنوشيد. (اگر گرم باشد بهتر است ) دوش آبگرم بگيريد و سپس كتاب جالبي را بخوانيد. به زودي احساس خستگي مي كنيد و مي توانيد به راحتي بخوابيد در اين صورت حتي اگر 4 ساعت بخوابيدبيش از زماني كه 89 ساعت در بستر غلت مي زنيد احساس آرامش مي كنيد. شما حتي اگر روانشناس مجربي نباشيد، خوب مي دانيد كه يادنگرفتن درس چقدر خسته كننده شاگرداني است كه درمدرسه بازيگوشي مي كنند و درس ياد نمي گيرند، در منزل بايد زياد درس بخوانند. اما اگر شما مي خواهيد قبول شويد و وقت و انرژي كافي براي فعاليت هاي غيردرسي داشته در باشيد، كلاس و آزمايشگاه و كتابخانه از حداقل امكانات حداكثر استفاده را كنيد و درس را كامل ياد بگيريد. آيا بيش از حد ( ساعت 12 يابيشتر )؟ مي خوابيد اگر از نظرجسمي به خواب زياد نيازداريد، صبح شاداب و سرحال از خواب بيدار مي شويد. امااگر براي فرار از مشكلات روزبعد زياد مي خوابيد، صبح خسته از بستر برخواهيد خاست. چنانچه دچار كابوس يا خواببدي هستيد، ضمير ناخودآگاه شما اخطار مي دهد كه درگيرتضاد غيرقابل حلي هستيد. بارفع اين تضاد، روياي تكراري از بين مي رود. اگر احساس گناه گناه مي كنيد، سازنده، مفيد و گناه مخرب، مضر است. گناه سازنده شما را بسوي اعمال صحيح سوق مي دهد و از تكرار اشتباه باز مي دارد در نتيجه احساس خوبي نسبت به خود خواهيد داشت. گناه مخرب باعث مي شود خود را سرزنش و تنبيه و اشتباهاتتان را تكرار كنيد. گناه منطقي كه پس از انجام اشتباهي احساس مي شود طبيعي مي باشد. گناه غيرمنطقي هيجاني است كه حتي اگر مرتكب اشتباهي نشويد، احساس مي كنيد و نگرش بد و منفي نسبت به خود داريد. رفتارهاي منفي نظيرفراموشكاري، بي ارادگي به مراتب از دعواي شديد، بدتر است. به عمل حرف برآيد نه به سخنراني. دوستت دارم عبارت زيبايي مي باشد اما زماني با ارزش است كه در رفتارهاي روزانه ما ثابت شود. آيا هنوز در صدد خودشناسي ويافتن معني زندگي يافتن؟ هستيد معني زندگي يعني تلاش براي ايجاد لحظات با ارزش و با معني در سراسر زندگي. هيچ راهي براي اجتناب ازتنش، ناكامي و اضطراب وجودندارد. اما اگر آنها برزندگي تان حاكم شوند، نتيجه مي گيريدزندگي بي معني همه است، از من متنفرند. كساني كه به درستي در جستجوي معني زندگي هستند، زندگي شان مجموعه اي از فرصت هاي معني دار و با ارزش است و از حداقل امكانات و زمان، حداكثر استفاده را مي كنند. آنان براي حل مشكلات خود بدنبال راه حل هاي مختلف هستند، خطر پذيرند. در مواردي از تنهايي لذت مي برند و برآوردن نيازهاي ديگران را بر نيازهاي خود ترجيح مي دهند. الگوي زندگي شما چنين براي نيست، رسيدن به آن و نيزسلامت رواني تلاش كنيد. اگر مشكلي داريد، بدون تلاش تنش زا و خسته كننده حل نخواهد شد. براي مثال: چنانچه درس خواندن برايتان مشكل است و آن را دوست نداريد، علاقه خود به خود ايجاد نمي شود. تنبلي را كنار بگذاريد و برخلاف ميل تان درس بخوانيد و برنامه ريزي صميمي داشته باشيد. به خود بگوييد: من نيم ساعت درس مي خوانم، نيم ساعت بعد برنامه تلويزيون را تماشا مي كنم دوباره 45 دقيقه درس مي خوانم. بعد كمي غذا مي خورم و 4 ساعت يكسره درس مي خوانم. تا زودتر بتوانم با دوستهايم فوتبال بازي كنم. اگر از حضور در ميان غريبه هاو صحبت با آنان اول مي ترسيد، بايد با خودتان كناربياييد. دوم با دوستان وآشنايان راحت باشيد. سوم براي برقراري ارتباط باغريبه ها تلاش كنيد. شايددر ابتدا در رسيدن به مرحله سوم و برقراري ارتباطهاي اوليه با غريبه ها احساس خوبي نداشته باشيد. اما اگر خطر عدم پذيرش توسط ديگران را نپذيريد، حتي نمي توانيد اولين ارتباط را با غريبه ها برقرار كنيد. شايد كنجكاو باشيد كه من درآستانه 60 سالگي چه احساسي نسبت به خود و زندگي با دارم بهره گيري از اثر نويسنده توانا هرمان هسه آن را بيان مي كنم. اگر به ظاهر زندگيم بنگرم سراسر غم است و اندوه. آيااين قضاوت درست؟ است؟ غم چيست شادي كدام؟ است چه دشوار است غم انگيزترين روزهايم را به شادترين آنهادهم به رغم تقدير آغوش مقرر، گشودن براي حقايق زندگي و پيروزي ها و شكست ها، گام برداشتن و ساختن آينده با قدرت اراده همان است كه به زندگي انسان معني و ارزش مي دهد و آن را از پوچي مي رهاند. حتي اگر چونان همه سرنوشت ازلي برزندگي ظاهري من سايه افكند با عالم دروني خود در صحنه زندگي به پيش مي روم. پس به راستي من شايسته چشيدن طعم تلخي و شيريني زندگي هستم و مسئوليت آن را پذيرام. نويسنده: گوردن - مترجم: الهام مودب