Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751029-13612S1

Date of Document: 1997-01-19

واليبال جام رمضان شميران صعود اتكاء الف و بانك كشاورزي قطعي شد . سرويس ورزشي: مسابقه هاي واليبال جام رمضان شميران با گذشت شش شب به نيمه راه مرحله مقدماتي خود رسيده است. تاكنون در پي دوازده پيكار انجام شده، صعود تيم هاي بانك كشاورزي و اتكاء (الف ) به دور دوم قطعي شده است و طي بازيهاي امشب وفردا شب به اين جمع چند تيم ديگر نيز اضافه خواهند تيم هاي شد امير، هما، بانك ملت وشهرداري منطقه 5 از جمله شانس هاي صعود به دور دوم محسوبمي شوند. در ششمين شب اين رقابت هاتيم هاي شهرداري منطقه 5 و اتكاء (الف ) حريفان خود را شكست دادند. شهرداري منطقه 5 در ديدار با اتكاء (ب ) به برتري دو بر يك رسيد و اتكاء ( الف ) نيز در ديدار با مرصاد به دومين بردمتوالي خود دست پيدا كرد. امشب و در ادامه همين /19 30بازيهاساعت: تيم هاي امير بابهمن و /20 30ساعت: دو تيم پيش كسوتان پيكان الف و بهرنگ و /21 30 ساعت: دو تيم سپهرنگهدار و صدري با هم روبرومي شوند. مرحله مقدماتي اين مسابقه ها روز چهارشنبه همين هفته به اتمام مي رسد.