Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751029-13548S1

Date of Document: 1997-01-19

عاطل و باطل مانده ام! آسيب شناسي بيكاري يك جوان 27 ساله: وقتي تو اين مدت كه بهترين سالهاي زندگيه باوجود مدرك مهندسي نتوني كاري بكني فاتحه بقيه اش خونده س. دختر 23 ساله: خانواده ام سعي مي كنند با فرستادن من به كلاسهاي مختلف ورزشي اوقات بيكاري مراپر كنند ولي من مي خواهم آزادي عمل داشته دوست باشم دارم بامردم سروكار داشته باشم و باآنان حرف بزنم. آسيبشناسي بيكاري حضرت علي (ع ) مي فرمود: اگر شغل و كار محل تلاش و زمينه فعاليت فرد است فراغت زياد باعث تباهي و فساد مي شود حسين آقا 50 ساله نگران اين مطلب بود كه چگونه مي تواند به نحو احسن با پسر 21 ساله بيكارش كنار بيايد و مشكل او را حل كند. زيرا جوانش در آغاز هر طلوعي با بي انگيزگي و بي نشاطي، سردرگم و بي هدف روز را شروع مي كند و نگاه بي فروغ ومضطرب او حاكي از بي اميدي و بي تفاوتي است. صورت استخواني اش به همراه چهره خسته و ديدگان تكيده اش بازگوي حالات دروني اوست كه چگونه اين معضل همانند ديوي وحشت زا، نقش عمده و بسزايي در تخريب انرژي جواني او دارد... در اين گيرودارجاذبه هاي منفي جهت مرتفع نمودن اوقات بيكاري او را به سوي خويش سوق مي دهد وبه دنبال اين بي برنامگي با شبنشينيها و برنامه هاي كاذب اين نيروي خلاق را درهم مي شكند و او را هدف مواد مخدر و فيلم هاي مبتذل و ارتكاب جرم قرار مي دهد. نسل جوان ناخواسته درگير مشكلي بنام بيكاري شده است. درجامعه ما جواناني كه جوياي كار هستند به طور معمول پس از اتمام تحصيلات، انتظار فعاليت اقتصادي در مراكز مختلف صنعتي و توليدي را دارند. اما بيشتر آنان به علت بي برنامگي در نظام اقتصادي كشور به ناچار جذب مراكز خدماتي مي شوند و يا به نيروي بيكار جامعه مي پيوندند و بتدريج يك هسته منفعل و ناراضي را تشكيل مي دهند. با توجه به اينكه دو سوم جمعيت كشور راجوانان تشكيل مي دهند، اين پديده به صورت يك خطر بالقوه جامعه را تهديد خواهد كرد. صبح 11 روز دوشنبه پارك ملت در يك نظرخواهي كه از جوانان در پارك ملت انجام شد، بيشتر آنان بيكاري را عاطل و باطل بودن مي دانستند، زمان بي برنامه اي كه بي هدف مي گذرد. به عنوان مثال دختر جوان 19 ساله اي با لحني حاكي از نااميدي مي گويد: خانواده من خيلي به فكرمن هستند با وجود اينكه تمام امكانات رفاهي و سرگرمي و كلاسهاي مختلف را برايم مهيا كرده اند، اما نمي دانم چرا هيچ وقت روحيه ندارم و ديگر هيچ چيز برايم جالب نيست. جوان ديگري كه در كنار استخر بزرگ پارك ملت به قوها خيره شده بود، در اين زمينه مي گويد: من بيست و هفت سالمه. بيست و هفت سال يعني يك عمر! وقتي تواين مدت كه بهترين سالهاي زندگيه، با وجود مدرك مهندسي نتوني كاري بكني فاتحه بقيه اش خونده س. او علت اصلي بطالت لحظه ها را نبودن فرصت كار مي داند، و چرا مي پرسد، بايدبا زندگي من بازي كنند و بيشتر نيروي جواني من بيهوده بگذرد. چرا من نبايد با آسودگي و امنيت و آرامش تشكيل زندگي دهم. اين طور زندگي همه ما جوانان به صورت تكرار بي حاصل است. چرا هيچ كس نمي خواهد خواسته هاي ما را؟ بفهمد به عقيده كارشناسان روانشناسي بيكاري از جمله مهمترين عوامل اضطراب و افسردگي در جوانان است واز طرف ديگر فعال نبودن يا بيكاري براي جوان به معناي از دست دادن ارزش فردي و شكست اجتماعي است. تحقيقات لازاروس در مورد اثرات بيكاري بر روي شخصيت جوانان نشان داد كه اشخاص بيكار از لحاظ عواطف و احساسات دچار بي ثباتي اعتماد هستند به نفس خود را از دست داده و احساس حقارت مي كنند. او سه دسته افراد بيكار را متمايز كرد: دسته اول: آنانكه با وجود بيكاري هنوز اصول اخلاقي و ارزشهاي قبلي را حفظ كرده و به آن پايبندند. دسته دوم: آنانكه عواطف ناسازگار دارند وگاهي به صورت خشم، تجاوز و تهاجم و يا به صورت نااميدي و ياس اين ناسازگاري را بروز مي دهند. دسته سوم: آنانكه به كلي اميد خود را از دست مي دهند و به زندگي علاقه اي ندارند و با حداقل انتظار از خود زندگي مي كنند و هيچگونه اميدي ندارند. هر چه بيكاري ادامه يابد شخص از دسته اول به دوم و بالاخره به دسته سوم مي پيوندد و همچنين بيكاري روابط اجتماعي فرد را نيز مختل خواهد كرد و او را به انزوا و كناره گيري خواهد كشاند و در اين مورد كمتر كسي پيدا مي شود در برخورد با اين پديده روحيه سازش نشان دهد و چنانچه چنين افرادي وجود داشته باشند از لحاظ روانشناسي افرادبي ميل به انجام كارهاي اجتماعي ناميده مي شوند. بنابراين جاي هيچ تعجبي نيست اگر بگوييم بيكاري عامل اصلي بروزبسياري از اختلالات رواني است. حميد، گلزار ديپلمه بيكار: بدليل وابستگي اقتصادي به خانواده ام در خانه مشكلات زيادي دارم، چون هر كس به هر نحوي كه مي خواهد با تحقير با ما حرف مي زند وعقايدش را تحميل مي كند، واقعابرايم غيرقابل تحمل است. - فرحناز م 23 ساله در اين زمينه مي گويد: خانواده ام سعي مي كنند با فرستادن من به كلاسهاي مختلف ورزشي اوقات بيكاري مرا پر كنند. ولي من مي خواهم آزادي عمل داشته باشم، دوست دارم كاري داشته باشم و با مردم سروكار داشته باشم و با آنان حرف بزنم. دكتر سيف روانشناس و استاد دانشگاه مي گويد: بيكاري جوانان و حتي وابستگي اقتصادي مشكلاتي براي آنها ايجاد از مي كند، جمله اينكه گاهي والدين انتظارات فوق العاده اي از جوانان دارند و تمام شكستها و جاه طلبي هاي خويش را از آنان مي خواهند و يا كار و رشته اي راكه مورد علاقه جوانان نيست به آنان تحميل مي كنند. والدين فكر مي كنند به دليل تامين مايحتاج مادي جوانان خود، بايد هر چه مي خواهندو مي گويند عملي شود و خودرا مالك و صاحب اختيار جوان احساس مي كنند. اين طرز فكر با مخالفت شديدجوان مواجه مي شود زيراجوان نمي پذيرد كه تامين كننده زندگي به معناي صاحب اختيار بودن است كه اين عامل نه تنها موجب رشد عاطفي، اجتماعي و اقتصادي جوان نمي شود بلكه زمينه بروز استعدادها و خلاقيت و نوآوري را در جوان سركوب خواهد كرد. جوان در اين حالت دچار نوعي سردرگمي و سرگرداني مي شود. بيكاري و انحرافات اجتماعي ـ اخلاقي صبح 9 روز سه شنبه ميدان فردوسي ازدحام و شلوغي جمعيت موج مي زند. هر جاي ميدان را كه نگاه مي كني افرادمختلف بخصوص جوان ها جا خوش وقتي كرده اند، از كنار يكي از اين جوانان عبور كردم ازدهان يك نفر شنيدم نوارجديد، عكس، ديگري مي گفت كوپن خريداريم. نزديكشان مي پرسم مي روم، چند سال؟ دارد مي گويد 28 مي پرسم سال اينجا چه كار؟ مي كند مي گويد: كار مي كنم اينكه نشد كار چرا دنبال كار ديگري نمي روي. مي گويد: كار نيست! تازه اين كار زحمت زيادي ندارد و حتي درامد خوبي دارد!! يكي از كارشناسان علوم اجتماعي مي گويد: پيامد بزرگ بيكاري، ايجاد مشاغل كاذب، واسطه گري و تورم در بعد اقتصادي و بزهكاري و جنايت و اعتياد در بعد اجتماعي جامعه است. وي مي افزايد: رشد مشاغل كاذب نه تنها سلامت و بهداشت اجتماعي جامعه را بر هم مي زند بلكه باعث بر هم خوردن تعادل درامدها در جامعه مي شود. زيرا درامد و سود فراواني كه دراين مشاغل وجود دارد روح فعاليت وپويايي و خلاقيت را در جامعه تضعيف مي كند. زهرا. ك در زمينه اثر بيكاري در انحرافات جوانان مي گويد: وقتي جوان كارمفيد نداشته باشد، عاطل و باطل توي خيابان ول مي گردد. در واقع انرژي هاي آنها صرف پرسه زدن در كوچه پس كوچه هامي شود همچنين آنان با سوار بر ماشينهاي مدل بالا وسرعت زياد جان خود و جان ديگران را به خطر مي اندازند. رضايي، وكيل دادگستري: دربررسي هايي كه به عمل آمده معلوم گرديده كه ارتكاب جرائم بزرگ از طرف اغلب جوانان، در زماني صورت گرفته كه آنان بيكاربوده اند; در واقع جوان وقت كافي جهت انجام امور انحرافي، را مي يابد. در اين هنگام است كه جوان مي خواهد نيازمنديها واميال غيرمشروع دوره جواني را ارضاء كند. بيكاري به مدت طولاني فرصت خوبي است تاجوان را تحت تاثير يك سلسله اعمال سوء قرار دهد. خواه اين اعمال در اثرنرسيدن به آرزوها باشد و خواه در اثر سختي از تامين معاش روزمره. در اين هنگام جوان، عرصه زندگي را برخود تنگ مي بيند و به ستوه مي آيد، ياس و نااميدي او را فرامي گيرد و خود را در زندگي، فردي شكست خورده احساس مي كند. اينجاست كه براي برطرف كردن نااميديها و ياس، به هر عملي توسل مي جويد از جمله اعتياد وپناه بردن به مخدرات، سرقت، كلاهبرداري وانواع جرايم. بيكاري و قانون شكني رضوي وكيل دادگستري مي گويد: قانون شكني در عصر حاضر، از معضلات جوامع بشري است و روزبروز در حال افزايش است، قانون شكني بيشتر در بين گروههاي سني جوانان به چشم مي خورد كه اگر فكر اساسي براي جلوگيري از آن نشود جامعه را بتدريج تهي ازمعنويت مي كند و امنيت، آسايش و رفاه عمومي را مواجه با خطر جدي مي نمايد. در واقع يكي از عناصر پيوند فرد با جامعه مشغوليت يا مشاركت مداوم در فعاليت هاي اجتماعي است وقت و انرژي محدود است لذا شخصي كه عموما مشغول كار و زندگي خانوادگي است فرصت كمي دارد كه در اعمال انحرافي مشاركت جويد. برعكس آدم بيكار، عاطل و باطل به كارهاي نادرست دست مي زند. هيچ چيز مانند وقت اضافه و بي برنامه خطرناك نيست به دلايل فوق تامين شغل مناسب و راهنمايي جوانان به مشاغلي كه متناسب با استعداد و علائق آنان باشد از اهميت ويژه اي برخوردار است و اهمال دراين زمينه جوانان را به انحراف، بزهكاري و اعتياد خواهد كشاند و چه بسا باناراحتي هاي رواني مواجه كند. كتايون حسين زاده