Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751029-13570S1

Date of Document: 1997-01-19

دانستنيهاي بيمه بيمه نامه مسئوليت پزشكان .پرسش: من پزشكم; چندي پيش در يكي از نشريات پزشكي در زمينه بيمه نامه مسئوليت پزشكان مطلبي را ديدم، هدف از اين بيمه چيست و بيماران را پوشش مي دهد يا پزشكان؟ را پاسخ: منظور از بيمه مسئوليت پزشكان مواردي است كه پزشك يا دستيار يا همكار وي بر اثر خطا يا به سهو، موجب فوت يا نقص عضوو... بيمار شده باشد و از نظر قانوني ملزم به پرداخت غرامت شوند. در اين حالت به جاي آنها، شركت بيمه خسارت را جبران خواهد كرد. خوانندگان مي توانند پرسش هاي خود را درباره بيمه به صندوق پستي ( روابطعمومي )بفرستند 141556363 و پاسخ را در همين صفحه بخوانند. بيمه ايران