Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751029-13558S1

Date of Document: 1997-01-19

در آن روز ماندگار، نخستين دادنامه عليه آلودگي هواي تهران خوانده شد به بهانه سومين سالگرد انتشاربيانيه هواي تهران (نخستين 72 بخش ) امضاء كنندگان بيانيه هواي تهران: آلودگي 72 هواي تهران ستيزه هاي خانوادگي، طلاق، فشارهاي عصبي و اضطراب را افزايش داده است واقعه تكان دهنده 1952 آلودگي شديد در شهر لندن براثر ادامه وارونگي چندروزه هوا و تراكم گازهاي سمي در اين شهر تنهادر مدت 5 روز 4 هزار نفر از ساكنان اين شهر به ويژه كودكان و سالخوردگان را به كام مرگ فرستاد. اين واقعه كه در سال 1952 رخ داد براي نخستين بار خطرات ملموس و همه گير آلودگي هواي شهرهاي بزرگ را كه تا آن زمان پنهان مانده بود، آشكار كرد. هواي شهر تهران از سالهاي مياني دهه 50 و به مرور در محاق آلودگي افتاده و در 10 سال اخير اين آلودگي به اوج خود رسيده است. اين آلودگي شديد كه عامل اصلي آن خودروها مي باشند، براي نخستين بار در قالب يك بيانيه تكان دهنده موسوم به بيانيه تهران 72 كه در شامگاه 29 دي 1372 در تهران انتشار يافت براي مردم تعريف شد. در گزارش حاضر ضمن درج بخش هايي از اين بيانيه، نتايج و پيامدهاي آن رانيز مورد بررسي قرار داده ايم. ما امضاءكنندگان اين بيانيه به عنوان گروهي ازكارشناسان، پزشكان ومتخصصين كشور بنابروظيفه انساني و اعتقادي برخود فرض مي دانيم نكاتي از واقعيت هاي موجود در زمينه آلودگي هواي تهران را بدون پرده پوشي به اطلاع ساكنان اين شهر كه در معرض خطر جدي قرار دارند برسانيم و از مردم و نهادهاي قانوني كشور بخواهيم تا با يك همت جمعي دست در دست هم نهاده و براي نجات جان فرزندان خود كه محكوم به تنفس در هوايي چنين مسموم و آلوده مي باشند، چاره اي بينديشند... بيانيه هواي تهران 72 با چنين پيامي درروز بياد دي 29ماندني ماه در 1372 سالن اجتماعات پارك شهر تهران طنين افكند. از آغاز دهه 50 كه با افزايش كارخانه هاي صنعتي و توليد روزافزون خودرو پيكان آسمان آبي تهران به مرور رو به تيرگي نهاد و گازهاي آلاينده همراه با دود وغبار فضاي شهر تهران را پوشاند، اين براي نخستين بار بود كه عده اي از دوستداران حفظ محيطزيست با احساس مسئوليت نسبت به سلامتي ساكنان شهر بزرگ تهران به خصوص كودكان بيانيه مستندي را در مورد پيامدهاي خطرناك آلودگي هواي تهران انتشار دادند و مصرانه خواستار اقدامات جدي براي كاهش آلودگي هواي شهر شدند. در بخش هايي از اين بيانيه آمده است: هر روز در شهر تهران بيش از هفت ميليون ليتر بنزين و يك تا يك ونيم ميليون ليتر گازوئيل به صورت ناقص توسط بيش از يك ونيم ميليون خودرو، موتوسيكلت، اتوبوس و ديگر وسايل نقليه سوزانده مي شود و بنابر علل فني ناشي از وضعيت خودروها مواد سوختي مصرفي روزانه باعث پراكندگي حدود 30 هزار تن منواكسيدكربن 450 تن هيدروكربن 120 تن اكسيدهاي ازت 30 تن اكسيد گوگرد 30 تن ذرات معلق و 2 تن سرب در هوا مي شود. متاسفانه وضعيت اقليمي و جغرافيايي تهران نيز به گونه اي است كه آلودگي هاي يادشده مدت زيادي در سطح زمين و فضاي تنفسي انسانها باقي مي ماند. بايد خاطرنشان كرد كه درحال هم به مقدار سوخت مصرفي توسط خودروها و هم شمار خودروها افزوده شده است. در بخش ديگري از بيانيه هواي تهران 72 مي خوانيم: وارونگي جدي كه متاسفانه بيش از دوسوم روزهاي سال يعني حدود 250 روز درسال در تهران روي وضعيتي مي دهد، است كه باعث پايداري بيشتر هوا بسان شده، سقفي شيشه اي كه بالاي شهر را پوشانده باشد، مانع از بالا رفتن و دور شدن آلودگي از سطح تنفس وزندگي انسانها مي شود. اين حالت بيشتر در پائيز وزمستان كه با افزايش مصرف سوخت آلودگي هم افزايش مي يابد، در درجات مختلف روي مي دهد و باعث تراكم گازهاي آلاينده در حد بسيار خطرناكي مي شود. آثار زيانبار و فاجعه آفرين آلودگي هوا بر سلامتي انسان از ديدگاه تخصص هاي گوناگون پزشكي توسطامضاءكنندگان اين بيانيه به شرح زير بيان شده است. آلودگي هواي شهرهاي بزرگ در پيدايش بيشتر بيماري ها ازجمله بسته شدن ريه، برنشيت مزمن، آمفيزم و سرطان ريه كه شايع ترين علت مرگ و مير ناشي از سرطانها در مردان است، عامل اصلي به حساب مي آيد. در برخي ديگر از بيماري ها مانند آسم، آلودگي هوا از علل تشديدكننده بيماري است. همچنين رابطه مستقيمي بين آلودگي هواي شهري و بروز عفونت هاي سيستم تنفسي در دوران كودكي وجود دارد. در ميان گازهاي آلاينده منواكسيدكربن ( CO)با ايجاد كمبود اكسيژن نسجي موجب آسيب اندام هاي حياتي بدن مثل قلب مي شود. منواكسيدكربن با اثر سمي خودبه طور مستقيم به سلول هاي قلب صدمه مي زند و در بيماران مبتلا به تنگي عروق قلب، احتمال سكته هاي قلبي را افزايش مي دهد. ادامه دارد