Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751029-13571S1

Date of Document: 1997-01-19

دقت كنيد! گستره اي تازه در روزهاي گذشته خبرهاي اميدواركننده اي به مطبوعات رسيد كه اگرچه مضموني همسان داشت، اما گستره اي تازه در برابر ديدگان اهل دل و دوستداران آثار تاريخي و باستاني كشورمان نهاد. بازسازي آرامگاه و شهر تاريخي توس، هشت بناي تاريخي در گيلان، بازار سنندج، بناهايي در كاشان، دو بنا در اصفهان و... خبرهايي است كه از توجه سازمان ميراث فرهنگي به حفظ و نگهداري آثار تاريخي و باستاني حكايت دارد. در اين ميان، خبرهاي خوبي نيز در روزهاي گذشته در باره كشف آثار تاريخي و باستاني از غارتگران و دزدان تاريخ كشورمان به مطبوعات وساير رسانه ها راه يافت. آخرين خبر نيز پنج بناي تاريخي در قزوين است كه اثر ملي شناخته شده و بايد حفظ شود. اين توجه نه تنها به معناي گسترش صنعت جهانگردي است كه خود بسيار مهم و اساسي است، اما حفظ ميراث هاي فرهنگي و تاريخي كشورها تنها به خاطر صنعت جهانگردي از نيست دل اين بازماندگان كهن، آداب و رسوم و زندگي گذشتگان قابل مطالعه است و حتي تمدنهاي تازه را باعث مي شود و نه تنها ميراث ملي كه ميراث جهاني است و روند حركت انسانها را در طول سده هاي پي در پي مي نماياند. برخي از اين اثرها بسياري از نهفته هاي باستاني را باز مي تواند گفت و برخي روند تاريخي ملتها را دگرگون مي تواند كرد.